Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
obec Kľačno - okres PrievidzaHľadať
 
 

Oznamy

Aktuálne oznamy

Zber, separácia a recyklácia použitých batérií a akumulátorov Vytlačiť
 


 
 

Výstava Kachliarstvo na Slovensku od 10. septembra do 8. októbra Vytlačiť
 

Kachliarstvo_na_Slovensku


 
 

28. septembra Jesenný deň detí Hornonitria v Nedožeroch - BrezanochVytlačiť
 

Jesenny_den_deti_Hornonitria


 
 

3. októbra Argentínske tango v PrievidziVytlačiť
 

Pribehy_argentinskeho_tanga

 

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi vás pozýva na koncert Príbehy argentínskeho tanga, ktorý sa bude konať vo štvrtok 3. októbra 2019 o 18,00 hod. v sále Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi, Záhradnícka 19.

Vstupné: 5 €

Kontakt: Mgr. Magdaléna Hianiková, tel.: +42146 512 18 20, e-mail: magdalena.hianikova@rkcpd.sk


 
 

18. - 19. októbra Prehliadka Jeseň je darVytlačiť
 

Jesen_je_dar


 
 

Tradície v HornonitríVytlačiť
 

Tradicie_v_Hornonitri

 

Región hornej Nitry je rozmanitý. Je bohatý na uchované tradície, hodnotné prvky hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva.

Projekt Tradície v Hornonitrí  je určený širokej laickej verejnosti - jednotlivé aktivity sú zamerané na deti, mládež i dospelých.

Cieľom projektu je, aby cez usporiadané podujatia a vystúpenia podnietil dospelých, ale najmä deti a mládež, k záujmu o tradície, ich udržiavanie, ako aj o prejavy regionálneho folklóru. Nech rozšíria publikum a počet nadšencov folklóru, ľudového umenia a remesiel.

Prostredníctvom workshopov, detských tvorivých dielní, seminárov, vystúpení, prednášok a výstav budú prezentované zvyky a tradície deviatich obcí zo širšieho regiónu horného Ponitria:

- dvojdňový modrotlačový workshop spojený s prednáškou o histórii modrotlače a praktickými ukážkami jej výroby v dnešných podmienkach, vystúpenie Poluvskej muziky

- seminár „Úžitková keramika a kachliarstvo na Slovensku“ s miestnymi majstrami ľudovej výroby, doplnený tvorivou dielňou pre deti – interaktívne stavanie kachľovej pece, práca s hrnčiarskym kruhom a formami na hlinu, vystúpenia speváčky ľudových piesní z hornej Nitry a jej hostí,

 - výstava „Kachliarstvo na Slovensku“

- výstava krojov z dielne regionálnej vyšívačky a krajčírky Magdalény Vaňovej spojená s prehliadkou krojov s dôrazom na detail odevov a jeho dôležitosť vo výrobe krojových kostýmov, vystúpenie Poluvskej muziky

- odborný seminár o ľudovej výšivke a starých technikách zdobenia ľudových odevov pod názvom „Geometrická ornamentika v pravnianskej výšivke“ a tvorivá dielňa „Pravnianska výšivka a výšivka na sieti“, vystúpenie Folklórnej skupiny Lubená z Poluvsia.


 
 

Program Kultúrneho leta v BojniciachVytlačiť
 

Kulturne_leto_2019


 
 

Rozpis zberu a vývozu odpadov na rok 2019Vytlačiť
 

 

SKLO, opotrebovaný                                 PLASTY, TETRAPAKY,

kuchynský olej                                                KOVOVÉ OBALY    

posledný UTOROK v mesiaci                     druhý PIATOK v mesiaci

27. 03. 2019                                          

30. 04. 2019                                           12. 04. 2019

28. 05. 2019                                           10. 05. 2019

25. 06. 2019                                           14. 06. 2019

30. 07. 2019                                           12. 07. 2019

27. 08. 2019                                           09. 08. 2019

24. 09. 2019                                           13. 09. 2019

29. 10. 2019                                           11. 10. 2019

26. 11. 2019                                           08. 11. 2019

17. 12. 2019                                           13. 12. 2019

 

POPOLNICE – komunálny odpadkaždú stredu

PAPIER 15. 3. 2019 spred domu a celoročne zberný dvor

ELEKTROODPAD2. 4. 2019 spred domu a celoročne zberný dvor

PNEUMATIKY, AKU BATÉRIE, MONOČLÁNKY9. 4. 2019 spred domu a celoročne zberný dvor

ŽELEZNÝ ŠROT16. 4. 2019 spred domu a celoročne zberný dvor

ŠATSTVO – celoročne - kontajnery na šatstvo


 
 

Kedy zasielať SMS na číslo 112Vytlačiť
 


 
 

Úradná tabuľa

19. septembra Pošta celý deň zatvorenáVytlačiť
 

Slovenska_postaVedúca pošty oznamuje občanom, že vo štvrtok 19. septembra 2019 bude pošta celý deň zatvorená.


 
 

20.09.2019 - prerušenie dodávky energie - dolný koniec obce - zoznam rodinných domov na 3. strane oznámeniaVytlačiť
 

Oznamujeme občanom, že v piatok 20. septembra 2019 bude v čase od 8,30 hod. do 14,30 hod. prerušená distribúcia elektriny na dolnom konci obce - dotkne sa týchto čísel domov: 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66

 a ďalej týchto čísel domov: 336, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 370, 371, 372, 373, 374, 391, 392, 393, 398, 407. 


 
 

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 6. 9. 2019 a Uznesenie č. 5-2019Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o uložení zásielky - Miroslav KolářVytlačiť
 

OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY
V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie úradnej zásielky do vlastných rúk pre adresáta:   Miroslav Kolář.
Zásielku si môžete vyzdvihnúť v čase od 10. 8. 2019 do 28. 8. 2019 na pošte v Kľačne počas úradných hodín. Tel. číslo pošty: 046/ 54 45 129.
Dátum vyvesenia: 10. 9. 2019


 
 

Odpredaj majetku obce - MULTICAR M25Vytlačiť
 

OBEC KĽAČNO

týmto zverejňuje zámer predať prebytočný majetok obce v zmysle §9a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Obec Kľačno odpredáva nasledovný majetok:

Motorové vozidlo MULTICAR M25, sklápač, vo výbave náhradná spojka, rok výroby 1987. Stav tachometra: 87000 km, STK + EK platné do 06/2021. Všeobecná hodnota majetku (najnižšia ponuka) je 1200,- Eur.

Záujemcovia o kúpu vozidla svoje cenové ponuky môžu zasielať v zapečatenej obálke označenej „Predaj vozidla – NEOTVÁRAŤ“ v termíne do 11. 10. 2019 do 13,30 hod. na adresu: Obecný úrad Kľačno č. 326,  972 15  Kľačno.

Bližšie informácie na: 0905 571 735   Jozef Ďuriš, starosta obce

20190909_071252.jpg

20190909_071318.jpg


 
 

Predaj obecného majetku - voľné ešte 3 stavebné pozemkyVytlačiť
 

20190820_124817.jpg

20190820_125732.jpg

Obec Kľačno má pre záujemcov v ponuke pripravené ešte 3 stavebné pozemky a to:

Pozemok parc. CKN č. 751/2 – trvalé trávne porasty o výmere 902 m2 ,

Pozemok parc. CKN č. 751/3 – trvalé trávne porasty o výmere 928 m2,

Pozemok parc. CKN č. 756/1 – trvalé trávne porasty o výmere 1011 m2

 

Pozemky sa nachádzajú v intraviláne obce. Jedná sa o stavebné pozemky s vybudovanými prípojkami vody a elektriny v lokalite bývalej materskej školy. K pozemkom vedie spevnená prístupová komunikácia.

         Majetok bude odpredaný priamym predajom (cenovou ponukou) podľa § 9a ods. 1 písm. c) v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a v zmysle Interného predpisu o zmluvných prevodoch nehnuteľností z vlastníctva obce Kľačno.

 

Podmienky predaja:

Ako najnižšia ponuka za predmetné pozemky je cena stanovená OZ v Kľačne vo výške 30,- Eur/m2.

Kupujúci bude znášať náklady za kolok návrhu na vklad.

POZEMOK č. 1:

Parc. CKN č. 751/2 o výmere 902 m2 – najnižšia ponuka 27.060,- Eur

 

POZEMOK č. 2:

Parc. CKN č. 751/3 o výmere 928 m2 – najnižšia ponuka 27.840,- Eur

 

POZEMOK č. 4:

Parc. CKN č. 756/6 o výmere 1011 m2 – najnižšia ponuka 30.330,- Eur.

 

Záujemcovia o kúpu jednotlivých pozemkov môžu podať svoje žiadosti na adresu: Obecný úrad Kľačno, 972 15 Kľačno č. 326, na základe ktorých bude vyhlásená cenová ponuka.

Bližšie informácie budú poskytnuté na tel. čísle: 046/5445 120

 

 

 

 


 
 

Nová výzva pre podnikateľov - MAS ŽiarVytlačiť
 

MAS_ZiarMAS Žiar vyhlasuje výzvu na predkladanie Žiadosti o príspevok IROP-CLLD-P977-511-001. Oprávnenými žiadateľmi sú fyzické alebo právnické osoby podľa §2 odst.2,písm. a) a b) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov:

  • osoby zapísané v obchodnom registri,
  • osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia.

Žiadateľom nemôže byť subjekt pôsobiaci v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby.

Bližšie informácie k výzve:   https://www.masziar.sk/irop.phtml?id_menu=135974&limited_level=1&stop_menu=135974&hyb=135974

K výzve MAS Žiar pripravuje informačný deň, termín bude zverejnený.


 
 

Informačná kancelária pre obete trestných činov Vytlačiť
 

Dňa 14. marca 2019 bola pre verejnosť otvorená v poradí piata z ôsmich krajských informačných kancelárií na Okresnom úrade v Trenčíne. Sídlo kancelárie je:

Kontaktný bod Trenčín

Hviezdoslavova 3

budova Okresného úradu Trenčín, č. dverí 148

911 01 Trenčín

Tel: +421 32 74 11 250

www.prevenciakriminality.sk

FB Prevencia kriminality

www.minv.sk

Instagram Prevencia kriminality

 

Hlavnou úlohou je poskytnutie základných informácií obetiam trestných činov a prípadné sprostredkovanie poskytovania služieb v troch vybraných oblastiach:

  1. sociálne a psychologické poradenstvo
  2. právne usmernenie
  3. podpora.

Klientovi  (obeti trestného činu) je k dispozícii koordinátor na regionálnej úrovni a dvaja asistenti koordinátora. Títo zabezpečia obeti (alebo potenciálnej obeti) bezproblémový a promptný prístup k poskytnutiu pomoci.Odborné poradenstvo poskytujú klientovi externí odborníci vo vymedzenom rozsahu v rámci bezplatnej služby poskytovanej informačnou kanceláriou formou osobného kontaktu, telefonicky, prípadne e-mailom - v závislosti od konkrétneho prípadu.

Krajská informačná kancelária vznikla v rámci Národného projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“. Projekt je zameraný na päť cieľových skupín:

  1. obete z radov seniorov
  2. obete násilných trestných činov
  3. obete nenávistných trestných činov a extrémizmu
  4. obete obchodovania s ľuďmi
  5. obete z radov mládeže.

 

 


 
 

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kľačne zo dňa 11. 7. 2019 a Uznesenie č. 4/2019Vytlačiť
 


 
 

Ochrana poľnohospodárskej pôdy - opatrenia na likvidáciu burínVytlačiť
 


 
 

Africký mor ošípaných - oznam veterinárovVytlačiť
 

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza nás požiadala o súčinnosť pri zvyšovaní povedomia verejnosti o africkom more ošípaných  - vzhľadom na veľmi nepriaznivú zdravotnú situáciu v tesnej blízkosti našich hraníc.


 
 

Zápisnica zo zasadnutia OZ v Kľačne dňa 14. 6. 2019 a Uznesenie č. 3-2019Vytlačiť
 


 
 

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 Vytlačiť
 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 v obci Kľačno je 15,89%.

V obci Kľačno bolo v roku 2018 vyseparovaných 49,635 t komunálneho odpadu.

Celkové množstvo komunálneho odpadu za rok 2018: v obci Kľačno: 312,315 t.

 

Skutočná výška poplatku za komunálny odpad za rok 2018 je 32,- Eur/na 1 obyvateľa.

Obecný úrad dôrazne upozorňuje občanov na dôsledné separovanie komunálneho odpadu. Výška poplatku za komunálny odpad v nasledových rokoch bude závislá od % skutočnného  vytriedenia komunálneho odpadu.

 


 
 

Interná smernica Obce Kľačno č. 1/2018 o poskytovaní opakovaného finančného príspevku na čiastočnú kompenzáciu ceny obedaVytlačiť
 


 
 

Opatrovateľská služba v obci Kľačno

MAS Žiar

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

Otváracie hodiny pošty od 2. októbra 2018:
Pondelok: 8,30 - 9,30 13,00 - 15,00
Utorok: 8,30 - 9,30 13,00 - 15,00
Streda: 8,30 - 9,30 15,00 - 17,00
Štvrtok: 8,30 - 9,30 13,00 - 15,00
Piatok: 8,30 - 9,30 13,00 - 15,00

Vývoz komunálneho odpadu v popolniciach sa od apríla 2019 bude konať KAŽDÚ STREDU v týždni namiesto pondelka

Od 16.apríla 2019 môžete všetky použité prenosné batérie (tužkové, monočlánky, 9 V batérie, batérie z mobilných telefónov) vhadzovať do zbernej nádoby vo vestibule budovy obecného úradu a materskej školy.

Vývoz septikov a žúmp si môžete objednať u týchto poskytovateľov:
Ján BORKO:
0903 545 114, 0903 681 361
Tomáš MASARIK:
0949 622 353
František ŠTEFAN:
046/54 46 715, 0944 352 557
VEOLIA:
0850 111 234

Od 1. 7. 2017 bol zriadený Spoločný obecný úrad so sídlom v Nitrianskom Pravne, ktorý prebral prenesený výkon štátnej správy vo veciach podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a vo veciach podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách pre obce Nitrianske Pravno, Chvojnica, Kľačno, Malinová, Poluvsie, Pravenec, Tužina.
Sídli na námestí v budove pošty v priestoroch bývalej drogérie Matušík. Adresa: Spoločný obecný úrad Nitrianske Pravno, pracovisko Nitrianske Pravno, Námestie SNP 360/18, 972 13 Nitrianske Pravno. Samostatné odborné referentky na úseku stavebného poriadku: Mgr. Viera Budayová, Ing. Vladimíra Richterová.Telefónny kontakt: 046/ 54 46 218. E-mail: budayova@nitrianskepravno.sk, richterova@nitrianskepravno.sk . Stránkové dni pre verejnosť:
pondelok: 7,30 - 15,00 hod.
utorok: nestránkový deň
streda: 7,30 - 16,00 hod.
štvrtok: nestránkový deň
piatok: 7,30 - 14,00 hod.

Pre občana ako užívateľa tejto mapy je možné štandardne nastaviť funkciu meranie, tlač a zobrazenie základných vrstiev katastra: Mapa, Popis, v registri C aj vrstva Zappar.

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad Kľačno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka