Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
obec Kľačno - okres Prievidza

Karpatskonemecký spolok

Spevácka skupina Neutrataler pri miestnom Spolku karpatských Nemcov bola založená v decembri v roku 1996. Pri vzniku súboru stáli šesťdesiatnici, ktorí majú nemecké korene a v detstve získavali vzdelanie v nemeckom jazyku. Pripojili sa i mladší rodinní príslušníci a priatelia slovenskej národnosti. Počet spevákov sa za tie roky menil - od 15 do 25 členov. V repertoári spevokolu sú nemecké a slovenské piesne. Vedúci súboru doň zaradili aj pôvodné piesne z čias starých predkov, ktoré sa prenášali z generácie na generáciu. Sú to piesne v nárečí nazývanom gaaleresch, ktoré vzniklo v Gajdli. Spevokol reprezentuje obec na rozličných kultúrnych vystúpeniach doma i v zahraničí. Jeho členovia prispievajú do programu aj scénkami, v ktorých si radi zaspomínajú na život v minulosti. Do nacvičovania sú zapájaní aj ostatní obyvatelia obce, podľa záujmu a odvahy ochotníkov postaviť sa pred obecenstvo.


 

15.8.2018 Vysvätenie pamätníka karpatských Nemcov

15.8.2018 Vysvätenie pamätníka na počesť karpatských Nemcov tragicky zahynutých v r. 1945 - 1947 v internačnom tábore blízko Novák

Záber z podujatia
Autor: JV

15.8.2018 Vysvätenie pamätníka na počesť karpatských Nemcov tragicky zahynutých v r. 1945 - 1947 v internačnom tábore blízko Novák

Záber z podujatia
Autor: JV

15.8.2018 Vysvätenie pamätníka na počesť karpatských Nemcov tragicky zahynutých v r. 1945 - 1947 v internačnom tábore blízko Novák

Záber z podujatia
Autor: JV


 
 

 
Položky 1-3 z 21

_____________________________________________________________________________

V poradí 23. ročník festivalu sa uskutočnil v kultúrnom dome v Tužine.  Po úvodnom privítaní starostom obce Ing. Slobodom a predstaviteľom Karpatskonemeckého krajanského spolku v Nemecku pánom Greschnerom začali vystúpenia spevákov a tanečníkov.

Predstavili sa skupiny z regiónu Hauerland: spevácka a tanečná skupina z Tužiny, Probner Echo z Nitrianskeho Pravna, Neutrataler z Kľačna, Zlatava z Malinovej, Grünwald z Handlovej,  ženská spevácka skupina zo Skleného, spevácka skupina z Kunešova, folklórna skupina Turztal z Turčeka a hostia: Ján König z Košíc, spevácka skupina rodákov žijúcich v Nemecku a spevácka skupina Nachtigall z Košíc.

Silný dojem zanechal príhovor bývalej občianky. Spomínala si ako na javisku kultúrneho domu stála ako dieťa v roku 1944. Krátko potom bola aj s rodinou  vysťahovaná z vtedajšej obce Schmiedshau do Nemecka.  Teraz po mnohých rokoch na ňom stojí opäť - už ako dôchodkyňa -  a vyzýva všetkých na odpustenie vtedajších krívd a neprávostí i na zmierenie medzi ľuďmi.


 

16. 8. 2014 Hauerlandfest

Záber na účastníkov podujatia v kultúrnom dome v Tužine

Hauerlandfest 2014
Autor: JV

Záber na účstníkov podujatia v kultúrnom dome v Tužine

Hauerlandfest 2014
Autor: JV

Záber na otvorenie podujatia a príhovor starostu obce Tužina

Príhovor starostu obce Tužina
Autor: JV


 
 

 
Položky 1-3 z 31

_______________________________________________________________________________

Fašiangová zábava Spolku karpatských Nemcov sa tento rok konala v Dome kultúry v Kľačne. Ide o tradičné podujatie, na ktorom sa stretávajú členovia miestnych organizáciía a ich speváckych skupín z regiónu Hauerland, tentoraz z deviatich obcí. Každá zo skupín si pripravila kultúrny program, hostitelia sa postarali o typické fašiangové občerstvenie, všetci spoločne o dobrú náladu.


 

8. 2. 2014 - Faschingsfest

Záber z fašiangovej zábavy

Záber z podujatia
Autor: AE

Záber z fašiangovej zábavy

Záber z podujatia
Autor: AE

Záber z fašiangovej zábavy

Záber z podujatia
Autor: AE


 
 

 
Položky 1-3 z 28

_______________________________________________________________________________

22.  ročník festivalu karpatských Nemcov, na ktorom prezentovali hlavne piesne a tance svojich predkov sa uskutočnil v Malinovej. Účinkovali tu spevácke skupiny z   Handlovej, Hornej Štubne, Kunešova, Kľačna, Malinovej, Nitrianskeho Pravna, Skleného,  Turčeka  ako aj  hostia z Košíc a Nemecka. Našu obec reprezentovala spevácka skupina  Neutrataler. Za jej pekné vystúpenie patrí vedeniu a všetkým členom súboru naše veľké poďakovanie. Budúci ročník festivalu sa uskutoční v Tužine.

 

 


 

17. 8. 2013 Hauerlandfest Malinová

Záber z podujatia

Záber z podujatia
Autor: JV

Záber z podujatia

Záber z podujatia
Autor: JV

Záber z podujatia

Záber z podujatia
Autor: JV


 
 

 
Položky 1-3 z 25

_______________________________________________________________________________

Na tomto mieste ponúkame spomienku na 21. ročník letného festivalu speváckych a tanečných skupín karpatských Nemcov v podobe fotozáberov. Našu obec reprezentovala spevácka skupina Neutrataler. Patrí jej naše poďakovanie.


 

18. 8. 2012 Hauerlandfest 2012 Handlová

Hauerlandfest v Handlovej

Zábery z podujatia

Hauerlandfest v Handlovej

Zábery z podujatia

Hauerlandfest v Handlovej

Zábery z podujatia


 
 

 
Položky 1-3 z 12

20. august 2011

Takmer presne o rok sa konal jubilejný 20. ročník tradičného festivalu speváckych a tanečných skupín regiónu Hauerland - oblasti s nemeckým obyvateľstvom vinúcej sa od Kremnice až ku Nitrianskemu Pravnu.  Tentoraz bola hostiteľom obec Sklené. Pekné letné počasie prispelo k dobrému priebehu podujatia. Našu obec zastupovala a reprezentovala skupina Neutrataler. Patrí jej za to naše poďakovanie.

Niekoľkými fotografiami Vám približujeme toto stretnutie.


 

Hauerlandfest 2011 - Sklené (Glaserhau)

Záber na členov zúčastnených speváckych skupín - sprievod obcou

Sprievod obcou

Záber na členov zúčastnených speváckych skupín - po sprievode obcou

Záber na časť účinkujúcich

Záber na členov zúčastnených speváckych skupín - po sprievode obcou

Záber na časť účinkujúcich


 
 

 
Položky 1-3 z 6

________________________________________________________

Koncoročné posedenie

Tradičné spoločné stretnutie na záver roka zorganizoval miestny spolok karpatských Nemcov. Niekoľkými zábermi starostu ho môžme priblížiť aj tým, ktorí sa ho nemohli zúčastniť.
 


 

29. 12. 2010 Stretnutie Spolku karpatských Nemcov

Záber na členov miestneho spolku karpatských Nemcov

Momentky zo stretnutia

Záber na členov miestneho spolku karpatských Nemcov

Momentky zo stretnutia

Záber na členov miestneho spolku karpatských Nemcov

Momentky zo stretnutia


 
 

 
Položky 1-3 z 5

___________________________________________________

Mikulášske varenie

Aj my sme boli pri tom. Hoci v sobotu 04. 12. 2010 teplomer ukazoval mínus 14 stupňov, rozložili sme si na ihrisku kotol a začali s prípravou jedného z tradičných jedál - zabíjačkovej kaše. Na štvrtú hodinu popoludní, keď sa areál začal zapĺňať návštevníkmi podujatia, bola už pripravená. Tí, ktorí si ju zvolili, neoľutovali - bola veľmi chutná. Ďakujeme p. Cilke Tužinčinovej a všetkým ostatným, ktorí sa podieľali na príprave a tak prispeli k dobrej reprezentácii nášho spolku.

 

 


 


 

19. ročník festivalu Hauerlandfest v Kľačne

Sobota 21. 08. 2010 priniesla slnečné a veľmi teplé počasie. Priestory v kultúrnom dome a pripravenom stane na jeho nádvorí privítali vyše tristo účastníkov tradičného festivalu speváckych a tanečných skupín regiónu Hauerland - oblasti tiahnúcej sa od Kremnice až ku Nitrianskemu Pravnu, ktorú od 12. storočia osídľovali nemeckí prisťahovalci pozývaní hlavne kvôli ťažbe zlata.

Na pódiu sa v bohatom programe striedali domáce skupiny z regiónu a hostia. Svedčia o tom zábery z podujatia. Na záver bola slávnostne odovzdaná štafeta festivalu obci Sklené, v ktorej sa bude konať jeho ďalší ročník. Oficiálnu časť programu uzavrel spoločný spev všetkých vystupujúcich i publika. Večer pokračoval voľnou zábavou a družnými rozhovormi.

Vďaka patrí všetkým, ktorí sa na príprave festivalu podieľali - Karpatskonemeckému spolku na Slovensku, oblasť Hauerland, miestnej skupine tohto spolku v Kľačne, speváckej skupine Neutrataler, jej vedúcemu Ing. Viliamovi Solčánymu, Obecnému úradu v Kľačne a mládežníckej organizácii karpatských Nemcov. Podujatie finančne podporilo aj Ministerstvo kultúry SR.

 


 

Hauerlandfest - Kľačno - Gaidel

Záber na úpravu štafetového kolíka festivalu

Posledné úpravy

Záber na pódium - zástupcovia jednotlivých speváckych skupín

Začíname

Záber na konferenciérky vítajúce hostí v slovenčine a v nemčine

Všetci ste srdečne vítaní - v slovenčine a v nemčine


 
 

 
Položky 1-3 z 28

Momentky z vystúpení skupiny Neutrataler

Spevácka skupina Neutrataler na pódiu

13. február 2010 - Súzvuky

Záber zo scénky Pranie na potoku

Scénka Pranie na potoku - 13.2.2010

Záber zo scénky Pranie na potoku

Scénka pranie na potoku


 
 
Záber zo scénky Pranie na potoku

Scénka Pranie na potoku

Záber zo scénky Pranie na potoku

Scénka Pranie na potoku

Záber zo scénky Pranie na potoku

Scénka Pranie na potoku


 
 
Záber zo scénky Pranie na potoku

Scénka Pranie na potoku - záverečný spev

Záber na skupinu Neutrataler - oslava Dňa matiek 2010

Deň matiek - 9.máj 2010

Momentky z posedenia - Deň matiek 2010

Deň matiek - 9. máj 2010


 
 
Záber z posedenia - Deň matiek 2010

Deň matiek - 9. máj 2010

Záber z posedenia - Deň matiek 2010

Deň matiek - 9. máj 2010

Záber z posedenia - Deň matiek 2010

Deň matiek - 9. máj 2010


 
 
Záber z posedenia - Deň matiek 2010

Deň matiek - 9. máj 2010


 

Krahule 2008


 

Súzvuky - 09. február 2008 - Tužina


 

Súzvuky - 09. február 2008 - Tužina


 

webygroup

dnes je: 15.11.2018

meniny má: Leopold

Otváracie hodiny pošty od 2. októbra 2018:

Pondelok: 8,30 - 9,30 13,00 - 15,00
Utorok: 8,30 - 9,30 13,00 - 15,00
Streda: 8,30 - 9,30 15,00 - 17,00
Štvrtok: 8,30 - 9,30 13,00 - 15,00
Piatok: 8,30 - 9,30 13,00 - 15,00

Rok 2018: ZMENA ZBERU PLASTOV od februára 2018: Zber plastov sa koná podľa nového harmonogramu každý druhý utorok v danom mesiaci, po kliknutí na nadpis tohto oznamu sa zobrazí celý harmonogram. Zber skla sa koná tak ako doteraz každú poslednú stredu v mesiaci.

Vývoz septikov a žúmp si môžete objednať u týchto poskytovateľov:
Ján BORKO:
0903 545 114, 0903 681 361
Tomáš MASARIK:
0949 622 353
František ŠTEFAN:
046/54 46 715, 0944 352 557
VEOLIA:
0850 111 234

Od 1. 7. 2017 bol zriadený Spoločný obecný úrad so sídlom v Nitrianskom Pravne, ktorý prebral prenesený výkon štátnej správy vo veciach podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a vo veciach podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách pre obce Nitrianske Pravno, Chvojnica, Kľačno, Malinová, Poluvsie, Pravenec, Tužina.
Sídli na námestí v budove pošty v priestoroch bývalej drogérie Matušík. Adresa: Spoločný obecný úrad Nitrianske Pravno, pracovisko Nitrianske Pravno, Námestie SNP 360/18, 972 13 Nitrianske Pravno. Samostatné odborné referentky na úseku stavebného poriadku: Mgr. Viera Budayová, Ing. Vladimíra Richterová.Telefónny kontakt: 046/ 54 46 218. E-mail: budayova@nitrianskepravno.sk, richterova@nitrianskepravno.sk . Stránkové dni pre verejnosť:
pondelok: 7,30 - 15,00 hod.
utorok: nestránkový deň
streda: 7,30 - 16,00 hod.
štvrtok: nestránkový deň
piatok: 7,30 - 14,00 hod.

Pre občana ako užívateľa tejto mapy je možné štandardne nastaviť funkciu meranie, tlač a zobrazenie základných vrstiev katastra: Mapa, Popis, v registri C aj vrstva Zappar.

Pre Vašu informovanosť o najnovších informáciach v obci

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad Kľačno


5966895

Úvodná stránka