Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
obec Kľačno - okres PrievidzaHľadať
 
 

Pozvánka na zasadnutie OZ - 14. 6. 2019 o 18,00 hod.Vytlačiť
 

Erb obce

 

Starosta obce v zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zákonov a predpisov zvoláva riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kľačne, ktoré sa uskutoční dňa

14. 6. 2019 t.j. v piatok o 18,00 hod.

v zasadačke obecného úradu.

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia – schválenie programu zasadnutia OZ.
 2. Návrh a schválenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, návrhovej komisie.
 3. Kontrola Uznesenia č. 2/2019.
 4. Záverečný účet obce Kľačno za rok 2018, stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu, audítorska správa.
 5. Rekonštrukcia chodníka v obci Kľačno - prerokovanie návrhu Dodatku č. 1 k zmluve o dielo na rekonštrukciu chodníka v obci Kľačno a zmluvy o poskytnutí služieb na stavebný dozor.
 6. Prerokovanie a schválenie Dodatku č. 2 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu Nitrianske Pravno (pristúpenie obce Poruba).
 7. Schválenie návrhu vystúpenia obce Kľačno z OOCR Bojnice.
 8. Schválenie prenájmu obecného pozemku – žiadosť Katarína Mendelová.
 9. Žiadosti občanov a iných subjektov.
 10. Rôzne.
 11. Diskusia.
 12. Predloženie návrhu uznesenia návrhovou komisiou na schválenie.
 13. Záver.

 

                                                                                        Jozef Ďuriš, starosta obce                                                                                                                                                                                                                                                                  

 


 
 

Opatrovateľská služba v obci Kľačno

MAS Žiar

dnes je: 16.6.2019

meniny má: Blanka, Bianka

Otváracie hodiny pošty od 2. októbra 2018:
Pondelok: 8,30 - 9,30 13,00 - 15,00
Utorok: 8,30 - 9,30 13,00 - 15,00
Streda: 8,30 - 9,30 15,00 - 17,00
Štvrtok: 8,30 - 9,30 13,00 - 15,00
Piatok: 8,30 - 9,30 13,00 - 15,00

Vývoz komunálneho odpadu v popolniciach sa od apríla 2019 bude konať KAŽDÚ STREDU v týždni namiesto pondelka

Zber plastov, tetrapakov, plechovíc sa v roku 2019 bude konať DRUHÝ PIATOK v danom mesiaci.
Zber skla a opotrebovaného kuchynského oleja sa koná každý POSLEDNÝ UTOROK v mesiaci.
Kliknutím na nadpis sa zobrazí nový harmonogram týchto zberov.

Od 16.apríla 2019 môžete všetky použité prenosné batérie (tužkové, monočlánky, 9 V batérie, batérie z mobilných telefónov) vhadzovať do zbernej nádoby vo vestibule budovy obecného úradu a materskej školy.

Vývoz septikov a žúmp si môžete objednať u týchto poskytovateľov:
Ján BORKO:
0903 545 114, 0903 681 361
Tomáš MASARIK:
0949 622 353
František ŠTEFAN:
046/54 46 715, 0944 352 557
VEOLIA:
0850 111 234

Od 1. 7. 2017 bol zriadený Spoločný obecný úrad so sídlom v Nitrianskom Pravne, ktorý prebral prenesený výkon štátnej správy vo veciach podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a vo veciach podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách pre obce Nitrianske Pravno, Chvojnica, Kľačno, Malinová, Poluvsie, Pravenec, Tužina.
Sídli na námestí v budove pošty v priestoroch bývalej drogérie Matušík. Adresa: Spoločný obecný úrad Nitrianske Pravno, pracovisko Nitrianske Pravno, Námestie SNP 360/18, 972 13 Nitrianske Pravno. Samostatné odborné referentky na úseku stavebného poriadku: Mgr. Viera Budayová, Ing. Vladimíra Richterová.Telefónny kontakt: 046/ 54 46 218. E-mail: budayova@nitrianskepravno.sk, richterova@nitrianskepravno.sk . Stránkové dni pre verejnosť:
pondelok: 7,30 - 15,00 hod.
utorok: nestránkový deň
streda: 7,30 - 16,00 hod.
štvrtok: nestránkový deň
piatok: 7,30 - 14,00 hod.

Pre občana ako užívateľa tejto mapy je možné štandardne nastaviť funkciu meranie, tlač a zobrazenie základných vrstiev katastra: Mapa, Popis, v registri C aj vrstva Zappar.

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad Kľačno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka