Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
obec Kľačno - okres PrievidzaHľadať
 
 

Farnosť

St_znak_s_logom_a_podporou_1.jpgReštaurátorské práce na  Mariánskom stĺpe so sochou Panny Márie Immaculáty a súsoším sv. Jozefa, sv. Floriána a sv. Jána Nepomuckého .

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva prispelo v roku 2018 sumou 15 000 eur (slovom: pätnásť tisíc eur) na projekt s názvom Mariánsky stĺp so sochou  Panny Márie Immaculáty a súsoším sv. Jozefa, sv. Floriána a sv. Jána Nepomuckeho, č. ÚZPF 841/0 Kľačno.  Obnova Mariánskeho stĺpu bola zadaná Akad. sochárovi Dušanovi Hagarovi. Na postup reštaurovania dohliada Krajský pamiatkový úrad Trenčín pracovisko Prievidza.


 

Ministerstvo_ kultury

Reštaurátorské práce na  Mariánskom stĺpe so sochou Panny Márie Immaculáty a súsoším sv. Jozefa, sv. Floriána a sv. Jána Nepomuckého

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva prispelo v roku 2017 sumou 15 000 eur (slovom: pätnásť tisíc eur) na projekt s názvom Mariánsky stĺp so sochou  Panny Márie Immaculáty a súsoším sv. Jozefa, sv. Floriána a sv. Jána Nepomuckeho, č. ÚZPF 841/0 Kľačno.  Obnova Mariánskeho stĺpu bola zadaná Akad. Sochárovi Dušanovi Hagarovi. Na postup reštaurovania dohliada Krajský pamiatkový úrad Trenčín pracovisko Prievidza.


 

Štátny znak s logom ministerstva - finančná podporaReštaurátorské práce na Mariánskom stĺpe so sochou Panny Márie Immaculáty a súsoším sv. Jozefa, sv. Floriána a sv. Jána Nepomuckého .
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva prispelo v roku 2013 sumou 2 000 eur(slovom: dvetisíc eur) na projekt s názvom Mariánsky stĺp so sochou Panny Márie Immaculáty a súsoším sv. Jozefa, sv. Floriána a sv. Jána Nepomuckeho, č. ÚZPF 841/0 Kľačno. Obnovu Mariánskeho stĺpu realizuje akad. sochár Dušan Hagara. Na postup reštaurovania dohliada Krajský pamiatkový úrad Trenčín pracovisko Prievidza.


 

________________________________________________________

Demontáž mariánskeho stĺpa

Mnohých občanov upútala zmena v areáli kostola - chýba v ňom stĺp postavený v 18. storočí (1749). Nachádzali sa na ňom sochy sv. Floriána, sv. Jozefa, sv. Jána Nepomuckého, na vrchole Immaculata Panny Márie.

V roku 1996 vznikla v našej obci Nadácia za záchranu Mariánskeho stĺpa. Počas jej činnosti sa vyzbieralo celkovo  93 020,- Sk. Boli to  príspevky občanov obce i  firiem.
Z toho 70 tis. išlo na zaplatenie reštaurátorského prieskumu (ďalších vyše 70 tis. doplatila zo svojho rozpočtu obec do plnej výšky za prieskum). Zvyšok išiel na úhradu faktúry za prekrytie stĺpa ochrannou strechou (časť faktúry).
Zaplatením prekrytia stĺpa sa vyčerpali prostriedky, v r. 2001 nadácia zo zákona zanikla, keďže mohli vznikať už len občianske združenia.

Od r. 1997 bol stĺp chránený drevenou strechou.

Po dodaní údajov od správcu farnosti opravujeme nasledovné informácie o vlastníctve takto: Vlastníkom pamiatky  je Rímskokatolícka cirkev, farnosť Tužina.  Projekt  obnovy tejto kultúrnej pamiatky pripravil správca farnosti. Dostal grant z Ministerstva kultúry  SR "Obnov si svoj dom", ktorý slúži na obnovu kultúrnych pamiatok. Spoluúčasť na financovaní má samozrejme aj farnosť.

Pamiatkový dohľad zabezpečuje Krajský pamiatkový úrad Trenčín, regionálne pracovisko Prievidza. Reštaurovanie stĺpu realizuje akademický sochár Dušan Hagara, člen komory reštaurátorov.

12. septembra 2011  sa pristúpilo k demontovaniu ochrannej strechy  a 28. septembra sa rozobral samotný stĺp. Zábery ponúkame v našej fotogalérii.

V tejto dobe pokračuje konzervovanie rozpadnutých častí.  Pracuje sa na archeologickom výskume v okolí stĺpu. Dokončuje sa projekt vizualizácie kamennej ohrady, ktorá do r. 1823 bola súčasťou stĺpu.


 

12. 9. 2011 a 28. 9. 2011 Mariánsky stĺp

Prípravení na odstránenie ochrannej strechy

Prípravení na odstránenie ochrannej strechy

Záber na odstraňovanie ochrannej strechy

Odstraňovanie ochrannej strechy

Záber na odstraňovanie ochrannej strechy

Odstraňovanie ochrannej strechy

Pohľad na mariánsky stĺp

Mariánsky stĺp


 
 
Pohľad na mariánsky stĺp

Mariánsky stĺp

Pohľad na mariánsky stĺp

Mariánsky stĺp

Pohľad na mariánsky stĺp -detail sôch

Detail sôch

Pohľad na prípravu oddelenia jednej zo sôch

Príprava oddelenia jednej zo sôch


 
 
Pohľad na stavbu lešenia

Príprava lešenia

Záber na transport sochy zachytenej v popruhoch

Socha zachytená v popruhoch

Záber na transport sochy zachytenej v popruhoch

Transport sochy

Záber na transport sochy zachytenej v popruhoch

Druhá socha putuje na opravu


 
 
Záber na demontáž hlavného stĺpa

Demontáž hlavného stĺpa

Záber na demontáž hlavného stĺpa

Demontáž hlavného stĺpa

Záber na demontáž hlavného stĺpa

Demontáž hlavného stĺpa


 


_____________________________________________________________________________

 

Farnosť

Podľa zdrojov nemeckých bádateľov už v 13. stor. existovala v Gajdli farská osada u sv. Galla, ktorá sa zaradila ku najstarším na hornom toku rieky Nitra.

Krátko po vzniku osady tu postavili kostol venovaný sv. Gallovi – írskemu misionárovi, ktorý rozširoval kresťanstvo na území Nemecka. Písomné zmienky o začatí resp. dokončení kostola chýbajú. Stavebno - historický sondážny výskum z r. 1995 však jednoznačne preukázal ranogotický pôvod kostola aj existenciu farnosti už v 13. stor.   Písomne sa kostol po prvýkrát spomína až v r. 1464. Spočiatku bol obkolesený opevneným cintorínom.

Na pamiatku vysvätenia kostola (16. októbra na sv. Galla) sa v Gajdli začali sláviť hody, čo sa spájalo aj s poďakovaním za úrodu. Omša sa slúžila priamo na poli.

Po roku 1527 sa bojnické panstvo dostalo do rúk Thurzovcov, ktorí postupne presadili protestantské náboženstvo, predovšetkým vďaka záujmu nemeckého obyvateľstva. Aj farnosť v Gajdli (katolícky kostol a fara) prešla do rúk evanjelikov.

Zápis z r. 1571 o výške cirkevného desiatku, ktorý farnosť odvádzala ostrihomskému arcibiskupstvu v mimoriadne vysokej sume 100 florenov ročne, svedčil o dobe najväčšieho rozkvetu obce – o jej značnej veľkosti a množstve jej obyvateľov.

Po vymretí Thurzovcov bojnické panstvo pripadlo grófovi Pálovi Pálffimu. Ako katolík sa podľa zásady „čia pôda, toho náboženstvo“ spolu s manželkou snažil o rekatolizáciu obyvateľstva. Viacerí obyvatelia Gajdla v tomto období z náboženských dôvodov opustili obec a presťahovali sa do susedného Turca, kde bol zemepánom evanjelik.

Kostol bol zasvätený novému patrónovi – sv. Mikulášovi. Podľa tradície pochádzal z bohatej rodiny, v dospelosti sa stal biskupom v Myre a venoval sa pomoci chudobným.
O sv. Mikulášovi je mnoho legiend. Najznámejšia je o troch dievkach, ktoré zachránil pred nevestincom tak, že im v noci hodil na okná tri vrecká zlata, aby mali veno.
 


Foto: Lukáš Grešner 


Nepokoje konca 17. storočia s protihabsburgovskými sprisahaniami, povstaniami a veľkými materiálnymi škodami zrejme dovŕšili chátranie kostola. Preto v r. 1686 cirkevná obec pristúpila k jeho obnove a prvému väčšiemu rozšíreniu po prevzatí katolíkmi.
Kostol bol „znovupostavený“ ako uvádza cirkevná kronika.  

V roku 1749 bol na podnet farára Matyasa Grammantika pred kostolom postavený mariánsky stĺp. Na vrchole piliera stojí socha Panny Márie a po jeho bokoch sú sochy sv. Jozefa, sv. Floriána a sv. Jána Nepomuckého. V roku 1966 bol vyhlásený za kultúrnu pamiatku.

V polovičke 18. storočia sa vďaka zlepšeným hospodárskym pomerom uskutočnila baroková prestavba a prístavba sakristie. Ďalšia oprava kostola, sakristie a organu sa uskutočnila až ku koncu 19. storočia.
Počas prvej svetovej vojny sa museli na vojenské účely obetovať gajdlanské zvony, neskôr aj vonkajšie píšťaly organu.

V tridsiatych rokoch sa pri kostole postavil železný plot s bránami a betónovými stĺpmi, vymenila sa zlá betónová dlážka za šesťhranné dlaždice, urobili sa nové dubové lavice. Ukončila sa zbierka na nový organ trvajúca 10 rokov, väčšina príspevkov pochádzala od rodákov žijúcich v Amerike.

Vojnové udalosti a následné obdobie budovania socializmu nepriali starostlivosti o kostol. Prvé veľké opravy sa preto uskutočnili až začiatkom 90 –tych rokov 20. storočia, kedy sa zabezpečilo odvodnenie budovy kostola, oprava veže a fasády celého kostola.

Dnešná podoba kostola
Foto: Lukáš Grešner
 

 


 

Opatrovateľská služba v obci Kľačno

MAS Žiar

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

Otváracie hodiny pošty od 2. októbra 2018:
Pondelok: 8,30 - 9,30 13,00 - 15,00
Utorok: 8,30 - 9,30 13,00 - 15,00
Streda: 8,30 - 9,30 15,00 - 17,00
Štvrtok: 8,30 - 9,30 13,00 - 15,00
Piatok: 8,30 - 9,30 13,00 - 15,00

Vývoz komunálneho odpadu v popolniciach sa od apríla 2019 bude konať KAŽDÚ STREDU v týždni namiesto pondelka

Od 16.apríla 2019 môžete všetky použité prenosné batérie (tužkové, monočlánky, 9 V batérie, batérie z mobilných telefónov) vhadzovať do zbernej nádoby vo vestibule budovy obecného úradu a materskej školy.

Vývoz septikov a žúmp si môžete objednať u týchto poskytovateľov:
Ján BORKO:
0903 545 114, 0903 681 361
Tomáš MASARIK:
0949 622 353
František ŠTEFAN:
046/54 46 715, 0944 352 557
VEOLIA:
0850 111 234

Od 1. 7. 2017 bol zriadený Spoločný obecný úrad so sídlom v Nitrianskom Pravne, ktorý prebral prenesený výkon štátnej správy vo veciach podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a vo veciach podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách pre obce Nitrianske Pravno, Chvojnica, Kľačno, Malinová, Poluvsie, Pravenec, Tužina.
Sídli na námestí v budove pošty v priestoroch bývalej drogérie Matušík. Adresa: Spoločný obecný úrad Nitrianske Pravno, pracovisko Nitrianske Pravno, Námestie SNP 360/18, 972 13 Nitrianske Pravno. Samostatné odborné referentky na úseku stavebného poriadku: Mgr. Viera Budayová, Ing. Vladimíra Richterová.Telefónny kontakt: 046/ 54 46 218. E-mail: budayova@nitrianskepravno.sk, richterova@nitrianskepravno.sk . Stránkové dni pre verejnosť:
pondelok: 7,30 - 15,00 hod.
utorok: nestránkový deň
streda: 7,30 - 16,00 hod.
štvrtok: nestránkový deň
piatok: 7,30 - 14,00 hod.

Pre občana ako užívateľa tejto mapy je možné štandardne nastaviť funkciu meranie, tlač a zobrazenie základných vrstiev katastra: Mapa, Popis, v registri C aj vrstva Zappar.

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad Kľačno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka