Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
obec Kľačno - okres Prievidza

Základná škola

Nová škola, ktorú občania stavali svojpomocne, bola deťom do užívania odovzdaná v roku 1978. Táto budova mala päť tried. V štyroch triedach sa učilo 80 žiakov a piata bola určená pre školskú družinu. Každoročne sa však v obci narodilo menej a menej detí, pretože mladé rodiny odchádzali bývať do mesta a neskôr využili svoje právo rozhodnúť sa, ktorú školu bude ich dieťa navštevovať. Zo 4 - triednej ZŠ sa stala 3 - triedna a neskôr od r. 2002 2 - triedna. Budova školy bola zrazu priveľká a prevádzka veľmi drahá. Preto bolo vrchné poschodie prerobené na peknú MŠ, kam sa deti presťahovali zo starej nevyhovujúcej budovy. 

V škole sa vyučovalo 30 rokov. Celé roky sa pri zmenšovaní počtu žiakov ukazovala nutnosť rozhodnúť sa, čo bude so základnou školou ďalej.  Až v januári 2008 sa prijalo neľahké rozhodnutie požiadať príslušné úrady o vyradenie zo siete škôl (pozri Kľačnianske oko č.1/2008). Vtedy sa v nej  vzdelávalo len 22 žiakov - vo dvoch triedach so spojenými ročníkmi. Prognóza na ďalší školský rok bola už len 17 detí. A tak jún 2008 bol posledným odučeným mesiacom v histórii našej základnej školy.

 Základná škola v Kľačne  1. - 4. ročník bola vyradená zo siele škôl a školských zariadení ku 30. 6. 2008 v zmysle Rozhodnutia Ministerstva školstva SR zo dňa 3. 4. 2008.


Spoločná fotografia na rozlúčku

 

 

 Rozlúčka rodičov s riaditeľkou školy Mgr. Máriou Steinhűblovou


 


 

Z histórie školstva v našej obci

Dejiny školstva v našej obci siahajú až do 17. storočia.

O návšteve škôl v dávnych dobách je málo záznamov. Dá sa však predpokladať, že veľa rodičov si nedalo vziať svoje právo rozhodnúť, či pošlú deti do školy, alebo ich nechajú doma pomáhať pri prácach.

Gajdel mal viaceré školské budovy:

1. dolnú školu, rímsko – katolícku (Schola Inferior) – bola postavená oproti kostolu v pol. 17. storočia (r. 1647) - v období doznievania najväčšieho rozvoja obce. Pôvodne bola drevená, neskôr okolo r. 1818 ju prestavali na masívnu, kamennú.
Navštevovali ju deti 1. – 4. ročníka z dolného konca.
Pretože deti museli veľa pomáhať pri gazdovských prácach, do školy chodili málo. Učiteľ, aby sa uživil, bol súčasne aj remeselníkom. V škole sa vyučovalo po nemecky.
V r. 1902 bola v rímsko – katolíckej škole na dolnom konci pri kostole 1 učebňa a 54 žiakov nemeckej národnosti. Táto škola mala dlhšiu tradíciu i lepšiu úroveň. Deti vynikali v speve, recitácii – zapájali sa do kultúrneho diania v obci. Starší žiaci vydávali noviny, hrali divadlo, chodili na turistické vychádzky, obľúbené boli pešie túry do Hadvigy, k prameňu rieky Nitra či do Nemeckého Pravna.

2. hornú školu (Schola Superior) – bola postavená na hornom konci v r. 1829 kňazom Georgom Paleschom neďaleko kaplnky. Preto vstúpila do povedomia ako „Paleschova škola“. Až do r. 1902 slúžila deťom z horného konca, aby tieto nemuseli chodiť do školy na dolnom konci takmer 5 km. Na jej prevádzku dával podľa dochovaných záznamov 42 guldenov ročne. Učilo sa v jednej triede.
V roku 1885 sa vyučovacím jazykom stala maďarčina. Národnostný zákon z r. 1868 umožňoval používať materinský jazyk - nemčinu v úradnom styku. V tomto období do školy nastúpil prvý diplomovaný učiteľ p. Franz Flimmel. V roku 1902 sa škola opravila, ale výučba sa v nej už neobnovila.

3. štátnu ľudovú školu - dokončenú v r. 1902 neďaleko Páleschovej školy. Navštevovali ju deti 1. – 4. roč. z horného konca.
Mala 3 učebne. Svoju činnosť začala s 209 nemeckými žiakmi a 1 žiakom slovenským.

4. štátnu školu – postavenú v r. 1920 v strede obce pre žiakov 5. – 8. ročníka z celej obce.

Povojnový rok 1945/46 sa začínal až 22. októbra so 77 žiakmi v jednej triede s ôsmymi ročníkmi. Mnoho detí malo pri mene poznámku: v tábore. Vyučovací jazyk bol slovenský, v 6. roč. pribudol nový predmet – ruský jazyk, nemčina sa neučila. Do školy však chodili deti, ktoré ovládali len nemčinu resp. gajdlanský dialekt a tým vznikali pri výučbe veľké problémy. Do obce prichádzali bývať stále noví obyvatelia, na konci šk. roku bolo už 123 žiakov (69 nemeckej a 54 slovenskej národnosti).
V roku 1946 mala škola 2 triedy, kde sa učilo 5 ročníkov. Žiaci vyšších ročníkov boli premiestnení do meštianskej školy v Nitr. Pravne.

Väčšina dnešných dospelých obyvateľov obce chodila práve do týchto dvoch posledne uvedených škôl. Ešte v r. 1973 sa do oboch zaviedol vodovod, boli opravované, napriek tomu však už nevyhovovali hygienickým požiadavkám doby (stále mali suché záchody). Preto sa v roku 1975 začalo s výstavbou novej školskej budovy s 5 triedami oproti budove MNV – dnešného obecného úradu. Do užívania bola odovzdaná v r. 1978.

 


 

Budovy škôl v Kľačne

Škola pri kostole - okolo r. 1818, zbúraná v r. 1971

Škola pri kostole - okolo r. 1818, zbúraná v r. 1971
Autor: Archív OcÚ

Škola pri kostole - okolo r. 1818, zbúraná v r. 1971

Škola pri kostole - okolo r. 1818, zbúraná v r. 1971
Autor: Archív OcÚ

Štátna škola z r. 1902 a učiteľský byt - pohľad zo záhrady

Štátna škola z r. 1902 a učiteľský byt - pohľad zo záhrady
Autor: Archív OcÚ


 
 

 
Položky 1-3 z 8

Základná škola

Žiaci s p. uč. Lehotským

Žiaci s p. uč. Lehotským
Autor: Archív rodiny p. uč. Lehotského

Žiaci s p. uč. Lehotským

Žiaci s p. uč. Lehotským
Autor: Archív rodiny p. uč. Lehotského

Pán učiteľ Jozef Lehotský

Pán učiteľ Jozef Lehotský
Autor: Archív rodiny p. uč. Lehotského


 
 

 
Položky 1-3 z 32

webygroup

dnes je: 9.12.2018

meniny má: Izabela

Otváracie hodiny pošty od 2. októbra 2018:

Pondelok: 8,30 - 9,30 13,00 - 15,00
Utorok: 8,30 - 9,30 13,00 - 15,00
Streda: 8,30 - 9,30 15,00 - 17,00
Štvrtok: 8,30 - 9,30 13,00 - 15,00
Piatok: 8,30 - 9,30 13,00 - 15,00

Rok 2018: ZMENA ZBERU PLASTOV od februára 2018: Zber plastov sa koná podľa nového harmonogramu každý druhý utorok v danom mesiaci, po kliknutí na nadpis tohto oznamu sa zobrazí celý harmonogram. Zber skla sa koná tak ako doteraz každú poslednú stredu v mesiaci.

Vývoz septikov a žúmp si môžete objednať u týchto poskytovateľov:
Ján BORKO:
0903 545 114, 0903 681 361
Tomáš MASARIK:
0949 622 353
František ŠTEFAN:
046/54 46 715, 0944 352 557
VEOLIA:
0850 111 234

Od 1. 7. 2017 bol zriadený Spoločný obecný úrad so sídlom v Nitrianskom Pravne, ktorý prebral prenesený výkon štátnej správy vo veciach podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a vo veciach podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách pre obce Nitrianske Pravno, Chvojnica, Kľačno, Malinová, Poluvsie, Pravenec, Tužina.
Sídli na námestí v budove pošty v priestoroch bývalej drogérie Matušík. Adresa: Spoločný obecný úrad Nitrianske Pravno, pracovisko Nitrianske Pravno, Námestie SNP 360/18, 972 13 Nitrianske Pravno. Samostatné odborné referentky na úseku stavebného poriadku: Mgr. Viera Budayová, Ing. Vladimíra Richterová.Telefónny kontakt: 046/ 54 46 218. E-mail: budayova@nitrianskepravno.sk, richterova@nitrianskepravno.sk . Stránkové dni pre verejnosť:
pondelok: 7,30 - 15,00 hod.
utorok: nestránkový deň
streda: 7,30 - 16,00 hod.
štvrtok: nestránkový deň
piatok: 7,30 - 14,00 hod.

Pre občana ako užívateľa tejto mapy je možné štandardne nastaviť funkciu meranie, tlač a zobrazenie základných vrstiev katastra: Mapa, Popis, v registri C aj vrstva Zappar.

Pre Vašu informovanosť o najnovších informáciach v obci

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad Kľačno


6019200

Úvodná stránka