Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
obec Kľačno - okres PrievidzaHľadať
 
 

Miestny cintorín

Na tomto mieste môžete nájsť zákon o pohrebníctve a z neho vychádzajúce všeobecne záväzné nariadenie našej obce z r. 2018 - VZN č.1/2018.

_______________________________________________________________________________

Hrobové miesta na prenájom

Obec Kľačno oznamuje, že od septembra 2019 opäť uzatvára nové zmluvy o nájme hrobových miest na miestnom pohrebisku (v súlade so zákonom č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve, pri dodržovaní v súčasnosti platného VZN č. 1/2018, ktorým je Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Kľačno).
Hrobové miesta obec prenajíma na dobu neurčitú, najmenej na 10 rokov, čo je podmienené tlecou dobou. Poplatok za prenájom jedného hrobového miesta na dobu 10 rokov je 20,- €, dvoch miest 40,- €, troch miest 60,- €.

Odporúčame pozostalým, ktorí sa starajú o hroby svojich príbuzných na miestnom cintoríne v Kľačne, aby uzatváraniu nájomných zmlúv venovali dostatočnú pozornosť. Právo užívať hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov vzniká uzatvorením zmluvy s obcou, ktorá je v tejto veci zastupovaná starostom alebo povereným pracovníkom obce.
Po ukončení platnosti starej nájomnej zmluvy nárok na využívanie hrobového miesta zaniká. V prípade, že sa na dané hrobové miesto neuzatvorí nová nájomná zmluva, pozostalí už nemajú  naň právny nárok. Dané hrobové miesto potom môže byť ponúknuté iným nájomcom.

Upozornenie: Poplatok za prenájom hrobového miesta na 10 rokov nenahrádza poplatok za kopanie hrobov, ktorý si každý rok dobrovoľne platia občania spolu s miestnymi daňami.

Bližšie informácie získate na Obecnom úrade v Kľačne - tel. číslo: 046/ 54 45 120, 0908 886 481 a u správcu cintorína - tel.:  0908 166 614.


                                                                       Jozef Ďuriš, starosta obce


 

 

Autor fotografií: CBS Maľované Mapy s.r.o.


 

Opatrovateľská služba v obci Kľačno

MAS Žiar

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

Otváracie hodiny pošty od 2. októbra 2018:
Pondelok: 8,30 - 9,30 13,00 - 15,00
Utorok: 8,30 - 9,30 13,00 - 15,00
Streda: 8,30 - 9,30 15,00 - 17,00
Štvrtok: 8,30 - 9,30 13,00 - 15,00
Piatok: 8,30 - 9,30 13,00 - 15,00

Vývoz komunálneho odpadu v popolniciach sa od apríla 2019 bude konať KAŽDÚ STREDU v týždni namiesto pondelka

Od 16.apríla 2019 môžete všetky použité prenosné batérie (tužkové, monočlánky, 9 V batérie, batérie z mobilných telefónov) vhadzovať do zbernej nádoby vo vestibule budovy obecného úradu a materskej školy.

Vývoz septikov a žúmp si môžete objednať u týchto poskytovateľov:
Ján BORKO:
0903 545 114, 0903 681 361
Tomáš MASARIK:
0949 622 353
František ŠTEFAN:
046/54 46 715, 0944 352 557
VEOLIA:
0850 111 234

Od 1. 7. 2017 bol zriadený Spoločný obecný úrad so sídlom v Nitrianskom Pravne, ktorý prebral prenesený výkon štátnej správy vo veciach podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a vo veciach podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách pre obce Nitrianske Pravno, Chvojnica, Kľačno, Malinová, Poluvsie, Pravenec, Tužina.
Sídli na námestí v budove pošty v priestoroch bývalej drogérie Matušík. Adresa: Spoločný obecný úrad Nitrianske Pravno, pracovisko Nitrianske Pravno, Námestie SNP 360/18, 972 13 Nitrianske Pravno. Samostatné odborné referentky na úseku stavebného poriadku: Mgr. Viera Budayová, Ing. Vladimíra Richterová.Telefónny kontakt: 046/ 54 46 218. E-mail: budayova@nitrianskepravno.sk, richterova@nitrianskepravno.sk . Stránkové dni pre verejnosť:
pondelok: 7,30 - 15,00 hod.
utorok: nestránkový deň
streda: 7,30 - 16,00 hod.
štvrtok: nestránkový deň
piatok: 7,30 - 14,00 hod.

Pre občana ako užívateľa tejto mapy je možné štandardne nastaviť funkciu meranie, tlač a zobrazenie základných vrstiev katastra: Mapa, Popis, v registri C aj vrstva Zappar.

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad Kľačno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka