Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
obec Kľačno - okres PrievidzaHľadať
 
 

Pozvánka na zasadnutie OZ - 25. 1. 2019 o 18,00 hod.Vytlačiť
 

Erb obce

 

Starosta obce v zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zákonov a predpisov zvoláva riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kľačne, ktoré sa uskutoční dňa

25. 1. 2019 t.j. v piatok o 18,00 hod.

v zasadačke obecného úradu.

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia – schválenie programu zasadnutia OZ.
 2. Návrh a schválenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, návrhovej komisie.
 3. Kontrola Uznesenia č. 6/2018 a 7/2018.
 4. Schválenie harmonogramu termínov zasadnutia OZ na rok 2019.
 5. Prerokovanie žiadosti o preplatenie nákladov na prestrešenie terasy budovy bývalého kina, odložené z predchádzajúceho zasadnutia – Uznesenie č. 6/2018 bod Eč.1 zo dňa 7.12.2018.
 6. Predloženie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kľačno na I. polrok 2019.
 7. Oboznámenie sa so schváleným obecným rozpočtom na rok 2019.
 8. Nominácia do orgánov RHNB (zástupca obce Kľačno) na základe žiadosti z RHNB.
 9. Prerokovanie odpredaja obecných stavebných pozemkov, stanovenie minimálnej ceny, forma odpredaja.
 10. Urnový háj – zadanie cenovej ponuky.
 11. Návrh rekonštrukcie - výmeny kúrenia v spoločenských kluboch za plynové, predloženie predbežného rozpočtu – ponuky.
 12. Zriadenie Fitness centra + pingpong, bývalý klub mládeže, predbežný rozpočet-ponuka.
 13. Schválenie zúčastnenia sa na výzve prevencie kriminality (kamerový systém).
 14. Prerokovanie formy prenájmu bufetu na ihrisku.
 15. Žiadosti občanov a iných subjektov.
 16. Rôzne.
 17. Diskusia.
 18. Predloženie návrhu uznesenia návrhovou komisiou na schválenie.
 19. Záver.

 

                                                                                        Jozef Ďuriš, starosta obce                                                                                                                                                                                                                                                                  

 


 
 

dnes je: 16.2.2019

meniny má: Ida, Liana

Otváracie hodiny pošty od 2. októbra 2018:
Pondelok: 8,30 - 9,30 13,00 - 15,00
Utorok: 8,30 - 9,30 13,00 - 15,00
Streda: 8,30 - 9,30 15,00 - 17,00
Štvrtok: 8,30 - 9,30 13,00 - 15,00
Piatok: 8,30 - 9,30 13,00 - 15,00

Zber plastov, tetrapakov, plechovíc sa v prvom štvrťroku roka 2019 bude konať druhý utorok v danom mesiaci:
12. februára 2019
12. marca 2019

Zber skla sa koná tak ako doteraz každú poslednú stredu v mesiaci.

Vývoz septikov a žúmp si môžete objednať u týchto poskytovateľov:
Ján BORKO:
0903 545 114, 0903 681 361
Tomáš MASARIK:
0949 622 353
František ŠTEFAN:
046/54 46 715, 0944 352 557
VEOLIA:
0850 111 234

Od 1. 7. 2017 bol zriadený Spoločný obecný úrad so sídlom v Nitrianskom Pravne, ktorý prebral prenesený výkon štátnej správy vo veciach podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a vo veciach podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách pre obce Nitrianske Pravno, Chvojnica, Kľačno, Malinová, Poluvsie, Pravenec, Tužina.
Sídli na námestí v budove pošty v priestoroch bývalej drogérie Matušík. Adresa: Spoločný obecný úrad Nitrianske Pravno, pracovisko Nitrianske Pravno, Námestie SNP 360/18, 972 13 Nitrianske Pravno. Samostatné odborné referentky na úseku stavebného poriadku: Mgr. Viera Budayová, Ing. Vladimíra Richterová.Telefónny kontakt: 046/ 54 46 218. E-mail: budayova@nitrianskepravno.sk, richterova@nitrianskepravno.sk . Stránkové dni pre verejnosť:
pondelok: 7,30 - 15,00 hod.
utorok: nestránkový deň
streda: 7,30 - 16,00 hod.
štvrtok: nestránkový deň
piatok: 7,30 - 14,00 hod.

Pre občana ako užívateľa tejto mapy je možné štandardne nastaviť funkciu meranie, tlač a zobrazenie základných vrstiev katastra: Mapa, Popis, v registri C aj vrstva Zappar.

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad Kľačno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka