Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
obec Kľačno - okres PrievidzaHľadať
 
 

Zbery odpadov - plastov, skla, papiera, textilu, pneumatík, elektroodpadu

Pravidlá pre triedenie odpadov

Oznacovanie_obalov.pdf(457.6 kB)Oznacovanie_obalov.pdf
Vsetko_o_plastoch_2.pdf(615 kB)Vsetko_o_plastoch_2.pdf

ROZPIS zberu a vývozu odpadov 2019

SKLO, opotrebovaný                                 PLASTY, TETRAPAKY,                         kuchynský olej                                                KOVOVÉ OBALY                                posledný UTOROK v mesiaci                     druhý PIATOK v mesiaci

27. 03. 2019                                          

30. 04. 2019                                           12. 04. 2019

28. 05. 2019                                           10. 05. 2019

25. 06. 2019                                           14. 06. 2019

30. 07. 2019                                           12. 07. 2019

27. 08. 2019                                           09. 08. 2019

24. 09. 2019                                           13. 09. 2019

29. 10. 2019                                           11. 10. 2019

26. 11. 2019                                           08. 11. 2019

17. 12. 2019                                           13. 12. 2019

 

POPOLNICE – komunálny odpadkaždú stredu

PAPIER 15. 3. 2019 spred domu a celoročne zberný dvor

ELEKTROODPAD2. 4. 2019 spred domu a celoročne zberný dvor

PNEUMATIKY, AKU BATÉRIE, MONOČLÁNKY9. 4. 2019 spred domu a celoročne zberný dvor

ŽELEZNÝ ŠROT 16. 4. 2019 spred domu a celoročne zberný dvor

ŠATSTVO – celoročne - kontajnery na šatstvo

 


 

Vývoz plastov, tetrapakov a kovových obalov od apríla 2019 - vždy DRUHÝ PIATOK v mesiaci

12. apríla 2019 druhý piatok v mesiaci
10. mája 2019 druhý piatok v mesiaci
14. júna 2019 druhý piatok v mesiaci
12. júla 2019 druhý piatok v mesiaci
09. augusta 2019 druhý piatok v mesiaci
13. septembra 2019 druhý piatok v mesiaci
11. októbra 2019 druhý piatok v mesiaci
08. novembra 2019 druhý piatok v mesiaci
13. decembra 2019 druhý piatok v mesiaci

Vývoz skla a opotrebovaného kuchynského oleja od apríla 2019 - vždy POSLEDNÝ UTOROK v mesiaci

27. marca 2019 
30. apríla 2019posledný utorok v mesiaci
28. mája 2019posledný utorok v mesiaci
25. júna 2019posledný utorok v mesiaci
30. júla 2019 posledný utorok v mesiaci
27. augusta 2019 posledný utorok v mesiaci
24. septembra 2019posledný utorok v mesiaci
29. októbra 2019posledný utorok v mesiaci
26. novembra 2019posledný utorok v mesiaci
17. decembra 2019posledný utorok v mesiaci

Zber starého papiera

Nepotrebný papier zviazaný špagátom alebo uložený do kartónovej škatule je možné v pracovných dňoch priebežne voziť do zberného dvora v areáli bývalého obecného úradu. Zodpovedná osoba: František Páleš, tel.:  0908 166 614.


 

Zber textilu

Nepotrebný textil z domácnosti - použité šatstvo, posteľnú bielizeň ako aj čistú obuv a hračky je možné počas celého roka priebežne vkladať do troch zberných kontajnerov na textil - dva sú umiestnené oproti knižnici, tretí na parkovisku pred cintorínom. Veľmi poškodený starý textil, ktorý už nie je použiteľný, je potrebné zlikvidovať vo veľkoobjemových kontajneroch rozmiestnených po obci v jarnom období. 


 

Zber elektroodpadu

Staré elektrické spotrebiče sa zberajú priebežne počas celého roka  - občania ich v pracovných dňoch môžu zaviezť do zberného dvora v areáli bývalého obecného úradu. Zodpovedná osoba: František Páleš, tel.:  0908 166 614.


 

Zber pneumatík

Staré pneumatiky sa zberajú raz do roka - až po oznámení v obecnom rozhlase a na webovej stránke obce ich občania môžu vyložiť pred domy, odvezú ich pracovníci obce.


 

Triedenie odpadov ENVIPAK

NIE, VŠETOK VYTRIEDENÝ ODPAD NEKONČÍ NA JEDNEJ KOPE! ANI NA SKLÁDKE!

Možno aj vy ste už videli nasledujúcu situáciu: Auto zberovej spoločnosti, ktoré bežne vyváža kontajnery na zmesový odpad, prišlo vyviezť viaceré kontajnery vytriedeného odpadu za sebou. Prípadne, ak zbierate odpad do vriec, smetiari naraz naložia na korbu vrece s plastmi aj vrece s papierom. Na základe tohto ste mohli prísť k záveru, že je zbytočné doma triediť odpad, veď aj tak sa to všetko odvezie na jednu kopu či na skládku.

Ako to teda v skutočnosti je?

V prvom rade si treba uvedomiť, že vytriedený odpad je surovinou, s ktorou sa obchoduje a následne sa používa na výrobu nových výrobkov. Triedením a recykláciou sa šetria prírodné zdroje aj zásoby nerastných surovín. Správne vytriedený odpad je opätovne spracovaný a využitý.

Pokiaľ ide o vývoz odpadu, existuje viacero typov zberných vozidiel, ktoré majú rozličné technické riešenia. Často sa stáva, že zberová spoločnosť používa to isté vozidlo na zber zmesového odpadu a tiež na zber triedeného odpadu.  Najčastejšie na Slovensku prebieha zber vytriedených zložiek odpadu po jednotlivých druhoch. Auto odvezie podľa zberového kalendára napríklad papier a to isté auto sa iný deň prázdne vráti a vyzbiera plasty. Ďalší deň ním zasa zvezú zmesový odpad.

Existujú však i také zberové vozidlá, ktoré majú rozdelený nákladný priestor a pri vývoze sa súbežne zbierajú rôzne vytriedené druhy odpadu. Každá zložka sa však vtedy sype zvlášť do osobitného zásobníka, ktorý je súčasťou nákladného priestoru vozidla.

Zberove_auto.png

Táto forma je k životnému prostrediu priateľskejšia, keďže zberové autá nejazdia na jedno miesto viackrát. Šetrí sa čas, pohonné hmoty a menej najazdených kilometrov sa odrazí aj na menšej produkcii skleníkových plynov. Rovnako to platí i v prípade odpadu zbieraného do vriec. Vrecia aj po naložení na nákladný priestor vozidla chránia vytriedený odpad pred tým, aby sa pomiešal.

Všetok vytriedený odpad potom putuje na triediacu linku, kde sa rozdelí podľa materiálu. Na linke sa ďalej dotrieďuje na jednotlivé druhy.  Napríklad plasty sa dotrieďujú niekedy až na 18 druhov a papier na 2 až 4 druhy. Pracovníci z pásu vyhadzujú i nečistoty, ktoré do triedeného zberu nepatria. Občas však skutočne môže odpad z farebného kontajnera alebo vreca skončiť na skládke. Ak totiž  vytriedený odpad obsahuje viac než 45 % nečistôt – čiže iného, napríklad zmesového odpadu, nie je možné jeho následné dotriedenie (či už z finančného alebo hygienického hľadiska).

Triediaca_linka.jpg

Ak správne triedime, svet je krajší

Majte na pamäti nasledovné pravidlá:

  • Snažte sa odpad netvoriť vôbec.
  • Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne. 
  • Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá, plastom žltá, kovom červená a nápojovým kartónom oranžová farba. Napovie Vám aj označenie na obale: 

          Symboly.jpg         

  • Riaďte sa pravidlami triedenia svojej obce.​​ Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.
  • Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK.

 


 

Systém nakladania s odpadmi - ELEKOS

Skládka TKO Vyšehradné je od 20. 4. 2017 uzavretá. Odpad tam už nie je možné voziť.

Opatrovateľská služba v obci Kľačno

MAS Žiar

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

Otváracie hodiny pošty od 2. októbra 2018:
Pondelok: 8,30 - 9,30 13,00 - 15,00
Utorok: 8,30 - 9,30 13,00 - 15,00
Streda: 8,30 - 9,30 15,00 - 17,00
Štvrtok: 8,30 - 9,30 13,00 - 15,00
Piatok: 8,30 - 9,30 13,00 - 15,00

Vývoz komunálneho odpadu v popolniciach sa od apríla 2019 bude konať KAŽDÚ STREDU v týždni namiesto pondelka

Od 16.apríla 2019 môžete všetky použité prenosné batérie (tužkové, monočlánky, 9 V batérie, batérie z mobilných telefónov) vhadzovať do zbernej nádoby vo vestibule budovy obecného úradu a materskej školy.

Vývoz septikov a žúmp si môžete objednať u týchto poskytovateľov:
Ján BORKO:
0903 545 114, 0903 681 361
Tomáš MASARIK:
0949 622 353
František ŠTEFAN:
046/54 46 715, 0944 352 557
VEOLIA:
0850 111 234

Od 1. 7. 2017 bol zriadený Spoločný obecný úrad so sídlom v Nitrianskom Pravne, ktorý prebral prenesený výkon štátnej správy vo veciach podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a vo veciach podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách pre obce Nitrianske Pravno, Chvojnica, Kľačno, Malinová, Poluvsie, Pravenec, Tužina.
Sídli na námestí v budove pošty v priestoroch bývalej drogérie Matušík. Adresa: Spoločný obecný úrad Nitrianske Pravno, pracovisko Nitrianske Pravno, Námestie SNP 360/18, 972 13 Nitrianske Pravno. Samostatné odborné referentky na úseku stavebného poriadku: Mgr. Viera Budayová, Ing. Vladimíra Richterová.Telefónny kontakt: 046/ 54 46 218. E-mail: budayova@nitrianskepravno.sk, richterova@nitrianskepravno.sk . Stránkové dni pre verejnosť:
pondelok: 7,30 - 15,00 hod.
utorok: nestránkový deň
streda: 7,30 - 16,00 hod.
štvrtok: nestránkový deň
piatok: 7,30 - 14,00 hod.

Pre občana ako užívateľa tejto mapy je možné štandardne nastaviť funkciu meranie, tlač a zobrazenie základných vrstiev katastra: Mapa, Popis, v registri C aj vrstva Zappar.

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad Kľačno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka