Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
obec Kľačno - okres PrievidzaHľadať
 
 

Oznamy

Aktuálne oznamy

24.8.2019 Vatra SNP na Fačkovskom sedleVytlačiť
 

Vatra_SNP_2019

Na Fačkovskom sedle sa v sobotu 24. augusta 2019 bude konať IV. ročník podujatia Vatra SNP, ktoré organizuje Skiarena Fačkovské sedlo v spolupráci s obcami Fačkov a Kľačno.

O 16,30 hod. odchádza autobus z Prievidze. V Kľačne bude stáť na každej autobusovej zastávke od dolného konca až po poslednú autobusovú zastávku na otoči, odtiaľ odvezie občanov na Fačkovské sedlo. O 17,30 hod. je naplánované otvorenie podujatia, vystúpenie Folklórnej skupiny Kľak a kladenie vencov ku pomníku padlým v bojoch SNP predstaviteľmi obcí Fačkov a Kľačno. O 18,00 hod. bude zapálená vatra. Od 18,30 do 19,50 bude v programe striedavo pokračovať Ľudová hudba spod Rokoša a Folklórna skupina Kľak. O 20,00 hod. začína ľudová zábava s Ľudovou hudbou Panoráma z Považskej Bystrice. Autobus po skončení podujatia odchádza o 23,00 hod.

 


 
 

MUDr. Šimková od 19.8.2019 neordinujeVytlačiť
 

MUDr. Šimková oznamuje svojim pacientom, že v čase od 19.8. do 30.8.2019 nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. V súrnych prípadoch ju zastúpi MUDr. Guleja v Nitr. Pravne.


 
 

23.- 25. august 2019 Novianske dniVytlačiť
 

Novianske_dni


 
 

31. augusta Deň SečanovVytlačiť
 

Den_SecanovStarosta a obecné zastupiteľstvo obce Seč spolu s Regionálnym kultúrnym centrom Prievidza vás pozývajú na 4 ročník podujatia ,,Deň Sečanov“, ktoré sa bude konať dňa 31.08.2019 (t.j. sobota) na ihrisku pri kultúrnom dome v Seči.

Program:

16:00 Otvorenie podujatia

Folklórny súbor Rokôška

Detská ľudová hudba spod Rokoša

Folkórny súbor Belanka

Ľudová hudba spod Rokoša

Heligonkári spod Kľaku

18:30 ľudová veselica s hudobnou skupinou Dios

Sprievodný program: nafukovací hrad Nemo, maľovanie na tvár, cukrová vata, maskot Paw Patrol Chase, ulička ľudových remeselníkov z hornej Nitry spojená s jarmočným predajom.

O guláš sa postará poľovnícky spolok Podháj Seč, o občerstvenie VIKI Bar Pizzeria.

VSTUP NA PODUJATIE JE  VOĽNÝ ! TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ.


 
 

Tradície v HornonitríVytlačiť
 

Tradicie_v_Hornonitri

 

Región hornej Nitry je rozmanitý. Je bohatý na uchované tradície, hodnotné prvky hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva.

Projekt Tradície v Hornonitrí  je určený širokej laickej verejnosti - jednotlivé aktivity sú zamerané na deti, mládež i dospelých.

Cieľom projektu je, aby cez usporiadané podujatia a vystúpenia podnietil dospelých, ale najmä deti a mládež, k záujmu o tradície, ich udržiavanie, ako aj o prejavy regionálneho folklóru. Nech rozšíria publikum a počet nadšencov folklóru, ľudového umenia a remesiel.

Prostredníctvom workshopov, detských tvorivých dielní, seminárov, vystúpení, prednášok a výstav budú prezentované zvyky a tradície deviatich obcí zo širšieho regiónu horného Ponitria:

- dvojdňový modrotlačový workshop spojený s prednáškou o histórii modrotlače a praktickými ukážkami jej výroby v dnešných podmienkach, vystúpenie Poluvskej muziky

- seminár „Úžitková keramika a kachliarstvo na Slovensku“ s miestnymi majstrami ľudovej výroby, doplnený tvorivou dielňou pre deti – interaktívne stavanie kachľovej pece, práca s hrnčiarskym kruhom a formami na hlinu, vystúpenia speváčky ľudových piesní z hornej Nitry a jej hostí,

 - výstava „Kachliarstvo na Slovensku“

- výstava krojov z dielne regionálnej vyšívačky a krajčírky Magdalény Vaňovej spojená s prehliadkou krojov s dôrazom na detail odevov a jeho dôležitosť vo výrobe krojových kostýmov, vystúpenie Poluvskej muziky

- odborný seminár o ľudovej výšivke a starých technikách zdobenia ľudových odevov pod názvom „Geometrická ornamentika v pravnianskej výšivke“ a tvorivá dielňa „Pravnianska výšivka a výšivka na sieti“, vystúpenie Folklórnej skupiny Lubená z Poluvsia.


 
 

Program Kultúrneho leta v BojniciachVytlačiť
 

Kulturne_leto_2019


 
 

Rozpis zberu a vývozu odpadov na rok 2019Vytlačiť
 

 

SKLO, opotrebovaný                                 PLASTY, TETRAPAKY,

kuchynský olej                                                KOVOVÉ OBALY    

posledný UTOROK v mesiaci                     druhý PIATOK v mesiaci

27. 03. 2019                                          

30. 04. 2019                                           12. 04. 2019

28. 05. 2019                                           10. 05. 2019

25. 06. 2019                                           14. 06. 2019

30. 07. 2019                                           12. 07. 2019

27. 08. 2019                                           09. 08. 2019

24. 09. 2019                                           13. 09. 2019

29. 10. 2019                                           11. 10. 2019

26. 11. 2019                                           08. 11. 2019

17. 12. 2019                                           13. 12. 2019

 

POPOLNICE – komunálny odpadkaždú stredu

PAPIER 15. 3. 2019 spred domu a celoročne zberný dvor

ELEKTROODPAD2. 4. 2019 spred domu a celoročne zberný dvor

PNEUMATIKY, AKU BATÉRIE, MONOČLÁNKY9. 4. 2019 spred domu a celoročne zberný dvor

ŽELEZNÝ ŠROT16. 4. 2019 spred domu a celoročne zberný dvor

ŠATSTVO – celoročne - kontajnery na šatstvo


 
 

Zber použitých batérií a akumulátorovVytlačiť
 

MACH TRADE  spol. s  r. o.  / INSA spol. s r.o.

ZBER, SEPARÁCIA a RECYKLÁCIA použitých batérií a akumulátorov

Zachovať zdravé životné prostredie na našej planéte aj pre budúce generácie je veľmi dôležitá a zodpovedná úloha. Zničená príroda, znečistené ovzdušie, kontaminované vodné zdroje a pôda, to všetko sa podpísalo pod vznik globálnych ekologických problémov, ktoré viedli k negatívnym zmenám ako otepľovanie atmosféry, ohrozenie biodiverzity, stenčovanie ozónovej vrstvy Zeme a pod., ale aj obrovský nárast odpadov. Zabrzdiť katastrofické dôsledky globálnych ekologických problémov sa podarí len vtedy, ak sa začnú riešiť lokálne environmentálne problémy, o čo sa musíme pokúsiť všetci, každý v rámci svojich možností, vo svojom bydlisku či na pracovisku.

Batérie a akumulátory sú ťažko rozložiteľný odpad.

V našom každodennom živote sa často dostáváme do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom a to v podobe batérií a akumulátorov. Batérie a akumulátory nepatria do komunálneho odpadu a sú označené symbolom popolnice prekríženej čiarou v tvare písmena

X.

Je dôležité použité batérie a akumulátory odkladať do nádob k tomu určených tzv. RECYKLOBOXOV, ktoré sú rozmiestnené v predajniach, na zberných dvoroch a ďalších miestach na celom území Slovenska. . Batérie a akumulátory (BaA) obsahujú látky ako sú ťažké kovy a kyseliny, ktoré vo voľnom prostredí na nelegálnych úložiskách alebo v prostredí skládok odpadov môžu spôsobiť kontamináciu životného prostredia a predstavujú riziko pre zdravie obyvateľstva.

Náklady na triedený zber vyhradeného prúdu odpadu batérie a akumulátory zabezpečuje výrobca a znáša náklady s tým spojené. Náklady na triedený zber nie sú súčasťou miestného poplatku za komunálny odpad, okrem nákladov spôsobených nedôsledným triedením podla § 81 ods. 10 zákona 79/2015.

Spoločnosti INSA, s.r.o. a MACH TRADE, s.r.o.  v spolupráci s partnerskými  spoločnosťami pôsobiacimi  na slovenskom trhu niekoľko desiatok rokov zabezpečujú zber, dopravu, spracovanie a recykláciu batérií a akumulátorov. Vysoká technologická a odborná úroveň spoločností je garanciou reálnej komplexnej recyklácie použitých batérií a akumulátorov. V triedení a recyklácii sú významnými globálnymi hráčmi v oblasti spracovania nebezpečných odpadov.

Odovzdaním použitých batérií a akumulátorov zamedzíte úniku nebezpečných látok do prírody a prispejete svojím dielom k ochrane životného prostredia.

MACH TRADE  spol. s  r. o.  / INSA spol. s r.o.


 
 

Kedy zasielať SMS na číslo 112Vytlačiť
 


 
 

Úradná tabuľa

24.8.2019 Kladenie vencov pri pamätníkuVytlačiť
 

75_vyrocie_SNP_Klacno

Pri príležitosti 75. výročia Slovenského národného povstania pozývame občanov na pietny akt kladenia vencov k Pomníku padlým na križovatke v Kľačne, ktorý sa uskutoční v sobotu 24. augusta 2019 o 16,00 hod.


 


 
 

Predaj obecného majetku - voľné ešte 3 stavebné pozemkyVytlačiť
 

20190820_124817.jpg

20190820_125732.jpg

Obec Kľačno má pre záujemcov v ponuke pripravené ešte 3 stavebné pozemky a to:

Pozemok parc. CKN č. 751/2 – trvalé trávne porasty o výmere 902 m2 ,

Pozemok parc. CKN č. 751/3 – trvalé trávne porasty o výmere 928 m2,

Pozemok parc. CKN č. 756/1 – trvalé trávne porasty o výmere 1011 m2

 

Pozemky sa nachádzajú v intraviláne obce. Jedná sa o stavebné pozemky s vybudovanými prípojkami vody a elektriny v lokalite bývalej materskej školy. K pozemkom vedie spevnená prístupová komunikácia.

         Majetok bude odpredaný priamym predajom (cenovou ponukou) podľa § 9a ods. 1 písm. c) v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a v zmysle Interného predpisu o zmluvných prevodoch nehnuteľností z vlastníctva obce Kľačno.

 

Podmienky predaja:

Ako najnižšia ponuka za predmetné pozemky je cena stanovená OZ v Kľačne vo výške 30,- Eur/m2.

Kupujúci bude znášať náklady za kolok návrhu na vklad.

POZEMOK č. 1:

Parc. CKN č. 751/2 o výmere 902 m2 – najnižšia ponuka 27.060,- Eur

 

POZEMOK č. 2:

Parc. CKN č. 751/3 o výmere 928 m2 – najnižšia ponuka 27.840,- Eur

 

POZEMOK č. 4:

Parc. CKN č. 756/6 o výmere 1011 m2 – najnižšia ponuka 30.330,- Eur.

 

Záujemcovia o kúpu jednotlivých pozemkov môžu podať svoje žiadosti na adresu: Obecný úrad Kľačno, 972 15 Kľačno č. 326, na základe ktorých bude vyhlásená cenová ponuka.

Bližšie informácie budú poskytnuté na tel. čísle: 046/5445 120

 

 

 

 


 
 

Predaj čipov na stravovanie od 19.augustaVytlačiť
 

Vedúca Školskej jedálne pri ZŠ v Nitrianskom Pravne oznamuje žiakom a rodičom ZŠ, že predaj elektronických čipov na stravovanie v novom šk. roku 2019/2020 bude prebiehať od pondelka 19. augusta 2019 v čase od 7,30 do 15,00 hod. v budove Požiarnej zbrojnice v Nitrianskom Pravne.


 
 

Nová výzva pre podnikateľov - MAS ŽiarVytlačiť
 

MAS_ZiarMAS Žiar vyhlasuje výzvu na predkladanie Žiadosti o príspevok IROP-CLLD-P977-511-001. Oprávnenými žiadateľmi sú fyzické alebo právnické osoby podľa §2 odst.2,písm. a) a b) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov:

  • osoby zapísané v obchodnom registri,
  • osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia.

Žiadateľom nemôže byť subjekt pôsobiaci v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby.

Bližšie informácie k výzve:   https://www.masziar.sk/irop.phtml?id_menu=135974&limited_level=1&stop_menu=135974&hyb=135974

K výzve MAS Žiar pripravuje informačný deň, termín bude zverejnený.


 
 

17.09.2019 Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - celá obec - od 8,00 hod. do 15,00 hod. Vytlačiť
 


 
 

Informačná kancelária pre obete trestných činov Vytlačiť
 

Dňa 14. marca 2019 bola pre verejnosť otvorená v poradí piata z ôsmich krajských informačných kancelárií na Okresnom úrade v Trenčíne. Sídlo kancelárie je:

Kontaktný bod Trenčín

Hviezdoslavova 3

budova Okresného úradu Trenčín, č. dverí 148

911 01 Trenčín

Tel: +421 32 74 11 250

www.prevenciakriminality.sk

FB Prevencia kriminality

www.minv.sk

Instagram Prevencia kriminality

 

Hlavnou úlohou je poskytnutie základných informácií obetiam trestných činov a prípadné sprostredkovanie poskytovania služieb v troch vybraných oblastiach:

  1. sociálne a psychologické poradenstvo
  2. právne usmernenie
  3. podpora.

Klientovi  (obeti trestného činu) je k dispozícii koordinátor na regionálnej úrovni a dvaja asistenti koordinátora. Títo zabezpečia obeti (alebo potenciálnej obeti) bezproblémový a promptný prístup k poskytnutiu pomoci.Odborné poradenstvo poskytujú klientovi externí odborníci vo vymedzenom rozsahu v rámci bezplatnej služby poskytovanej informačnou kanceláriou formou osobného kontaktu, telefonicky, prípadne e-mailom - v závislosti od konkrétneho prípadu.

Krajská informačná kancelária vznikla v rámci Národného projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“. Projekt je zameraný na päť cieľových skupín:

  1. obete z radov seniorov
  2. obete násilných trestných činov
  3. obete nenávistných trestných činov a extrémizmu
  4. obete obchodovania s ľuďmi
  5. obete z radov mládeže.

 

 


 
 

Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce - pozemokVytlačiť
 


 
 

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kľačne zo dňa 11. 7. 2019 a Uznesenie č. 4/2019Vytlačiť
 


 
 

Ochrana poľnohospodárskej pôdy - opatrenia na likvidáciu burínVytlačiť
 


 
 

Africký mor ošípaných - oznam veterinárovVytlačiť
 

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza nás požiadala o súčinnosť pri zvyšovaní povedomia verejnosti o africkom more ošípaných  - vzhľadom na veľmi nepriaznivú zdravotnú situáciu v tesnej blízkosti našich hraníc.


 
 

Zápisnica zo zasadnutia OZ v Kľačne dňa 14. 6. 2019 a Uznesenie č. 3-2019Vytlačiť
 


 
 

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 Vytlačiť
 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 v obci Kľačno je 15,89%.

V obci Kľačno bolo v roku 2018 vyseparovaných 49,635 t komunálneho odpadu.

Celkové množstvo komunálneho odpadu za rok 2018: v obci Kľačno: 312,315 t.

 

Skutočná výška poplatku za komunálny odpad za rok 2018 je 32,- Eur/na 1 obyvateľa.

Obecný úrad dôrazne upozorňuje občanov na dôsledné separovanie komunálneho odpadu. Výška poplatku za komunálny odpad v nasledových rokoch bude závislá od % skutočnného  vytriedenia komunálneho odpadu.

 


 
 

Interná smernica Obce Kľačno č. 1/2018 o poskytovaní opakovaného finančného príspevku na čiastočnú kompenzáciu ceny obedaVytlačiť
 


 
 

Opatrovateľská služba v obci Kľačno

MAS Žiar

dnes je: 22.8.2019

meniny má: Tichomír

podrobný kalendár

Otváracie hodiny pošty od 2. októbra 2018:
Pondelok: 8,30 - 9,30 13,00 - 15,00
Utorok: 8,30 - 9,30 13,00 - 15,00
Streda: 8,30 - 9,30 15,00 - 17,00
Štvrtok: 8,30 - 9,30 13,00 - 15,00
Piatok: 8,30 - 9,30 13,00 - 15,00

Vývoz komunálneho odpadu v popolniciach sa od apríla 2019 bude konať KAŽDÚ STREDU v týždni namiesto pondelka

Od 16.apríla 2019 môžete všetky použité prenosné batérie (tužkové, monočlánky, 9 V batérie, batérie z mobilných telefónov) vhadzovať do zbernej nádoby vo vestibule budovy obecného úradu a materskej školy.

Vývoz septikov a žúmp si môžete objednať u týchto poskytovateľov:
Ján BORKO:
0903 545 114, 0903 681 361
Tomáš MASARIK:
0949 622 353
František ŠTEFAN:
046/54 46 715, 0944 352 557
VEOLIA:
0850 111 234

Od 1. 7. 2017 bol zriadený Spoločný obecný úrad so sídlom v Nitrianskom Pravne, ktorý prebral prenesený výkon štátnej správy vo veciach podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a vo veciach podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách pre obce Nitrianske Pravno, Chvojnica, Kľačno, Malinová, Poluvsie, Pravenec, Tužina.
Sídli na námestí v budove pošty v priestoroch bývalej drogérie Matušík. Adresa: Spoločný obecný úrad Nitrianske Pravno, pracovisko Nitrianske Pravno, Námestie SNP 360/18, 972 13 Nitrianske Pravno. Samostatné odborné referentky na úseku stavebného poriadku: Mgr. Viera Budayová, Ing. Vladimíra Richterová.Telefónny kontakt: 046/ 54 46 218. E-mail: budayova@nitrianskepravno.sk, richterova@nitrianskepravno.sk . Stránkové dni pre verejnosť:
pondelok: 7,30 - 15,00 hod.
utorok: nestránkový deň
streda: 7,30 - 16,00 hod.
štvrtok: nestránkový deň
piatok: 7,30 - 14,00 hod.

Pre občana ako užívateľa tejto mapy je možné štandardne nastaviť funkciu meranie, tlač a zobrazenie základných vrstiev katastra: Mapa, Popis, v registri C aj vrstva Zappar.

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad Kľačno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka