Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
obec Kľačno - okres PrievidzaHľadať
 
 

Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce Kľačno z dôvodu hodného osobitného zreteľaVytlačiť
 

Obec Kľačno so sídlom Obecný úrad Kľačno v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Obecného zastupiteľstva v Kľačne č. 1/2019 bod B č. 10 zo dňa 25. 1. 2019 zverejňuje

zámer prenájmu svojho majetku, a to:

Pozemok parc. CKN  č. 506/5 - výmera 1160 m2 v k.ú. obce Kľačno, zapísané na LV č. 1 v k.ú. obce Kľačno na poľnohospodárske využitie

žiadateľovi: Jánovi Markovi a manž. Viere, Kľačno č. 412, 

za obvyklý prenájom v tom čase a mieste v stanovenej výške 0,033 Eur/m2/rok t.j.. 38,28 Eur/rok

z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že:

            Jedná sa o nevyužívaný majetok obce. Pozemok sa nachádza za rodinným domom žiadateľov, v súčasnosti je zaburinený a nikto sa oň nestará. Prístup na tento pozemok majú iba majitelia susedných pozemkov parc. CKN č. 506/5.

Schválenie prenájmu nehnuteľného majetku obce Kľačno z dôvodu hodného osobitného zreteľa bude predmetom rokovania ďalšieho zvolaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kľačne dňa 29. marca 2019, do kedy môžu byť podané námietky.

 

Zverejnené na úradnej tabuli obce a na www.klacno.eu: od 6. 2. 2019     do 29. 3. 2019


 
 

Opatrovateľská služba v obci Kľačno

MAS Žiar

dnes je: 17.7.2019

meniny má: Bohuslav

podrobný kalendár

Otváracie hodiny pošty od 2. októbra 2018:
Pondelok: 8,30 - 9,30 13,00 - 15,00
Utorok: 8,30 - 9,30 13,00 - 15,00
Streda: 8,30 - 9,30 15,00 - 17,00
Štvrtok: 8,30 - 9,30 13,00 - 15,00
Piatok: 8,30 - 9,30 13,00 - 15,00

Vývoz komunálneho odpadu v popolniciach sa od apríla 2019 bude konať KAŽDÚ STREDU v týždni namiesto pondelka

Od 16.apríla 2019 môžete všetky použité prenosné batérie (tužkové, monočlánky, 9 V batérie, batérie z mobilných telefónov) vhadzovať do zbernej nádoby vo vestibule budovy obecného úradu a materskej školy.

Vývoz septikov a žúmp si môžete objednať u týchto poskytovateľov:
Ján BORKO:
0903 545 114, 0903 681 361
Tomáš MASARIK:
0949 622 353
František ŠTEFAN:
046/54 46 715, 0944 352 557
VEOLIA:
0850 111 234

Od 1. 7. 2017 bol zriadený Spoločný obecný úrad so sídlom v Nitrianskom Pravne, ktorý prebral prenesený výkon štátnej správy vo veciach podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a vo veciach podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách pre obce Nitrianske Pravno, Chvojnica, Kľačno, Malinová, Poluvsie, Pravenec, Tužina.
Sídli na námestí v budove pošty v priestoroch bývalej drogérie Matušík. Adresa: Spoločný obecný úrad Nitrianske Pravno, pracovisko Nitrianske Pravno, Námestie SNP 360/18, 972 13 Nitrianske Pravno. Samostatné odborné referentky na úseku stavebného poriadku: Mgr. Viera Budayová, Ing. Vladimíra Richterová.Telefónny kontakt: 046/ 54 46 218. E-mail: budayova@nitrianskepravno.sk, richterova@nitrianskepravno.sk . Stránkové dni pre verejnosť:
pondelok: 7,30 - 15,00 hod.
utorok: nestránkový deň
streda: 7,30 - 16,00 hod.
štvrtok: nestránkový deň
piatok: 7,30 - 14,00 hod.

Pre občana ako užívateľa tejto mapy je možné štandardne nastaviť funkciu meranie, tlač a zobrazenie základných vrstiev katastra: Mapa, Popis, v registri C aj vrstva Zappar.

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad Kľačno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka