Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
obec Kľačno - okres PrievidzaHľadať
 
 

Oznamy

Aktuálne oznamy

24. - 26. októbra Burza v kultúrnom domeVytlačiť
 

Burza_oktober_2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miestna organizácia Únie žien v Kľačne organizuje jesennú burzu. Ak máte doma nepotrebné, ale zachovalé oblečenie, obuv, domáce potreby, paplóny a matrace, ktoré vám je ľúto vyhodiť, prineste ich vo štvrtok 24. októbra a v piatok 25. októbra v čase od 10,00 do 18,00 hod. a v sobotu 26. októbra 2019 v čase od 10,00 do 12,00 hod. do Kultúrneho domu v Kľačne. Nie je podmienkou niečo priniesť, vybrať si z jednotlivých vecí môže každý návštevník, je to zadarmo.

Veci, ktoré zostanú, pôjdu do Občianskeho združenia Dobrý pastier v Kláštore pod Znievom a ďalej pomôžu ľuďom v núdzi.

 

 

 


 

 

 


 
 

Kniha O prievidzskom gymnáziuVytlačiť
 

100_rokov_prievidzskeho_gymnazia


 
 

26. októbra Turistika Tužina - ČičmanyVytlačiť
 

Chodnikmi_starych_rodicov


 
 

21. novembra Preβburger Klezmer Band v PrievidziVytlačiť
 

Pressburger_ Klezmer_Band.jpg


 
 

Tradície v HornonitríVytlačiť
 

Tradicie_v_Hornonitri

 

Región hornej Nitry je rozmanitý. Je bohatý na uchované tradície, hodnotné prvky hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva.

Projekt Tradície v Hornonitrí  je určený širokej laickej verejnosti - jednotlivé aktivity sú zamerané na deti, mládež i dospelých.

Cieľom projektu je, aby cez usporiadané podujatia a vystúpenia podnietil dospelých, ale najmä deti a mládež, k záujmu o tradície, ich udržiavanie, ako aj o prejavy regionálneho folklóru. Nech rozšíria publikum a počet nadšencov folklóru, ľudového umenia a remesiel.

Prostredníctvom workshopov, detských tvorivých dielní, seminárov, vystúpení, prednášok a výstav budú prezentované zvyky a tradície deviatich obcí zo širšieho regiónu horného Ponitria:

- dvojdňový modrotlačový workshop spojený s prednáškou o histórii modrotlače a praktickými ukážkami jej výroby v dnešných podmienkach, vystúpenie Poluvskej muziky

- seminár „Úžitková keramika a kachliarstvo na Slovensku“ s miestnymi majstrami ľudovej výroby, doplnený tvorivou dielňou pre deti – interaktívne stavanie kachľovej pece, práca s hrnčiarskym kruhom a formami na hlinu, vystúpenia speváčky ľudových piesní z hornej Nitry a jej hostí,

 - výstava „Kachliarstvo na Slovensku“

- výstava krojov z dielne regionálnej vyšívačky a krajčírky Magdalény Vaňovej spojená s prehliadkou krojov s dôrazom na detail odevov a jeho dôležitosť vo výrobe krojových kostýmov, vystúpenie Poluvskej muziky

- odborný seminár o ľudovej výšivke a starých technikách zdobenia ľudových odevov pod názvom „Geometrická ornamentika v pravnianskej výšivke“ a tvorivá dielňa „Pravnianska výšivka a výšivka na sieti“, vystúpenie Folklórnej skupiny Lubená z Poluvsia.


 
 

Nikdy nie je neskoro vyčistiť komínVytlačiť
 

Kominar

Pracovníci oddelenia požiarnej prevencie Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi nás požiadali, aby sme informovali širokú verejnosť o problematike  komínových a vykurovacích telies v súvislosti so začatím zimnej vykurovacej sezóny.

Plagáty k uvedenej problematike nájdete v prílohe.

 

Niekoľko rád požiarnej prevencie pre ľudí počas obdobia vykurovania:

 1. neprekurujte vykurovacie telesá, neskladujte a nesušte v ich blízkosti horľavé materiály a neponechávajte ich dlhodobo bez dozoru
 2. nepoužívajte k rozkurovaniu horľavé kvapaliny, najmä benzín, petrolej či denaturovaný lieh
 3. inštaláciu vykurovacích telies zverte vždy odborníkom pri plnom rešpektovaní pokynov výrobcu
 4. dbajte na to, aby vykurovacie telesá boli umiestnené na nehorľavej podložke
 5. popol z vykurovacích telies vysýpajte zásadne do nehorľavých a uzatvárateľných nádob
 6. dbajte na to, aby neboli nechané v prevádzke a bez dozoru také spotrebiče, ktorých technické parametre a vyhotovenie vyžadujú trvalý dozor

Komín a jeho zloženie

 1. Komínmi zabezpečujeme odvádzanie spalín z vykurovacích zariadení do ovzdušia.
 2. Pozostávajú z komínového telesa a z komínových prieduchov s príslušným vyberacím otvorom a sopúchmi.
 3. Komínové teleso je založené na základovej konštrukcii a ukončené komínovou hlavou.
 4. Účinná výška komínového prieduchu – zvislá, vertikálna vzdialenosť medzi dolnou plochou sopúcha a hornou hranou komínovej hlavy – min. 5,0 m.
 5. Sopúch – je otvor, ktorým sa vykurovacie zariadenia pripájajú ku komínovému prieduchu.
 6. Vyberací otvor – v najspodnejšej časti prieduchu , slúži na vymetanie sadzí, min. 300 mm od ohňovzdornej podlahy, uzavretý kovovými dvierkami.
 7. Vymetací otvor – umiestnený čo najvyššie (cca 800 – 1200 mm od podlahy). V okolí 300 mm od neho nesmie byť horľavá látka (konštrukcia), taktiež podlaha v šírke 600 mm od vymetacieho otvoru musí byť nehorľavá, a jeho otvor je uzavretý kovovými dvierkami.
 8. Komínová hlava – ukončenie komínového telesa nad strechou. Z dôvodov protipožiarnej bezpečnosti musí komínové teleso dostatočne presahovať úroveň geometrie tvaru konštrukcie zastrešenia. Pri zastrešení plochou strechou má komínové teleso presahovať hornú úroveň zastrešenia o 1 500 mm, 2 000 mm. Pri zastrešení šikmými strešnými plochami má presahovať myslenú priamku prechádzajúcu hrebeňom strechy, minimálne o 650 mm pri vzdialenosti vnútornej plochy komínového telesa od strešnej roviny do 2000 mm. Ak je táto vzdialenosť väčšia, vedieme myslenú priamku z hrebeňa strechy pod uhlom 10° a výška komínového telesa má byť minimálne 650 mm od priesečníka myslenej priamky s najbližšou plochou komínového telesa.

 


 
 

Rozpis zberu a vývozu odpadov na rok 2019Vytlačiť
 

 

SKLO, OPOTREBOVANÝ                                 PLASTY, TETRAPAKY,

KUCHYNSKÝ OLEJ                                            KOVOVÉ OBALY    

posledný UTOROK v mesiaci                     druhý PIATOK v mesiaci

27. 03. 2019                                          

30. 04. 2019                                           12. 04. 2019

28. 05. 2019                                           10. 05. 2019

25. 06. 2019                                           14. 06. 2019

30. 07. 2019                                           12. 07. 2019

27. 08. 2019                                           09. 08. 2019

24. 09. 2019                                           13. 09. 2019

29. 10. 2019                                           11. 10. 2019

26. 11. 2019                                           08. 11. 2019

17. 12. 2019                                           13. 12. 2019

 

POPOLNICE – komunálny odpadkaždú stredu

PAPIER 15. 3. 2019 spred domu a celoročne zberný dvor

ELEKTROODPAD2. 4. 2019 spred domu a celoročne zberný dvor

PNEUMATIKY, AKU BATÉRIE, MONOČLÁNKY9. 4. 2019 spred domu a celoročne zberný dvor

ŽELEZNÝ ŠROT16. 4. 2019 spred domu a celoročne zberný dvor

ŠATSTVO – celoročne - kontajnery na šatstvo


 
 

Zber, separácia a recyklácia použitých batérií a akumulátorov Vytlačiť
 


 
 

Úradná tabuľa

Zápisnica zo zasadnutia OZ v Kľačne dňa 11. 10. 2019 a Uznesenie č. 7-2019Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru prenájmu obecného majetkuVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o uložení zásielky - Roman GregorVytlačiť
 

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie úradnej zásielky do vlastných rúk pre adresáta:   Roman Gregor.
Zásielku si môžete vyzdvihnúť v čase od 15. 10. 2019 do 24. 10. 2019 na pošte v Kľačne počas úradných hodín. Tel. číslo pošty: 046/ 54 45 129.
Dátum vyvesenia: 15. 10. 2019


 
 

Oznámenie o uložení zásielky - Roman GregorVytlačiť
 

OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY
V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie úradnej zásielky do vlastných rúk pre adresáta:   Roman Gregor.
Zásielku si môžete vyzdvihnúť v čase od 11. 10. 2019 do 29. 10. 2019 na pošte v Kľačne počas úradných hodín. Tel. číslo pošty: 046/ 54 45 129.
Dátum vyvesenia: 11. 10. 2019

 

OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY
V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie doporučenej zásielky pre adresáta:   Roman Gregor.
Zásielku si môžete vyzdvihnúť v čase od 11. 10. 2019 do 29. 10. 2019 na pošte v Kľačne počas úradných hodín. Tel. číslo pošty: 046/ 54 45 129.
Dátum vyvesenia: 11. 10. 2019


 
 

Zápisnica zo zasadnutia OZ v Kľačne zo dňa 1. 10. 2019 a Uznesenie č. 6-2019Vytlačiť
 


 
 

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpaduVytlačiť
 

Zhodnocovanie_BRKO_Skladka_TKO_Vysehradne


 
 

Chovatelia ošípaných - upozornenieVytlačiť
 


 
 

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 6. 9. 2019 a Uznesenie č. 5-2019Vytlačiť
 


 
 

Predaj obecného majetku - voľné ešte 3 stavebné pozemkyVytlačiť
 

20190820_124817.jpg

20190820_125732.jpg

Obec Kľačno má pre záujemcov v ponuke pripravené ešte 3 stavebné pozemky a to:

Pozemok parc. CKN č. 751/2 – trvalé trávne porasty o výmere 902 m2 ,

Pozemok parc. CKN č. 751/3 – trvalé trávne porasty o výmere 928 m2,

Pozemok parc. CKN č. 756/1 – trvalé trávne porasty o výmere 1011 m2

 

Pozemky sa nachádzajú v intraviláne obce. Jedná sa o stavebné pozemky s vybudovanými prípojkami vody a elektriny v lokalite bývalej materskej školy. K pozemkom vedie spevnená prístupová komunikácia.

         Majetok bude odpredaný priamym predajom (cenovou ponukou) podľa § 9a ods. 1 písm. c) v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a v zmysle Interného predpisu o zmluvných prevodoch nehnuteľností z vlastníctva obce Kľačno.

 

Podmienky predaja:

Ako najnižšia ponuka za predmetné pozemky je cena stanovená OZ v Kľačne vo výške 30,- Eur/m2.

Kupujúci bude znášať náklady za kolok návrhu na vklad.

POZEMOK č. 1:

Parc. CKN č. 751/2 o výmere 902 m2 – najnižšia ponuka 27.060,- Eur

 

POZEMOK č. 2:

Parc. CKN č. 751/3 o výmere 928 m2 – najnižšia ponuka 27.840,- Eur

 

POZEMOK č. 4:

Parc. CKN č. 756/6 o výmere 1011 m2 – najnižšia ponuka 30.330,- Eur.

 

Záujemcovia o kúpu jednotlivých pozemkov môžu podať svoje žiadosti na adresu: Obecný úrad Kľačno, 972 15 Kľačno č. 326, na základe ktorých bude vyhlásená cenová ponuka.

Bližšie informácie budú poskytnuté na tel. čísle: 046/5445 120

 

 

 

 


 
 

Informačná kancelária pre obete trestných činov Vytlačiť
 

Dňa 14. marca 2019 bola pre verejnosť otvorená v poradí piata z ôsmich krajských informačných kancelárií na Okresnom úrade v Trenčíne. Sídlo kancelárie je:

Kontaktný bod Trenčín

Hviezdoslavova 3

budova Okresného úradu Trenčín, č. dverí 148

911 01 Trenčín

Tel: +421 32 74 11 250

www.prevenciakriminality.sk

FB Prevencia kriminality

www.minv.sk

Instagram Prevencia kriminality

 

Hlavnou úlohou je poskytnutie základných informácií obetiam trestných činov a prípadné sprostredkovanie poskytovania služieb v troch vybraných oblastiach:

 1. sociálne a psychologické poradenstvo
 2. právne usmernenie
 3. podpora.

Klientovi  (obeti trestného činu) je k dispozícii koordinátor na regionálnej úrovni a dvaja asistenti koordinátora. Títo zabezpečia obeti (alebo potenciálnej obeti) bezproblémový a promptný prístup k poskytnutiu pomoci.Odborné poradenstvo poskytujú klientovi externí odborníci vo vymedzenom rozsahu v rámci bezplatnej služby poskytovanej informačnou kanceláriou formou osobného kontaktu, telefonicky, prípadne e-mailom - v závislosti od konkrétneho prípadu.

Krajská informačná kancelária vznikla v rámci Národného projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“. Projekt je zameraný na päť cieľových skupín:

 1. obete z radov seniorov
 2. obete násilných trestných činov
 3. obete nenávistných trestných činov a extrémizmu
 4. obete obchodovania s ľuďmi
 5. obete z radov mládeže.

 

 


 
 

Ochrana poľnohospodárskej pôdy - opatrenia na likvidáciu burínVytlačiť
 


 
 

Africký mor ošípaných - oznam veterinárovVytlačiť
 

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza nás požiadala o súčinnosť pri zvyšovaní povedomia verejnosti o africkom more ošípaných  - vzhľadom na veľmi nepriaznivú zdravotnú situáciu v tesnej blízkosti našich hraníc.


 
 

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 Vytlačiť
 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 v obci Kľačno je 15,89%.

V obci Kľačno bolo v roku 2018 vyseparovaných 49,635 t komunálneho odpadu.

Celkové množstvo komunálneho odpadu za rok 2018: v obci Kľačno: 312,315 t.

 

Skutočná výška poplatku za komunálny odpad za rok 2018 je 32,- Eur/na 1 obyvateľa.

Obecný úrad dôrazne upozorňuje občanov na dôsledné separovanie komunálneho odpadu. Výška poplatku za komunálny odpad v nasledových rokoch bude závislá od % skutočnného  vytriedenia komunálneho odpadu.

 


 
 

Interná smernica Obce Kľačno č. 1/2018 o poskytovaní opakovaného finančného príspevku na čiastočnú kompenzáciu ceny obedaVytlačiť
 


 
 

Opatrovateľská služba v obci Kľačno

MAS Žiar

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendár

Otváracie hodiny pošty od 2. októbra 2018:
Pondelok: 8,30 - 9,30 13,00 - 15,00
Utorok: 8,30 - 9,30 13,00 - 15,00
Streda: 8,30 - 9,30 15,00 - 17,00
Štvrtok: 8,30 - 9,30 13,00 - 15,00
Piatok: 8,30 - 9,30 13,00 - 15,00

Vývoz komunálneho odpadu v popolniciach sa od apríla 2019 bude konať KAŽDÚ STREDU v týždni namiesto pondelka

Od 16.apríla 2019 môžete všetky použité prenosné batérie (tužkové, monočlánky, 9 V batérie, batérie z mobilných telefónov) vhadzovať do zbernej nádoby vo vestibule budovy obecného úradu a materskej školy.

Vývoz septikov a žúmp si môžete objednať u týchto poskytovateľov:
Ján BORKO:
0903 545 114, 0903 681 361
Tomáš MASARIK:
0949 622 353
František ŠTEFAN:
046/54 46 715, 0944 352 557
VEOLIA:
0850 111 234

Od 1. 7. 2017 bol zriadený Spoločný obecný úrad so sídlom v Nitrianskom Pravne, ktorý prebral prenesený výkon štátnej správy vo veciach podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a vo veciach podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách pre obce Nitrianske Pravno, Chvojnica, Kľačno, Malinová, Poluvsie, Pravenec, Tužina.
Sídli na námestí v budove pošty v priestoroch bývalej drogérie Matušík. Adresa: Spoločný obecný úrad Nitrianske Pravno, pracovisko Nitrianske Pravno, Námestie SNP 360/18, 972 13 Nitrianske Pravno. Samostatné odborné referentky na úseku stavebného poriadku: Mgr. Viera Budayová, Ing. Vladimíra Richterová.Telefónny kontakt: 046/ 54 46 218. E-mail: budayova@nitrianskepravno.sk, richterova@nitrianskepravno.sk . Stránkové dni pre verejnosť:
pondelok: 7,30 - 15,00 hod.
utorok: nestránkový deň
streda: 7,30 - 16,00 hod.
štvrtok: nestránkový deň
piatok: 7,30 - 14,00 hod.

Pre občana ako užívateľa tejto mapy je možné štandardne nastaviť funkciu meranie, tlač a zobrazenie základných vrstiev katastra: Mapa, Popis, v registri C aj vrstva Zappar.

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad Kľačno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka