Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
obec Kľačno - okres Prievidza

Zbor pre občianske záležitosti

7.7.2018 Uvítanie detí

7.7.2018 Uvítanie detí

Záber z podujatia
Autor: VP

7.7.2018 Uvítanie detí

Záber z podujatia
Autor: VP

7.7.2018 Uvítanie detí

Záber z podujatia
Autor: VP


 
 

 
Položky 1-3 z 24

8.6.2018 Prijatie jubilantov

8.6.2018 Prijatie jubilantov

Záber z podujatia
Autor: EP

8.6.2018 Prijatie jubilantov

Záber z podujatia
Autor: EP

8.6.2018 Prijatie jubilantov

Záber z podujatia
Autor: EP


 
 

 
Položky 1-3 z 19

__________________________________________________________________________________

V sobotu 21. apríla 2018 sa konalo spoločné slávnostné privítanie štyroch detí narodených v  minulom roku  - Damiána Bielika, Sandry Gatialovej, Dominiky Leitmanovej, Stely Struhačkovej. Rodičia, starí rodičia, ako aj ostatní príbuzní sa stretli, aby si v obradnej sieni obecného úradu pripomenuli okamih príchodu nového člena rodiny.  Slová básnikov a piesne v podaní väčších i menších recitátorov a speváčok dozneli a prítomným sa prihovoril starosta obce. Rodičom zablahoželal k narodeniu detí, poprial veľa lásky a trpezlivosti pri ich výchove, nech im rastú v zdraví. Potom nastal čas na slávnostný prípitok, zápis rodičov do pamätnej knihy a fotografie na pamiatku. Priebeh podujatia si môžete pozrieť v našej fotogalérii.


 

21.4.2018 Uvítanie detí

21.4.2018 Uvítanie detí v zasadačke obecného úradu

Záber z podujatia
Autor: AS

21.4.2018 Uvítanie detí v zasadačke obecného úradu

Záber z podujatia
Autor: AS

21.4.2018 Uvítanie detí v zasadačke obecného úradu

Záber z podujatia
Autor: AS


 
 

 
Položky 1-3 z 41

____________________________________________________________________________________

Z devätnástich pozvaných jubilujúcich občanov boli na obrade v zasadačke obecného úradu prítomní dvanásti: pani Mgr. Alena Benešová, Soňa Chorvátová, Mária Pavlíčková, páni Miroslav Horváth, Ing. Peter Chovanec, Jaroslav Kavec, Jozef Kováč, Ing. Peter Medveď, Erich Richter, ktorí tento rok oslávili šesťdesiatiny a za sedemdesiatnikov pani Anna Petrášová, Eva Pogádlová a Oľga Sečianská. Slávnostný obrad viedla zástupkyňa starostu Mgr. Katarína Dírerová. Pekný program pripravený členmi ZPOZ  a príhovor starostu obce potešil všetkých prítomných. Na pamiatku sa zapísali do knihy podujatí a prijali kvety a darček. Stretnutie ukončili spoločným posedením. Všetkým jubilantom srdečne blahoželáme a prajeme ešte veľa rokov prežitých v dobrom zdraví a spokojnosti.

 


 

10.11.2017 Prijatie jubilantov

10.11.2017 Prijatie jubilantov

Záber z podujatia
Autor: VP

10.11.2017 Prijatie jubilantov

Záber z podujatia
Autor: VP

10.11.2017 Prijatie jubilantov

Záber z podujatia
Autor: VP


 
 

 
Položky 1-3 z 24

__________________________________________________________________________________

Tentoraz sa slávnostného prijatia zúčastnilo sedem občanov, ktorí v tomto roku oslávili okrúhle životné jubileum: 80 – roční: Anna Derdová, Anna Kavecová, Kveta Mendelová, 70 – roční: Jozefa Derdová,      60 – roční: Helena Balážová, Irena Mendelová, Milan Mušák. Z tónov hudby, veršov básnikov a z piesní bola uvitá pestrá kytica, pripravená na počesť  jubilantov. Po príhovore starostu prišiel na rad zápis do pamätnej knihy, odovzdanie darčeka a slávnostný prípitok. Posedenie so svojimi blízkymi uzavrelo celé popoludnie. Všetkým oslávencom prajeme pevné zdravie a veľa životnej sily.


 

16.6.2017 Prijatie jubilantov

16.6.2017 Prijatie jubilantov v zasadačke obecného úradu

Záber z podujatia
Autor: EP

16.6.2017 Prijatie jubilantov v zasadačke obecného úradu

Záber z podujatia
Autor: EP

16.6.2017 Prijatie jubilantov v zasadačke obecného úradu

Záber z podujatia
Autor: EP


 
 
16.6.2017 Prijatie jubilantov v zasadačke obecného úradu

Záber z podujatia
Autor: EP

16.6.2017 Prijatie jubilantov v zasadačke obecného úradu

Záber z podujatia
Autor: EP

16.6.2017 Prijatie jubilantov v zasadačke obecného úradu

Záber z podujatia
Autor: EP


 
 

 
Položky 1-6 z 18

______________________________________________________________________________________

Privítali sme nových malých občanov: Zojku Bielikovú, Agathu Dírer, Tobiaska Hrobára, Samuelka Okresa a Lenku Šujanovú. V sobotné popoludnie bol pre nich, ale hlavne pre ich rodičov i starých rodičov bol pripravený milý program pod taktovkou Mgr. Aleny Benešovej. Zneli básne, piesne, slová múdrosti a priania zdravia a dobrého života plného lásky. K týmto prianiam sa pripájame aj my.


 

19.11.2016 Uvítanie detí

19.11.2016 Uvítanie detí

Záber z podujatia
Autor: EP

19.11.2016 Uvítanie detí

Záber z podujatia
Autor: EP

19.11.2016 Uvítanie detí

Záber z podujatia
Autor: EP


 
 

 
Položky 1-3 z 21

18.11.2016 Prijatie jubilantov

18.11.2016 Prijatie jubilantov

Záber z podujatia
Autor: VP

18.11.2016 Prijatie jubilantov

Záber z podujatia
Autor: VP

18.11.2016 Prijatie jubilantov

Záber z podujatia
Autor: VP


 
 

 
Položky 1-3 z 14

__________________________________________________________________________________

Spoločné slávnostné uvítanie do života sa konalo v sobotu 2. júla. Pre tri deti  narodené v tomto roku – Lucku Fillovú, Miška Lileka a Hanku Šujanovú - a ich rodičov, starých rodičov a ostatných blízkych, pracovníci miestneho zboru pre občianske záležitosti pripravili pekný program. Prihovorila sa im zástupkyňa starostu Mgr. Katarína Dírerová, popriala mladým rodinám, aby ich dieťatká  na životnej ceste sprevádzal pokoj, zdravie a láska. Pripájame sa aj my a ponúkame niekoľko záberov, za ktoré ďakujeme Ing. Leitmanovi.


 

2. 7. 2016 Uvítanie detí

2.7.2016 Uvítanie detí

Záber z podujatia
Autor: LL

2.7.2016 Uvítanie detí

Záber z podujatia
Autor: LL

2.7.2016 Uvítanie detí

Záber z podujatia
Autor: LL


 
 

 
Položky 1-3 z 12

_______________________________________________________________________________

V horúcom letnom počasí sa uskutočnil slávnostný obrad v zasadačke nášho obecného úradu. Z dvanástich pozvaných jubilujúcich občanov boli prítomní títo šesťdesiatnici: Ján Bielik, Helena Hausnerová, Jozef Chorvát, Ján Paška, sedemdesiatnikov reprezentovala pani Antónia Holá. Slová ocenenia a poďakovania za celoživotnú prácu a výchovu detí zazneli v príhovore starostu obce. Dôstojný program pripravili členovia ZPOZ. Malý darček a kvet bude jubilantom pripomínať toto stretnutie. Ešte raz im blahoželáme a prajeme veľa dobrých rokov a dní.


 

1. 7. 2016 Prijatie jubilantov

1.7.2016 Prijatie jubilantov

Záber z podujatia
Autor: VP

1.7.2016 Prijatie jubilantov

Záber z podujatia
Autor: VP

1.7.2016 Prijatie jubilantov

Záber z podujatia
Autor: VP


 
 

 
Položky 1-3 z 11

______________________________________________________________________________________

V sobotu 19. marca 2016 sa konalo spoločné slávnostné privítanie siedmich detí narodených v druhom polroku minulého roku  - Hanky Bielikovej, Elky Elischerovej, Lindy Ručkayovej, Katky Znamenákovej, Janka Jašku, Janka Ťažiara a Matejka Zimmermana. Rodičia, starí a krstní rodičia, ako aj ostatní príbuzní, sa stretli, aby si v obradnej sieni obecného úradu pripomenuli jedinečný okamih príchodu nového člena rodiny.  Slová básnikov a piesne v podaní veľkých i malých recitátorov  a malých speváčok dozneli a prítomným sa prihovoril starosta obce. Rodičom zablahoželal k narodeniu detí, poprial veľa lásky a trpezlivosti pri ich výchove, nech im rastú zdraví a sú obklopení dobrou starostlivosťou a pohodou. Potom nastal čas na slávnostný prípitok, zápis rodičov a krstných rodičov do pamätnej knihy a fotografie na pamiatku. Priebeh podujatia si môžete pozrieť v našej fotogalérii.


 

19. 3. 2016 Uvítanie detí

19.3.2016 Uvítanie detí

Záber z podujatia
Autor: VP

19.3.2016 Uvítanie detí

Záber z podujatia
Autor: VP

19.3.2016 Uvítanie detí

Záber z podujatia
Autor: VP


 
 

 
Položky 1-3 z 30

____________________________________________________________________________________

Obradná sieň bola plná pozvaných jubilujúcich občanov: za šesťdesiatnikov to bola pani Marta Bieliková, pán Juraj Dírer, pani Marta Halačová, páni Benedikt Hausner, Štefan Paver, Peter Pavlíček, Jozef Vavrek, pani Marta Vrábová, za  sedemdesiatnikov  pani Anna Frinková, Emília Kobzová, Edita Kušnierová. Prítomné boli aj  pani Genovéva Leitmanová, ktorá oslávila osemdesiatiny a pani Helena Tropeková, ktorá oslávila deväťdesiat rokov.
Príhovor starostu a jeho blahoželania vystriedali recitácie a spev detí, na rad prišlo odovzdanie darčeka a podpis do pamätnej knihy. Slávnostný prípitok, nasledujúce občerstvenie a posedenie s rozhovormi v príjemnej atmosfére ukončili piatkové popoludnie.
Všetkým oslávencom prajeme pevné zdravie, veľa síl, lásky a porozumenia od svojich blízkych.


 

4. 12. 2015 Prijatie jubilantov

4.12.2015 Prijatie jubilantov

Záber z podujatia
Autor: VP

4.12.2015 Prijatie jubilantov

Záber z podujatia
Autor: VP

4.12.2015 Prijatie jubilantov

Záber z podujatia
Autor: VP


 
 

 
Položky 1-3 z 20

___________________________________________________________________________________

Túto sobotu sa v obradnej sieni stretli rodičia a príbuzní siedmich detí narodených v poslednom polroku: Matúška Poliaka, Danielky Krajnerovej, Martinka Švihru, Kristiánka Offertálera, Karolínky Bielikovej, Samuelka Pekného a Leonardka Leitmana. Slávnostný program pripravili členovia ZPOZ pod vedením Mgr. Aleny Benešovej. Maličkým občanom i rodičom všetko najlepšie zaželal starosta obce. Prajeme im veľa zdravia a spokojnosti, trpezlivosti, nech sa im všetka starostlivosť a námaha pri výchove detí po rokoch vráti v podobe dobrých, poslušných a múdrych pokračovateľov rodinnej línie.

 


 

21. 11. 2015 Uvítanie do života

21.11.2015 Uvítanie do života

Záber z podujatia
Autor: JV

21.11.2015 Uvítanie do života

Záber z podujatia
Autor: JV

21.11.2015 Uvítanie do života

Záber z podujatia
Autor: JV


 
 

 
Položky 1-3 z 28

______________________________________________________________________________

V horúce júnové popoludnie sa uskutočnilo spoločné uvítanie do života  týchto maličkých detí:  Adamka Stražovana, Nicol Elischerovej, Lucaska Rusnáka, Soničky Paverovej, Martinka Zúbeka a Kristínky Fojtíkovej. Zohratý tím členov ZPOZ pripravil pre ich najbližších slávnostný program. Starosta obce rodičom zablahoželal k narodeniu detí a poprial im veľa zdravia, lásky a trpezlivosti pri výchove. Po slávnostnom prípitku nasledoval zápis rodičov do pamätnej knihy a fotografovanie na pamiatku.


 

13. 6. 2015 Uvítanie detí

13.6.2015 Uvítanie detí

Záber z podujatia
Autor: JV

13.6.2015 Uvítanie detí

Záber z podujatia
Autor: JV

13.6.2015 Uvítanie detí

Záber z podujatia
Autor: JV


 
 

 
Položky 1-3 z 15

___________________________________________________________________________________

V prvý júnový piatok, kedy sa ručička teplomeru vyšplhala ku tridsiatke, sa uskutočnilo podujatie ZPOZ venované všetkým občanom, ktorí v prvom polroku oslávili okrúhle životné jubileá.

Z pätnástich prijalo pozvanie 6 občanov: za šesťdesiatnikov pani Soňa Vrábľová a  Jarmila Vrábová, za sedemdesiatnikov pani Pavla Ďurišová, Elza Greschnerová, Anna Rötlichová a pán Michal Sečiansky. 

Členovia ZPOZ spolu s deťmi pripravili pre nich kyticu piesní a básní. Jubilantom sa prihovorila zástupkyňa starostu Mgr. Katarína Dírerová, odovzdala im malý darček  a slávnostne si s nimi pripila na ich zdravie. Spoločné posedenie s najbližšími uzavrelo pekné letné popoludnie. 

Všetkým jubilantom srdečne blahoželáme a prajeme ešte veľa rokov prežitých v dobrom zdraví a spokojnosti.


 

5. 6. 2015 Prijatie jubilantov

5.6.2015 Prijatie jubilantov

Záber z podujatia
Autor: JV

5.6.2015 Prijatie jubilantov

Záber z podujatia
Autor: JV

5.6.2015 Prijatie jubilantov

Záber z podujatia
Autor: JV


 
 

 
Položky 1-3 z 16

______________________________________________________________________________

Pribudli nám noví malí občania – Vanesa Wiesnerová, Zaira Oputa, Michal Gregor a Natália Paverová.

Pre nich, ale hlavne pre ich rodičov i starých rodičov bol pripravený milý program. Príhovor zástupkyne starostu p. Chovancovej  priniesol mnoho prívetivých a  múdrych slov. Prajeme všetkým rodičom veľa trpezlivosti a úspechov v zodpovednej výchovnej práci, veľa zdravia im aj ich ratolestiam.


 

6. 12. 2014 Uvítanie do života

Záber z obradnej siene

Záber z podujatia
Autor: EP

Záber z obradnej siene

Záber z podujatia
Autor: EP

Záber z obradnej siene

Záber z podujatia
Autor: EP


 
 

 
Položky 1-3 z 14

______________________________________________________________________________

V priestoroch obecného úradu sa stretlo 11  občanov, ktorí sa v tomto roku dožívajú významného životného jubilea. 60 rokov oslávili Jozef Čižniar, Vilma Dírerová, Ján Gažik, Horst Greschner, Pavel Mendel a Jozef Podskoč. 70 rokov oslávili Marienka Gráciková, Jozef Hanuska, Štefánia Leitmanová, Jozef Mušák, Klára Schusterová. Slávnostný obrad viedol starosta obce, pomáhali mu pracovníci ZPOZ a recitujúce deti. Všetkým jubilantom prajeme dobré zdravie, veľa životnej sily, hojnosť lásky a porozumenia od svojich najbližších.


 

28. 11. 2014 Prijatie jubilantov

Záber z obradnej siene

Záber z podujatia
Autor: VP

Záber z obradnej siene

Záber z podujatia
Autor: VP

Záber z obradnej siene

Záber z podujatia
Autor: VP


 
 

 
Položky 1-3 z 20

______________________________________________________________________________

Júnové sobotné dopoludnie ožila zasadačka prítomnosťou rodičov a najbližších príbuzných našich nových občiankov Matejka Trnku a Sebastiána Marka, popoludní zas dvojičiek Matejka a Michaelka Pavlíčkovcov. V slávnostnom programe sa im prihovorila vedúca ZPOZ Mgr. Benešová, deti pripravenými básňami a starosta obce slovami životnej múdrosti. Prajeme všetkým rodičom zdravé, prosperujúce deti, veľa síl a trpezlivosti pri starostlivosti o ne.


 

7. 6. 2014 Uvítanie do života

Záber z podujatia

Záber z podujatia
Autor: JV

Záber z podujatia

Záber z podujatia
Autor: JV

Záber z podujatia

Záber z podujatia
Autor: JV


 
 

 
Položky 1-3 z 23

___________________________________________________________________________________________

Ani horúce letné teploty neboli prekážkou uskutočnenia slávnostného obradu v zasadačke obecného úradu.. Z osemnástich pozvaných jubilujúcich občanov boli za šesťdesiatnikov prítomní Karol Kobza, Waltraud Pavlíčková, Anton Pavlíček, za sedemdesiatnikov Edita Vajciková, Jozef Offertáler, za osemdesiatnikov Zuzana Fedorová, Margita Máliková, Mária Mončeková, Anna Šujanová. Starosta obce sa prihovoril slovami ocenenia a poďakovania za celoživotnú prácu a výchovu detí. Pekný program pripravený členmi ZPOZ potešil všetkých prítomných. Jubilantom ešte raz blahoželáme a prajeme veľa dobrých rokov a dní.


 

6. 6. 2014 Prijatie jubilantov

Záber z podujatia

Záber z podujatia
Autor: JV

Záber z podujatia

Záber z podujatia
Autor: JV

Záber z podujatia

Záber z podujatia
Autor: JV


 
 

 
Položky 1-3 z 16

_______________________________________________________________________________

Druhý aprílový deň pani Agneša Wiesnerová oslávila svoje jubileum - 93 rokov. Je tak našou najstaršou občiankou. Pri tejto príležitosti ju navštívil starosta obce, zagratuloval jej a podaroval kyticu kvetov. Jubilantke prajeme veľa zdravia, stále sviežu myseľ a veľa pekných dní. Pripájame zábery z posedenia v jej domácnosti.


 

2. 4. 2014 U pani Wiesnerovej

Záber z návštevy starostu obce u najstaršej občianky pani Wiesnerovej

U jubilantky pani Wiesnerovej
Autor: JV

Záber z návštevy starostu obce u najstaršej občianky pani Wiesnerovej

U jubilantky pani Wiesnerovej
Autor: JV

Záber z návštevy starostu obce u najstaršej občianky pani Wiesnerovej

Pani Agneša Wiesnerová so synom
Autor: JV


 
 

 

_______________________________________________________________________________

Po vianočných dňoch sa v obradnej sieni obecného úradu uskutočnilo uvítanie  detí narodených v nedávnom období. Prišli rodinní príslušníci Tobiaska Daumera, Emky Dírerovej, Radka Gallika, Timejky Henzelovej, Lukáška Kláseka, Adamka Poliaka a Jožka Ťažiara,   Zohratý tím členov ZPOZ pod vedením Mgr. Benešovej pripravil pestrú kyticu slova a piesní. Starosta obce v príhovore a pri slávnostnom prípitku zaželal mladým rodičom všetko dobré pri výchove ich ratolestí, nech im rastú v zdraví a pokoji.


 

27. 12. 2013 Uvítanie detí do života

Záber na rodičov s dieťaťkom

Záber z podujatia
Autor: EP

Záber na rodičov s dieťaťkom

Záber z podujatia
Autor: EP

Záber na vystúpenie detí

Záber z podujatia
Autor: EP


 
 

 
Položky 1-3 z 18

22. 11. 2013 Prijatie jubilantov

Záber na prítomných jubilantov a ich blízkych

Prítomní jubilanti
Autor: JV

Záber na gratuláciu starostu jubilantom

Gratulácia
Autor: JV

Záber na gratuláciu starostu jubilantom

Gratulácia
Autor: JV


 
 

 
Položky 1-3 z 18

_______________________________________________________________________________

V poslednú júnovú sobotu sa v obradnej sieni stretli rodičia siedmich detí narodených v poslednom období – Emky Bielikovej, Filipka Krištofa, Dianky Zimmermanovej, Tomáška Pekného, Martinka Olešňanika, Patrika Lileka a Paulínky Rajčanovej. Pracovníci miestneho zboru pre občianske záležitosti pre nich pripravili slávnostný program. Obrad  viedla zástupkyňa starostu pani Chovancová. Blahoželáme rodičom a prajeme im zdravé a spokojné dcérky a synčekov. Rovnako im želáme, aby náročné prvé roky starostlivosti o maličkých zvládali s láskou a trpezlivosťou.


 

29. 6. 2013 Uvítanie detí do života

Záber na rodičov s deťmi a príbuzných

Záber z podujatia
Autor: VP

Záber na rodičov s deťmi a príbuzných

Záber z podujatia
Autor: VP

Záber na gratuláciu zástupkyne starostu rodičom

Záber z podujatia
Autor: VP


 
 

 
Položky 1-3 z 14

_______________________________________________________________________________

Slávnostné prijatie sa uskutočnilo v obradnej sieni obecného úradu. Pozvanie prijalo sedem jubilujúcich občanov: zo 60 - ročných pani Jozefína Jantscheková, Jozefína Ťažiarová a pán František Mašlonka, zo 70 - ročných pani Anna Minichová, Liliana Sečianska, Anna Vrábová a Kristína Žužafková.
Pripravené bolo pre nich popoludnie plné jemných veršov i dušu hladiacich slov. Zaslúžili sa o to členovia ZPOZ spolu s malými recitátormi a starosta obce vo svojom príhovore. Pripomenutím tohto dňa bude zápis do pamätnej knihy i malý darček. Všetkým prajeme dobré zdravie, veľa životnej sily, hojnosť lásky a porozumenia od svojich najbližších.


 

14. 6. 2013 Prijatie jubilantov

Záber na prítomných jubilantov a ich blízkych

Záber z podujatia
Autor: VP

Záber na prítomných jubilantov a ich blízkych

Záber z podujatia
Autor: VP

Záber na prítomných jubilantov a ich blízkych

Záber z podujatia
Autor: VP


 
 

 
Položky 1-3 z 10

_______________________________________________________________________________

Pozvanie prijali piati občania, ktorí tento rok oslavujú významné životné jubileum. Zo sedemdesiatnikov bola prítomná p. Edita Zeislová. Šesťdesiatich rokov sa dožili p. Karol Gombarček, Oliver Hrobár, Ján Jaško a Ing.  Jozef Vrábeľ.
Slávnostný obrad tentoraz viedla zástupkyňa starostu p. Chovancová. Pekný kultúrny program s deťmi pripravila Mgr. Benešová. Slová vďaky a uznania priniesla vo veršoch básnika Mgr. Pavličková. Zápis do pamätnej knihy a malý darček bude jubilantom pripomínať pekné stretnutie, ktoré uzavrel slávnostný prípitok a posedenie s najbližšími.


 

23. 11. 2012 Prijatie jubilantov

Záber na úvod stretnutia s jubilantmi

Úvod stretnutia
Autor: VP

Záber na malých recitátorov

Malí recitátori
Autor: VP

Záber na jubilantov prítomných v obradnej sieni

Prítomní jubilanti
Autor: VP


 
 

 
Položky 1-3 z 10

_______________________________________________________________________________

Takmer po roku sa opäť konalo spoločné slávnostné uvítanie do života. Pre šesť detí  narodených v tomto roku - Violku Bielikovú, Emku Pekárovú, Radku Šujanovú, Lucku Zúbekovú, Mareka Greschnera,  Adamka Leitmana - a ich rodičov  pracovníci miestneho zboru pre občianske záležitosti pripravili pekný program. Mladým rodinám prajeme, aby ich dieťatká  na životnej ceste sprevádzal pokoj, zdravie a láska. Tak ako o tom hovoril básnik: Láska je pre deti tým, čím nebo pre vtáky, keď vyletieť chcú vyššie. Nech  láska naša sprevádza ich z rozprávky a životu dá zmysel.


 

06. 10. 2012 Spoločné uvítanie do života

Záber na otvorenie slávnosti

Slávnosť sa začína

Záber na prítomných rodičov a ich dieťatká

Rodičia s dieťatkami

Záber na recitátorku

Slová básnika


 
 

 
Položky 1-3 z 18


_______________________________________________________________________________

Zástupkyňa starostu a účinkujúci za miestny zbor pre občianske záležitosti privítali rodičov, starých rodičov, prastarú mamu a ostatných blízkych Barborky Fojtíkovej. Pri príležitosti jej uvítania do života vedúca ZPOZ Mgr. Benešová pripravila slávnostný program. Jemné slová básnikov vystriedal príhovor zástupkyne starostu p. Chovancovej – bol plný prívetivých, múdrych a citlivých slov. Na záver popriala rodičom v zodpovednej výchovnej práci dcérky veľa trpezlivosti a úspechov. Pripájame sa aj my a prikladáme niekoľko záberov zo slávnosti.


 

29. 9. 2012 Uvítanie do života

Záber na malú recitátorku

Slová básnika

Záber na prítomných členov rodiny a hostí

Slávnostné stretnutie

Záber na zástupkyňu starostu prihovárajúcu sa rodičom

Počas príhovoru


 
 

 
Položky 1-3 z 8

_______________________________________________________

Obradná sieň sa zaplnila jubilujúcimi občanmi, ktorí boli  pozvaní na slávnostné prijatie: za 60 – ročných to bola p. Irena Schubertová, p. Jozef Závadský a Štefan Bielik, za  sedemdesiatnikov  p.Ján Kleskeň, Ivan Kyselica, Jozef Magát a p. Františka Bieliková, Magdaléna Elischerová, ktoré oslavujú osemdesiatiny.
Príhovor starostu a jeho blahoželania sa vystriedali s recitáciami detí, odovzdaním darčeka a podpisom do pamätnej knihy. Slávnostný prípitok a nasledujúce občerstvenie a posedenie s rozhovormi ukončili piatkové popoludnie.
Všetkým oslávencom prajeme pevné zdravie, veľa síl, lásky a porozumenia od svojich blízkych.


 

15. 6. 2012 Prijatie jubilantov

Záber na jubilantov prítomných v obradnej sieni

Prítomní jubilanti

Záber na starostu obce a vedúcu ZPOZ

Slávnostný obrad sa začína

Záber na malé recitátorky

Recitujúce deti


 
 

 
Položky 1-3 z 14

________________________________________________________

Privítanie nových občanov

V sobotu 19. novembra 2011 sa uskutočnilo spoločné slávnostné privítanie troch našich detí narodených v tomto roku  - Lindy Kmeťovej, Sofie Gallikovej a Jakuba Trnku.

Rodičia, starí a krstní rodičia ako aj ostatní príbuzní sa stretli, aby si na pôde obecného úradu pripomenuli vzácny okamih príchodu nového člena rodiny. Po slovách básnikov a piesňach v podaní veľkých i malých recitátorov  a malých speváčok sa prítomným prihovoril starosta obce. Rodičom zablahoželal k narodeniu detí, poprial veľa lásky a trpezlivosti pri výchove maličkých nasledovníkov, nech im rastú zdraví a nech sú obklopení dobrou starostlivosťou a pohodou.

Po sľube rodičov bol čas na slávnostný prípitok, zápis rodičov a krstných rodičov do pamätnej knihy a fotografie na pamiatku. Atmosféru podujatia sme zachytili aj my na fotografiách vo fotogalérii.


 

19. 11. 2011 Uvítanie do života

Záber na starostu pri príhovore

Príhovor starostu obce

Záber na recitátorku

Znejú slová básnika

Záber na recitátora

Mladý recitátor


 
 

 
Položky 1-3 z 15

________________________________________________________

Prijatie jubilantov

V piatok s trochu nezvyčajným dátumom 11.  11.  2011 sa uskutočnilo podujatie ZPOZ venované všetkým pozvaným občanom, ktorí tento rok oslávili okrúhle životné jubileá.
Z dvadsiatich prijalo pozvanie 12 občanov: za šesťdesiatnikov pani Blanka Gajdošová , Ľudmila Henzelová, Helena Kepičová, Pavlína Mendelová, pán Koloman Grescho, Jozef Hausner, za sedemdesiatnikov pani Marta Šovčíková, pán Viliam Greschner, Alfréd Leitman, Jozef Oprendek, za osemdesiatnikov pani Mária Petruchová a pán Pavol Derda.
Členovia ZPOZ spolu so ženským spevokolom a deťmi pripravili pre nich kyticu piesní a básní. Jubilantom sa prihovoril starosta, odovzdal im malý darček  a slávnostne si s nimi pripil na ich zdravie. Spoločné posedenie s najbližšími uzavrelo pekné jesenné popoludnie.
Všetkým jubilantom blahoželáme a prajeme ešte veľa dobrých rokov a dní.


 

11. 11. 2011 Prijatie jubilantov

Záber na prítomných jubilantov a ich rodiny

Pohľad do obradnej siene

Záber na ženský spevokol

Piesne v podaní ženského spevokolu

Záber na prítomných jubilantov a ich rodiny

Jubilanti


 
 

 
Položky 1-3 z 11

________________________________________________________

Životné jubileum

27. júla 2011 sa dožila osemdesiatich rokov pani Mária Petruchová.

Dlhoročná vedúca speváckeho zboru žien, ktorý sa prezentoval na bezpočetných kultúrnych podujatiach a spolupracoval pri smútočných rozlúčkach so zosnulými občanmi.

Zakladateľka speváckej skupiny Neutrataler. Starostlivo budovala jej repertoár, hľadala vhodné piesne, ba sama napísala aj scénky z dedinského života, ktoré s členmi spevokolu aj nacvičila. Stali sa žiadaným vkladom do kultúrnych programov.

Vedenie súborov už pred pár rokmi odovzdala mladším. Môže ju však tešiť, že skupina Neutrataler zdarne vystupuje už pätnásty rok a ženský spevokol pracuje naďalej tiež.

Starosta obce jej poďakoval za dlhoročnú aktívnu prácu v prospech našej obce, za výchovu svojich detí, za statočne prežitý život. Zaželal jej pevné zdravie, veľa spokojnosti, úcty a lásky od detí, vnúčat a pravnúčat a ešte mnohé chvíle naplnené pokojom a radosťou.


 

30. 7. 2011 Jubilantka M. Petruchová

Záber na spevácku skupinu Neutrataler z Kľačna

Úvod patrí Neutrataleru

Záber na jubilantku

Jubilantka

Záber na prítomných členov rodiny

Rodina sa zišla


 
 

 
Položky 1-3 z 29

________________________________________________________

Uvítanie do života

Pribudol nám nový občan - Tobias Ivanič. O radosť z jeho príchodu sa do obradnej siene prišla podeliť najbližšia rodina. Uvítanie viedla vedúca ZPOZ Mgr. Benešová, pomáhala jej Mgr. Pavličková a recitujúce a spievajúce deti. Starosta obce poprial novému občanovi veľa zdravia a rodičom veľa radosti i síl pri jeho výchove. Po slávnostnom prípitku a zápise rodičov a krstných rodičov do pamätnej knihy sa stretnutie ukončilo pri dobrom občerstvení a rozhovoroch.


 

18. 6. 2011 Uvítanie do života

Záber na starostu a členky ZPOZ

Slávnostný obrad sa začína

Záber na recitujúce deti

Vítame Ťa medzi nami

záber na účinkujúcich a fotiaceho starého otca

Fotky z aparátu starého otca


 
 

 
Položky 1-3 z 6

________________________________________________________

Naša jubilantka

V sobotu 2. apríla 2011 popoludní sa obradná miestnosť obecného úradu celá zaplnila. Deti, vnúčatá a pravnúčatá pani Agneše Wiesnerovej sa stretli, aby presne v deň jej 90 - tych narodenín prišli s kvetmi, gratuláciami, objatiami. Slávnostné prijatie zorganizovali členovia miestneho ZPOZ pod vedením Mgr. Benešovej. Prekvapením pre oslávenkyňu boli piesne v podaní speváckej skupiny Neutrataler a ich blahoželanie v rodnom nemeckom jazyku. A tak milá slávnosť konaná v dobrej atmosfére priniesla nejednu dojímavú chvíľu, kedy nezostalo suché azda ani jedno oko. Naše poďakovanie patrí všetkým, ktorí podujatie pripravili.

Pani Wiesnerovej želáme dobré zdravie, veľa žičlivých ľudí okolo nej a veľa pokoja v duši.
 


 

2. 4. 2011 Jubilantka A. Wiesnerová

Záber na jubilantku a starostu obce

Jubilantke blahoželá starosta obce

Záber na jubilantku a jej blízkych

S blízkymi príbuznými

Záber na jubilantku a členov speváckej skupiny

S členkami Neutrataleru


 
 

 

___________________________________________________

Uvítanie do života

V predvianočnom čase sa uskutočnilo uvítanie ďalšieho dieťaťa. Tentoraz už v novej obradnej sieni obecného úradu. Zaplnila sa rodinnými príslušníkmi malého Cedrika Hausnera, ktorého vítala do života zástupkyňa starostu p. Chovancová. Zohratý tím členov ZPOZ pod vedením Mgr. Benešovej pripravil pestrú kyticu slova, hudby a piesní. Slávnostným prípitkom zaželali mladej rodinke všetko dobré pri výchove ich druhého dieťatka, nech rastie zdravé a spokojné.


 

12. 12. 2010 Uvítanie do života

Záber na otvorenie slávnosti

Slávnosť sa začína

Záber na rodinných príslušníkov

Zišla sa rodina

Záber na dieťa ležiace v kolíske

Nový občan


 
 

 
Položky 1-3 z 12

___________________________________________________

Prijatie jubilantov v novej obradnej sieni

Piatkové popoludnie 19. 11. 2010 ožili priestory nového obecného úradu ruchom prichádzajúcich účinkujúcich a neskôr aj pozvaných samotných jubilantov. Pripravený bol slávnostný obrad s pekným kultúrnym programom. Nacvičili ho členky nášho ženského spevokolu teraz pod vedením p. Tužinčinovej a deti pod vedením p. učiteľky Benešovej. Slová vďaky a uznania zneli z príhovoru starostu obce, citlivo ich vyjadrila veršami básnika aj Mgr. Pavličková. Kvety a malý darček na pamiatku uzavreli prvú časť podujatia. V tej druhej nasledoval slávnostný prípitok a posedenie spolu so svojimi najbližšími. Bohaté občerstvenie pripravené v domácnostiach jubilantov a dostatok tém i času na rozhovory boli dôvodom, že príjemné stretnutie sa prehuplo až do večerných hodín.
 


 

19. 11. 2010 Prijatie jubilantov

Záber na členky spevokolu v obradnej sieni

Aktívne členky spevokolu so starostom pred podujatím

Záber na deti vystupujúce v kultúrnom programe pre jubilantov

Pekný kultúrny program predviedli tieto deti

Záber na jubilantov usadených v obradnej miestnosti

Pozvanie prijali siedmi jubilanti


 
 

 
Položky 1-3 z 8

___________________________________________________

Slávnostné prijatie jubilujúcich občanov

Uskutočnilo sa 04. júna 2010 popoludní v našej obradnej sieni.

Pozvanie prijali občania, ktorí sa dožívajú významného životného jubilea. Bola medzi nimi najstaršia občianka obce 90-ročná p. Júlia Jakobová, rovnako aj p. Vilma Vráblová, ktorá oslávila osemdesiatiny. Zo sedemdesiatnikov boli prítomní p. Mária Mendelová, p. Alojzia Mičková, p. Cecília Tužinčinová. Šesťdesiatich rokov sa dožili p. Marta Kašiaková, p. Milan Schubert a p. Jozef Ťažiar.

Všetkým prajeme dobré zdravie, veľa životnej sily, hojnosť lásky a porozumenia od svojich najbližších.
 


 

4. 6. 2010 Prijatie jubilantov

Záber na jubilujúcich občanov v obradnej sieni

Jubilanti v obradnej sieni

Druhý záber na prítomných jubilantov

Všetci prítomní jubilanti

Záber na recitujúcu poslankyňu

Slová básnika určené pre sviatočné chvíle


 
 

 
Položky 1-3 z 6

___________________________________________________

Životné jubileum našej občianky

V obradnej sieni sme privítali najstaršiu občianku pani Júliu Jakobovú, ktorá 24. mája 2010 oslávila okrúhle jubileum - 90 rokov.

Pod taktovkou vedúcej miestneho zboru pre občianske záležitosti p. Benešovej bol pripravený dôstojný a milý program s citlivými recitáciami, so slávnostným príhovorom starostu obce, zápisom do pamätnej knihy, ktorý bol bohato popretkávaný piesňami v podaní nášho súboru Neutrataler. Jeho členkou bola dlhé roky aj jubilantka, ktorá si z detstva a mladosti pamätala piesne spievané v tradičnom nárečí gaaleresch.

Prajeme pani Jakobovej naďalej dostatok zdravia a udržanie si sviežej mysle a humoru.
 


 

Slávnostné prijatie na obecnom úrade

Jubilantka sa zapisuje do pamätnej knihy obce

Zápis do pamätnej knihy - najstaršia občianka obce

Slávnostný prípitok so starostom obce

Slávnostný prípitok

Jubilantka v záplave kvetov so svojimi gratulantmi

Pani Jakobová v kruhu gratulantov


 
 

 
Položky 1-3 z 6

___________________________________________________

Uvítanie do života

Po dlhom čase sa členovia ZPOZ stretli pri príjemnej príležitosti - slávnostnom uvítaní nového občana do života. Pripravený bol milý program, v ktorom sa striedalo slovo príhovoru starostu so slovami básnika, spev a hudba. O radosť z narodenia malej Hanky Bílikovej sa do zasadačky obecného úradu prišli podeliť jej rodičia a najbližší príbuzní. Prajeme im všetkým, aby dieťatko na jeho životnej ceste sprevádzal pokoj, zdravie a láska.


 

28. 5. 2010 Uvítanie do života

Záber na rodičov a krstných rodičov

Rodičia a krstní rodičia

Mamička sa podpisuje do pamätnej knihy

Podpis do pamätnej knihy

Otecko sa podpisuje do pamätnej knihy

Podpis do pamätnej knihy


 
 

 
Položky 1-3 z 9

webygroup

dnes je: 9.12.2018

meniny má: Izabela

Otváracie hodiny pošty od 2. októbra 2018:

Pondelok: 8,30 - 9,30 13,00 - 15,00
Utorok: 8,30 - 9,30 13,00 - 15,00
Streda: 8,30 - 9,30 15,00 - 17,00
Štvrtok: 8,30 - 9,30 13,00 - 15,00
Piatok: 8,30 - 9,30 13,00 - 15,00

Rok 2018: ZMENA ZBERU PLASTOV od februára 2018: Zber plastov sa koná podľa nového harmonogramu každý druhý utorok v danom mesiaci, po kliknutí na nadpis tohto oznamu sa zobrazí celý harmonogram. Zber skla sa koná tak ako doteraz každú poslednú stredu v mesiaci.

Vývoz septikov a žúmp si môžete objednať u týchto poskytovateľov:
Ján BORKO:
0903 545 114, 0903 681 361
Tomáš MASARIK:
0949 622 353
František ŠTEFAN:
046/54 46 715, 0944 352 557
VEOLIA:
0850 111 234

Od 1. 7. 2017 bol zriadený Spoločný obecný úrad so sídlom v Nitrianskom Pravne, ktorý prebral prenesený výkon štátnej správy vo veciach podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a vo veciach podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách pre obce Nitrianske Pravno, Chvojnica, Kľačno, Malinová, Poluvsie, Pravenec, Tužina.
Sídli na námestí v budove pošty v priestoroch bývalej drogérie Matušík. Adresa: Spoločný obecný úrad Nitrianske Pravno, pracovisko Nitrianske Pravno, Námestie SNP 360/18, 972 13 Nitrianske Pravno. Samostatné odborné referentky na úseku stavebného poriadku: Mgr. Viera Budayová, Ing. Vladimíra Richterová.Telefónny kontakt: 046/ 54 46 218. E-mail: budayova@nitrianskepravno.sk, richterova@nitrianskepravno.sk . Stránkové dni pre verejnosť:
pondelok: 7,30 - 15,00 hod.
utorok: nestránkový deň
streda: 7,30 - 16,00 hod.
štvrtok: nestránkový deň
piatok: 7,30 - 14,00 hod.

Pre občana ako užívateľa tejto mapy je možné štandardne nastaviť funkciu meranie, tlač a zobrazenie základných vrstiev katastra: Mapa, Popis, v registri C aj vrstva Zappar.

Pre Vašu informovanosť o najnovších informáciach v obci

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad Kľačno


6019136

Úvodná stránka