Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
obec Kľačno - okres PrievidzaHľadať
 
 

Pamiatky

Dokument o organe v Kľačne

Záujemcovia si na tomto mieste môžu pozrieť dokument o organe v Kľačne vytvorený pracovníkmi Regionálnej televízie Prievidza:

https://www.youtube.com/watch?v=7E51G62f0po&list=UUmJPSyWLht6RRpkerr-uHZQ


 

21. 6. 2014 Posvätenie organu

Záber na kaplnku

Kaplnka Panny Márie
Autor: JV

Záber na obrazovú fotodokumentáciu obnovy organu

Obnova historického organu
Autor: JV

Záber na schádzajúcich sa návštevníkov

Pred kaplnkou
Autor: JV

Záber na obnovený organ

Záber na obnovený organ
Autor: JV


 
 
Záber na súbor Neutrataler so starostom obce a správcom farnosti

So súborom Neutrataler
Autor: EP

Záber z priebehu slávnosti z vnútra kaplnky

Z priebehu slávnosti
Autor: EP

Záber z priebehu slávnosti z vnútra kaplnky

Z priebehu slávnosti
Autor: EP

Záber z priebehu slávnosti z vnútra kaplnky

Z priebehu slávnosti
Autor: EP


 
 
Záber z priebehu slávnosti z vnútra kaplnky

Z priebehu slávnosti
Autor: EP

Záber na príhovor starostu obce

Príhovor starostu obce
Autor: EP

Záber z priebehu slávnosti z vnútra kaplnky

Poďakovanie
Autor: EP

Záber na poďakovanie staviteľovi organu

Poďakovanie staviteľovi organu
Autor: EP


 
 
Záber z priebehu slávnosti z vnútra kaplnky

Poďakovanie
Autor: EP

Záber z priebehu slávnosti z vnútra kaplnky

Z priebehu slávnosti
Autor: EP

Záber z priebehu slávnosti z vnútra kaplnky

Z priebehu slávnosti
Autor: EP

Záber z priebehu slávnosti z vnútra kaplnky

Z priebehu slávnosti
Autor: JV


 
 
Záber z priebehu slávnosti z vnútra kaplnky

Z priebehu slávnosti
Autor: JV

Záber na  súbor Neutrataler spievajúci na chóre

Z priebehu slávnosti
Autor: EP

Záber na  súbor Neutrataler spievajúci na chóre

Z priebehu slávnosti
Autor: EP

Záber spred kaplnky

Z priebehu slávnosti
Autor: EP


 
 
Záber z priebehu slávnosti spred kaplnky

Z priebehu slávnosti
Autor: JV

Záber z priebehu slávnosti spred kaplnky

Z priebehu slávnosti
Autor: JV

Záber z priebehu slávnosti spred kaplnky

Z priebehu slávnosti
Autor: JV

Záber z priebehu slávnosti spred kaplnky

Z priebehu slávnosti
Autor: JV


 
 
Záber z priebehu slávnosti spred kaplnky

Z priebehu slávnosti
Autor: JV

Záber z priebehu slávnosti spred kaplnky

Z priebehu slávnosti
Autor: JV

Záber z prijatia v zasadačke obecného úradu

Prijatie na obecnom úrade
Autor: EP

Záber z prijatia v zasadačke obecného úradu

Prijatie na obecnom úrade
Autor: EP


 
 
Záber z prijatia v zasadačke obecného úradu

Prijatie na obecnom úrade
Autor: EP

Záber z prijatia v zasadačke obecného úradu

Prijatie na obecnom úrade
Autor: EP

Záber z prijatia v zasadačke obecného úradu

Prijatie na obecnom úrade
Autor: EP


 

_______________________________________________________________________________

Organ v kaplnke je po dvoch rokoch prác kompletne zrekonštruovaný. Ponúkame vám zábery urobené po dokončení prác.

Slávnostné požehnanie organu sa uskutoční dňa 21.6.2014 (v sobotu) o 16.00 hod v kaplnke  Panny Márie. Organ požehná Generálny vikár Ing. PhLic. Branislav Koppal M.A , Generálny vikár Banskobystrickej diecézy.


 

Oprava organu dokončená

Záber na organ po dokončení opráv

Záber na dokončený organ
Autor: ŠM

Záber na organ po dokončení opráv

Záber na dokončený organ
Autor: ŠM


 

_______________________________________________________________________________

Práce na oprave a obnove organu pokračujú. Ponúkame vám čerstvé zábery od správcu farnosti.


 

Oprava organu

Záber na organ

Organ
Autor: ŠM

Záber na organ

Organ
Autor: ŠM


 

_______________________________________________________________________________

Socha Nepoškvrneného počatia Panny Márie z kaplnky Panny Márie je po kompletnej renovácii. Opravovaval ju Mgr. Art. Miroslav Sluka.


 

Socha z kaplnky Panny Márie

Záber na sochu po renovácii

Socha po renovácii
Autor: ŠM

Záber na sochu po renovácii

Socha po renovácii
Autor: ŠM


 

__________________________________________________________________________________

Ponúkame vám najčerstvejšie zábery zreštaurovanej skrine organu v Paleschovej kaplnke. Práce vykonal Mgr. Miroslav Slúka.


 

24. 9. 2012 Organ v kaplnke

Celkový záber na vstup do kaplnky a umiestnenie skrine organu

Celkový záber

Záber na opravenú skriňu organu

Opravená skriňa organu

Detailný záber vrchnej časti skrine organu

Detail vrchnej časti


 

_____________________________________________________________________________

Organ v kaplnke Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Kľačne

V kaplnke s centrálnym oválnym pôdorysom, postavenej v r. 1824, sa nachádza na chóre 5 - registrový organ.

Nástroj podľa výtvarných prvkov aj technického riešenia jednoznačne pochádza z rajeckej dielne Pažických. Potvrdzuje to aj zápis v dielenskej knihe, kde sú evidované takmer všetky nástroje, ktoré postavila dielňa Pažických od jej založenia v r. 1757 až do skončenia činnosti, pravdepodobne v 80-tych rokoch 19. storočia. Počas viac ako 120 rokov činnosti dielne v nej vytvorili vyše 200 organov. Záznamy sú vedené chronologicky, pričom býva uvedený rok stavby, miesto, pre ktoré bol nástroj určený a počet registrov. Pri starších nástrojoch do r. 1798 je uvedená aj cena, za ktorú nástroj predali.

Do Kľačna (Gajdla) postavili Pažickí podľa dielenskej knihy dva nástroje. Prvým bol 10 - registrový organ pre kostol sv. Mikuláša. Nástoj stál 350 zlatých. Bližšie podrobnosti o ňom chýbajú. Organ zanikol najneskôr v r. 1932, keď do kostola postavil nový organ Otakar Važanský z Nitry.

Druhý nástroj, 5 - registrový  pozitív, bol postavený v r. 1825. Nie je uvedená jeho cena, ale výslovne je napísané, že bol postavený do kaplnky. Na zadnej stane kartuše, stojacej na hornej rímse strednej píšťalovej veže prospektu, je nápis ANNO 1827. J.T. Datovanie 1827 sa vzťahuje na maľovanie a úpravu organovej skrine. Iniciály J.T. zrejme označujú meno a priezvisko maliara.
Tento nástroj sa zachoval, aj keď sa už niekoľko desaťročí nepoužíva a mnoho jeho píšťal sa počas vojnových udalosti stratilo. Pozitív má 5 registrových železných páčok, čo zodpovedá počtu registrov a tým aj údaju v dielenskej knihe. Registrové páčky na preklápanie sú umiestnené po stranách manuálovej klaviatúry. Manuálová klaviatúra je pôvodná. Má 45 klávesov, teda rozsah je od klávesu C po kláves c3. Obmedzený tónový rozsah je v súlade s praxou tohto obdobia v dielni Pažických a to aj napriek tomu, že dielňa v minulosti patrila k priekopníkom pri zavádzaní väčších tónových rozsahov. Dispozícia Organu: Principál, Kvinta, Mixtrua 2x, Copula 8 a Copula 4.
Najdôležitejšie je, že nástroj je napriek značnému poškodeniu a chýbajúcemu píšťalovému materiálu zachovaný v intaktnom stave.

V ostatnom čase prebehli reštaurátorské práce na skrini organu ako aj celej chórovej časti. Bola ošetrená skriňa organu proti drevokaznému hmyzu ako aj farebné zladenie celého chóru.  Práce vykonával Mgr. art.  Miroslav Sluka, člen komory reštaurátorov. Význam nástroja je o to väčší, že okres Prievidza neoplýva organovými pamiatkami. V snahe zachrániť významné dielo našej obce je snaha zreštaurovať nástroj tak, aby sa stal funkčným a slúžil svojmu poslaniu.


 

Organ v kaplnke

Záber na chorus

Záber na chorus
Autor: Mgr. Štefan Machaj

Záber na organ

Pohľad na organ
Autor: Mgr. Štefan Machaj

Záber na organ

Pohľad na organ
Autor: Mgr. Štefan Machaj

Záber na skelet organu

Záber na skelet organu
Autor: Mgr. Štefan Machaj


 
 
Záber do vnútra organu

Pohľad do vnútra organu
Autor: Mgr. Štefan Machaj

Záber do vnútra organu

Pohľad do vnútra organu
Autor: Mgr. Štefan Machaj


 


____________________________________________________________________

Demontáž mariánskeho stĺpa

Mnohých občanov upútala zmena v areáli kostola - chýba v ňom stĺp postavený v 18. storočí (1749). Nachádzali sa na ňom sochy sv. Floriána, sv. Jozefa, sv. Jána Nepomuckého, na vrchole Immaculata Panny Márie.

V roku 1996 vznikla v našej obci Nadácia za záchranu Mariánskeho stĺpa. Počas jej činnosti sa vyzbieralo celkovo  93 020,- Sk. Boli to  príspevky občanov obce i  firiem.
Z toho 70 tis. išlo na zaplatenie reštaurátorského prieskumu (ďalších vyše 70 tis. doplatila zo svojho rozpočtu obec do plnej výšky za prieskum). Zvyšok išiel na úhradu faktúry za prekrytie stĺpa ochrannou strechou (časť faktúry).
Zaplatením prekrytia stĺpa sa vyčerpali prostriedky, v r. 2001 nadácia zo zákona zanikla, keďže mohli vznikať už len občianske združenia.

Od r. 1997 bol stĺp chránený drevenou strechou.

Po dodaní údajov od správcu farnosti opravujeme nasledovné informácie o vlastníctve takto: Vlastníkom pamiatky  je Rímskokatolícka cirkev, farnosť Tužina.  Projekt  obnovy tejto kultúrnej pamiatky pripravil správca farnosti. Dostal grant z Ministerstva kultúry  SR "Obnov si svoj dom", ktorý slúži na obnovu kultúrnych pamiatok. Spoluúčasť na financovaní má samozrejme aj farnosť.

Pamiatkový dohľad zabezpečuje Krajský pamiatkový úrad Trenčín, regionálne pracovisko Prievidza. Reštaurovanie stĺpu realizuje akademický sochár Dušan Hagara, člen komory reštaurátorov.

12. septembra 2011  sa pristúpilo k demontovaniu ochrannej strechy  a 28. septembra sa rozobral samotný stĺp. Zábery ponúkame v našej fotogalérii.

V tejto dobe pokračuje konzervovanie rozpadnutých častí.  Pracuje sa na archeologickom výskume v okolí stĺpu. Dokončuje sa projekt vizualizácie kamennej ohrady, ktorá do r. 1823 bola súčasťou stĺpu.


 

12. 9. 2011 a 28. 9. 2011 Mariánsky stĺp

Prípravení na odstránenie ochrannej strechy

Prípravení na odstránenie ochrannej strechy

Záber na odstraňovanie ochrannej strechy

Odstraňovanie ochrannej strechy

Záber na odstraňovanie ochrannej strechy

Odstraňovanie ochrannej strechy

Pohľad na mariánsky stĺp

Mariánsky stĺp


 
 
Pohľad na mariánsky stĺp

Mariánsky stĺp

Pohľad na mariánsky stĺp

Mariánsky stĺp

Pohľad na mariánsky stĺp -detail sôch

Detail sôch

Pohľad na prípravu oddelenia jednej zo sôch

Príprava oddelenia jednej zo sôch


 
 
Pohľad na stavbu lešenia

Príprava lešenia

Záber na transport sochy zachytenej v popruhoch

Socha zachytená v popruhoch

Záber na transport sochy zachytenej v popruhoch

Transport sochy

Záber na transport sochy zachytenej v popruhoch

Druhá socha putuje na opravu


 
 
Záber na demontáž hlavného stĺpa

Demontáž hlavného stĺpa

Záber na demontáž hlavného stĺpa

Demontáž hlavného stĺpa

Záber na demontáž hlavného stĺpa

Demontáž hlavného stĺpa


 

_______________________________________________________

Medzi naše najznámejšie historické pamiatky patria :


Kostol Sv. Mikuláša: bližšie informácie v sekcii Farnosť
 

                  
Foto: Lukáš Grešner

 

 

 


Mariánska kaplnka

Foto: Lukáš Grešner

Kaplnka Panny Márie, stojaca na hornom konci obce neďaleko pošty, dostavaná v roku 1 824 na podnet významného rodáka Georga Palescha, kňaza, pedagóga, riaditeľa prvého slovenského učiteľského ústavu v Spišskej Kapitule.

Do Ústredného zoznamu kultúrnych pamiatok bola kaplnka zapísaná v r. 1963, kde je evidovaná pod č. Ss 840.
Vlastníkom pamiatky je Rímsko – katolícky farský úrad v Tužine, filiálka Kľačno.

Určená bola hlavne na ranné a večerné modlitby – modlitby ruženca. Hlas zvona slúžil na ohlasovanie požiaru a povodne. Medzi ľuďmi bola nazývaná Paleschova kaplnka. Rekonštruovaná bola v r. 1890.
Z ďalších dochovaných záznamov je nám známe, že v roku 1930 bola už v dezolátnom stave a preto sa opravovala jej veža, bielilo sa jej vnútro i vonkajšok.
V roku 1992 sa opravila strecha kaplnky z peňazí od potomkov Georga Palescha žijúcich v Nemecku. Peniaze na elektroinštaláciu a hromozvod dal obecný úrad.
V roku 1995 vypracoval vtedajší farár p. Viktor Kraus návrh na obnovu kaplnky. Po schválení Pamiatkovým ústavom, pracovisko Topoľčany bol v exteriéri odstránený cementový sokel a poškodené časti omietok, urobili sa nové vápenno – pieskové omietky, boli osadené kovové mreže na okná a dvere, urobila sa drenážna ryha a odkvapový chodník. V interiéri sa odstránilo linoleum, kamenná dlažba sa ponechala, miestami opravila, odstránila sa konzola elektrickej prípojky a celkovo sa vyriešil prívod elektriny bez rušivých prvkov.
Objavený nápis vo vlyse nad tympanónom sa odborne očistil a zakonzervoval. Kamenné časti vstupného portálu a ríms pod oknami sa očistili, chýbajúce časti doložili a zakonzervovali.
Kaplnka slúži na modlitebné účely dodnes, počnúc teplým jarným a letným obdobím, počas týždňa sa strieda vedenie omše v kaplnke a v kostole. 

Mariánsky stĺp:

 

Mariánsky stĺp – stojaci pred miestnym rímsko – katolíckym kostolom, podľa historických údajov postavený v roku 1 749 na podnet vtedajšieho farára Mathiasa Grammantika.

Do Ústredného zoznamu kultúrnych pamiatok bol zapísaný v r. 1963, kde je evidovaný pod č. Ss 841.
Vlastníkom pamiatky je  Rímsko – katolícky farský úrad v Tužine, filiálka Kľačno.

Stĺp mal predovšetkým vyjadriť vďaku za ochranu počas predchádzajúceho obdobia útrap z prelomu 17. a 18. storočia, kedy obyvateľstvo trápili morové epidémie prichádzajúce vo viacerých vlnách a súčasne mal vyjadriť prosby o ďalšiu ochranu.

Je vysoký 7 m. Na vrchole piliera stojí socha Panny Márie, ktorá plní úlohu ochrankyne pred útrapami, morovými nákazami a živelnými pohromami. Pod ňou stoja sochy sv. Jozefa, sv. Floriána a sv. Jána Nepomuckého, ktorí boli považovaní za patrónov ochraňujúcich pred morom ale aj inými nebezpečenstvami (požiarom, vodou). Povrch mal pozlátený.

V prvej tretine 19. storočia (1 832) okolo Mariánskeho stĺpa urobili kovovú ohradu, ktorá pochádzala pravdepodobne z kováčskej dielne v Gajdli.
Socha Panny Márie sa dočkala opravy v roku 1873, celý stĺp sa reštauroval v roku 1909 a neskôr v roku 1923 zo zbierok rodákov žijúcich v Amerike. V roku 1937 sa stĺp nanovo pozlátil.

Stĺp bol veľmi poškodený počas 2. sv.vojny. Rodáci žijúci v Nemecku aj miestni veriaci na účel jeho obnovy darovali 15 tisíc korún a vyzbierali aj zlato na zlátenie sochy Panny Márie. Prostriedky však boli použité na nutné opravy veže a strechy kostola.

Dôsledná obnova sa roky odkladala, mariánsky stĺp sa neopravoval, chátral a to aj kvôli negatívnym vplyvom kyslých dažďov a výfukových plynov automobilov prechádzajúcich po susediacej štátnej ceste.
V októbri 1994 starosta obce žiadal Obvodný úrad v Prievidzi, úsek kultúry, o pridelenie účelovej dotácie na konzerváciu Mariánskeho stĺpa. V máji 1995 dostal odpoveď, že požiadavka obce nebola zohľadnená v rozpise rozpočtu na rok 1995.

V roku 1995 p. Barbora Matáková vypracovala Zámer a zásady reštaurovania Mariánskeho stĺpa. Poukázala v ňom na naliehavosť komplexného reštaurovania kvôli dezolátnemu stavu celého architektonicko – sochárskeho celku, ktorému hrozí totálna deštrukcia a zánik.

V roku 1996 bola na záchranu mariánskeho stĺpa založená nadácia. Vyzbierané príspevky
boli len zlomkom predpokladaných nákladov na jeho rekonštrukciu.

V roku 1998 obec väčšiu časť týchto prostriedkov dala na zaplatenie objednaného reštaurátorského prieskumu v Pamiatkovom ústave Bratislava, regionálne stredisko Nitra, pracovisko Topoľčany. Zvyšok vyzbieraných prostriedkov bol daný na zaplatenie časti faktúry za postavenie ochrannej strechy chrániacej zvyšky stĺpa.
V júni 2005 starosta obce žiadal o metodické usmernenie Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza vo veci reštaurovania stĺpa. Požiadavka bola podnetom na spoločné rokovanie so zástupcom vlastníka pamiatky – Biskupstvom Banská Bystrica. Vlastník pamiatky mal pripraviť zámer obnovy.

12. septembra 2011 bola z dôvodu schváleného reštaurovania stĺpa odstránená ochranná strecha a stĺp bol po častiach demontovaný.  V súčasnosti sa pracuje na samotnej reštaurácii stĺpa.
 

 

 

Kaplnka :

 


Foto: Lukáš Grešner 

Je postavená na dolnom konci obce neďaleko toku rieky Nitry. Presný rok jej postavenia nám nie je známy.

 

 


Kaplnka Sv. Jána Nepomuckého:

 

 Foto: Lukáš Grešner

Kaplnka bola postavená v roku 1777. Nachádza sa v blízkosti Mariánskej kaplnky.

 

 

 

 

Historické pamiatky v blízkosti nášho okolia:

Prameň národnej rieky Nitry: 


 

 

 

Lurdská kaplnka:
Bola postavená v roku 1931 na vlastné náklady kňaza a profesora Jozefa Bošániho (Bossányi), žijúceho v neďalekom Nemeckom Pravne (dnešné Nitrianske Pravno).

 


 

Opatrovateľská služba v obci Kľačno

MAS Žiar

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendár

Otváracie hodiny pošty od 2. októbra 2018:
Pondelok: 8,30 - 9,30 13,00 - 15,00
Utorok: 8,30 - 9,30 13,00 - 15,00
Streda: 8,30 - 9,30 15,00 - 17,00
Štvrtok: 8,30 - 9,30 13,00 - 15,00
Piatok: 8,30 - 9,30 13,00 - 15,00

Vývoz komunálneho odpadu v popolniciach sa od apríla 2019 bude konať KAŽDÚ STREDU v týždni namiesto pondelka

Od 16.apríla 2019 môžete všetky použité prenosné batérie (tužkové, monočlánky, 9 V batérie, batérie z mobilných telefónov) vhadzovať do zbernej nádoby vo vestibule budovy obecného úradu a materskej školy.

Vývoz septikov a žúmp si môžete objednať u týchto poskytovateľov:
Ján BORKO:
0903 545 114, 0903 681 361
Tomáš MASARIK:
0949 622 353
František ŠTEFAN:
046/54 46 715, 0944 352 557
VEOLIA:
0850 111 234

Od 1. 7. 2017 bol zriadený Spoločný obecný úrad so sídlom v Nitrianskom Pravne, ktorý prebral prenesený výkon štátnej správy vo veciach podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a vo veciach podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách pre obce Nitrianske Pravno, Chvojnica, Kľačno, Malinová, Poluvsie, Pravenec, Tužina.
Sídli na námestí v budove pošty v priestoroch bývalej drogérie Matušík. Adresa: Spoločný obecný úrad Nitrianske Pravno, pracovisko Nitrianske Pravno, Námestie SNP 360/18, 972 13 Nitrianske Pravno. Samostatné odborné referentky na úseku stavebného poriadku: Mgr. Viera Budayová, Ing. Vladimíra Richterová.Telefónny kontakt: 046/ 54 46 218. E-mail: budayova@nitrianskepravno.sk, richterova@nitrianskepravno.sk . Stránkové dni pre verejnosť:
pondelok: 7,30 - 15,00 hod.
utorok: nestránkový deň
streda: 7,30 - 16,00 hod.
štvrtok: nestránkový deň
piatok: 7,30 - 14,00 hod.

Pre občana ako užívateľa tejto mapy je možné štandardne nastaviť funkciu meranie, tlač a zobrazenie základných vrstiev katastra: Mapa, Popis, v registri C aj vrstva Zappar.

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad Kľačno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka