Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
obec Kľačno - okres Prievidza

Zbor pre občianske záležitosti

______________________________________________________________________________

V priestoroch obecného úradu sa stretlo 11  občanov, ktorí sa v tomto roku dožívajú významného životného jubilea. 60 rokov oslávili Jozef Čižniar, Vilma Dírerová, Ján Gažik, Horst Greschner, Pavel Mendel a Jozef Podskoč. 70 rokov oslávili Marienka Gráciková, Jozef Hanuska, Štefánia Leitmanová, Jozef Mušák, Klára Schusterová. Slávnostný obrad viedol starosta obce, pomáhali mu pracovníci ZPOZ a recitujúce deti. Všetkým jubilantom prajeme dobré zdravie, veľa životnej sily, hojnosť lásky a porozumenia od svojich najbližších.


 

28. 11. 2014 Prijatie jubilantov

Záber z obradnej siene

Záber z podujatia
Autor: VP

Záber z obradnej siene

Záber z podujatia
Autor: VP

Záber z obradnej siene

Záber z podujatia
Autor: VP


 
 
Záber z obradnej siene

Záber z podujatia
Autor: VP

Záber z obradnej siene

Záber z podujatia
Autor: VP

Záber z obradnej siene

Záber z podujatia
Autor: VP


 
 
Záber z obradnej siene

Záber z podujatia
Autor: VP

Záber z obradnej siene

Záber z podujatia
Autor: VP

Záber z obradnej siene

Záber z podujatia
Autor: VP


 
 
Záber z obradnej siene

Záber z podujatia
Autor: VP

Záber z obradnej siene

Záber z podujatia
Autor: VP

Záber z obradnej siene

Záber z podujatia
Autor: VP


 
 

 
Položky 1-12 z 20

______________________________________________________________________________

Júnové sobotné dopoludnie ožila zasadačka prítomnosťou rodičov a najbližších príbuzných našich nových občiankov Matejka Trnku a Sebastiána Marka, popoludní zas dvojičiek Matejka a Michaelka Pavlíčkovcov. V slávnostnom programe sa im prihovorila vedúca ZPOZ Mgr. Benešová, deti pripravenými básňami a starosta obce slovami životnej múdrosti. Prajeme všetkým rodičom zdravé, prosperujúce deti, veľa síl a trpezlivosti pri starostlivosti o ne.


 

07.06.2014 Uvítanie do života

Záber z podujatia

Záber z podujatia
Autor: JV

Záber z podujatia

Záber z podujatia
Autor: JV

Záber z podujatia

Záber z podujatia
Autor: JV


 
 
Záber z podujatia

Záber z podujatia
Autor: JV

Záber z podujatia

Záber z podujatia
Autor: JV

Záber z podujatia

Záber z podujatia
Autor: JV


 
 
Záber z podujatia

Záber z podujatia
Autor: JV

Záber z podujatia

Záber z podujatia
Autor: JV

Záber z podujatia

Záber z podujatia
Autor: JV


 
 
Záber z podujatia

Záber z podujatia
Autor: JV

Záber z podujatia

Záber z podujatia
Autor: JV

Záber z podujatia

Záber z podujatia
Autor: JV


 
 

 
Položky 1-12 z 23

___________________________________________________________________________________________

Ani horúce letné teploty neboli prekážkou uskutočnenia slávnostného obradu v zasadačke obecného úradu.. Z osemnástich pozvaných jubilujúcich občanov boli za šesťdesiatnikov prítomní Karol Kobza, Waltraud Pavlíčková, Anton Pavlíček, za sedemdesiatnikov Edita Vajciková, Jozef Offertáler, za osemdesiatnikov Zuzana Fedorová, Margita Máliková, Mária Mončeková, Anna Šujanová. Starosta obce sa prihovoril slovami ocenenia a poďakovania za celoživotnú prácu a výchovu detí. Pekný program pripravený členmi ZPOZ potešil všetkých prítomných. Jubilantom ešte raz blahoželáme a prajeme veľa dobrých rokov a dní.


 

06.06.2014 Prijatie jubilantov

Záber z podujatia

Záber z podujatia
Autor: JV

Záber z podujatia

Záber z podujatia
Autor: JV

Záber z podujatia

Záber z podujatia
Autor: JV


 
 
Záber z podujatia

Záber z podujatia
Autor: JV

Záber z podujatia

Záber z podujatia
Autor: JV

Záber z podujatia

Záber z podujatia
Autor: JV


 
 
Záber z podujatia

Záber z podujatia
Autor: JV

Záber z podujatia

Záber z podujatia
Autor: JV

Záber z podujatia

Záber z podujatia
Autor: JV


 
 

 
Položky 1-9 z 16

_______________________________________________________________________________

Druhý aprílový deň pani Agneša Wiesnerová oslávila svoje jubileum - 93 rokov. Je tak našou najstaršou občiankou. Pri tejto príležitosti ju navštívil starosta obce, zagratuloval jej a podaroval kyticu kvetov. Jubilantke prajeme veľa zdravia, stále sviežu myseľ a veľa pekných dní. Pripájame zábery z posedenia v jej domácnosti.


 

02.04.2014 U pani Wiesnerovej

Záber z návštevy starostu obce u najstaršej občianky pani Wiesnerovej

U jubilantky pani Wiesnerovej
Autor: JV

Záber z návštevy starostu obce u najstaršej občianky pani Wiesnerovej

U jubilantky pani Wiesnerovej
Autor: JV

Záber z návštevy starostu obce u najstaršej občianky pani Wiesnerovej

Pani Agneša Wiesnerová so synom
Autor: JV


 
 

 

_______________________________________________________________________________

Po vianočných dňoch sa v obradnej sieni obecného úradu uskutočnilo uvítanie  detí narodených v nedávnom období. Prišli rodinní príslušníci Tobiaska Daumera, Emky Dírerovej, Radka Gallika, Timejky Henzelovej, Lukáška Kláseka, Adamka Poliaka a Jožka Ťažiara,   Zohratý tím členov ZPOZ pod vedením Mgr. Benešovej pripravil pestrú kyticu slova a piesní. Starosta obce v príhovore a pri slávnostnom prípitku zaželal mladým rodičom všetko dobré pri výchove ich ratolestí, nech im rastú v zdraví a pokoji.


 

27.12.2013 Uvítanie detí do života

Záber na rodičov s dieťaťkom

Záber z podujatia
Autor: EP

Záber na rodičov s dieťaťkom

Záber z podujatia
Autor: EP

Záber na vystúpenie detí

Záber z podujatia
Autor: EP


 
 
Záber na rodičov s dieťaťkom

Záber z podujatia
Autor: EP

Záber na rodičov s dieťaťkom

Záber z podujatia
Autor: EP

Záber na rodičov s dieťaťkom

Záber z podujatia
Autor: EP


 
 
Záber na rodičov s dieťaťkom

Záber z podujatia
Autor: EP

Záber na rodičov s dieťaťkom

Záber z podujatia
Autor: EP

Záber na rodičov s dieťaťkom

Záber z podujatia
Autor: EP


 
 

 
Položky 1-9 z 18

22.11.2013 Prijatie jubilantov

Záber na prítomných jubilantov a ich blízkych

Prítomní jubilanti
Autor: JV

Záber na gratuláciu starostu jubilantom

Gratulácia
Autor: JV

Záber na gratuláciu starostu jubilantom

Gratulácia
Autor: JV


 
 
Záber na podpis do pamätnej knihy

Podpis do pamätnej knihy
Autor: JV

Záber na gratuláciu starostu jubilantom

Gratulácia
Autor: JV

Záber na gratuláciu starostu jubilantom

Gratulácia
Autor: JV


 
 
Záber na gratuláciu starostu jubilantom

Gratulácia
Autor: JV

Záber na gratuláciu starostu jubilantom

Gratulácia
Autor: JV

Záber na gratuláciu starostu jubilantom

Gratulácia
Autor: JV


 
 

 
Položky 1-9 z 18

_______________________________________________________________________________

V poslednú júnovú sobotu sa v obradnej sieni stretli rodičia siedmich detí narodených v poslednom období – Emky Bielikovej, Filipka Krištofa, Dianky Zimmermanovej, Tomáška Pekného, Martinka Olešňanika, Patrika Lileka a Paulínky Rajčanovej. Pracovníci miestneho zboru pre občianske záležitosti pre nich pripravili slávnostný program. Obrad  viedla zástupkyňa starostu pani Chovancová. Blahoželáme rodičom a prajeme im zdravé a spokojné dcérky a synčekov. Rovnako im želáme, aby náročné prvé roky starostlivosti o maličkých zvládali s láskou a trpezlivosťou.


 

29.06.2013 Uvítanie detí do života

Záber na rodičov s deťmi a príbuzných

Záber z podujatia
Autor: VP

Záber na rodičov s deťmi a príbuzných

Záber z podujatia
Autor: VP

Záber na gratuláciu zástupkyne starostu rodičom

Záber z podujatia
Autor: VP


 
 
Záber na recitujúce deti a zástupkyňu starostu

Záber z podujatia
Autor: VP

Záber na rodičov s dieťatkami

Záber z podujatia
Autor: VP

Záber na rodičov s dieťatkom

Záber z podujatia
Autor: VP


 
 
Záber na rodičov s dieťatkami

Záber z podujatia
Autor: VP

Záber na rodičov s dieťatkom

Záber z podujatia
Autor: VP

Záber na rodičov s dieťatkom

Záber z podujatia
Autor: VP


 
 
Záber na rodičov s dieťatkom

Záber z podujatia
Autor: VP

Záber na rodičov s dieťatkom

Záber z podujatia
Autor: VP

Záber na rodičov s dieťatkom

Záber z podujatia
Autor: VP


 
 
Záber na rodičov s deťmi a príbuzných

Záber z podujatia
Autor: VP

Záber na príbuzných

Záber z podujatia
Autor: VP


 

_______________________________________________________________________________

Slávnostné prijatie sa uskutočnilo v obradnej sieni obecného úradu. Pozvanie prijalo sedem jubilujúcich občanov: zo 60 - ročných pani Jozefína Jantscheková, Jozefína Ťažiarová a pán František Mašlonka, zo 70 - ročných pani Anna Minichová, Liliana Sečianska, Anna Vrábová a Kristína Žužafková.
Pripravené bolo pre nich popoludnie plné jemných veršov i dušu hladiacich slov. Zaslúžili sa o to členovia ZPOZ spolu s malými recitátormi a starosta obce vo svojom príhovore. Pripomenutím tohto dňa bude zápis do pamätnej knihy i malý darček. Všetkým prajeme dobré zdravie, veľa životnej sily, hojnosť lásky a porozumenia od svojich najbližších.


 

14.06.2013 Prijatie jubilantov

Záber na prítomných jubilantov a ich blízkych

Záber z podujatia
Autor: VP

Záber na prítomných jubilantov a ich blízkych

Záber z podujatia
Autor: VP

Záber na prítomných jubilantov a ich blízkych

Záber z podujatia
Autor: VP


 
 
Záber na starostu a členky ZPOZ počas recitácie básne

Záber z podujatia
Autor: VP

Záber na starostu počas prednesu prejavu

Záber z podujatia
Autor: VP

Záber na slávnostný prípitok

Záber z podujatia
Autor: VP


 
 
Záber na slávnostný prípitok

Záber z podujatia
Autor: VP

Záber na recitujúce deti

Záber z podujatia
Autor: VP

Záber na deti pri vystúpení detí

Záber z podujatia
Autor: VP


 
 
Záber na spoločné posedenie

Záber z podujatia
Autor: VP


 

_______________________________________________________________________________

Pozvanie prijali piati občania, ktorí tento rok oslavujú významné životné jubileum. Zo sedemdesiatnikov bola prítomná p. Edita Zeislová. Šesťdesiatich rokov sa dožili p. Karol Gombarček, Oliver Hrobár, Ján Jaško a Ing.  Jozef Vrábeľ.
Slávnostný obrad tentoraz viedla zástupkyňa starostu p. Chovancová. Pekný kultúrny program s deťmi pripravila Mgr. Benešová. Slová vďaky a uznania priniesla vo veršoch básnika Mgr. Pavličková. Zápis do pamätnej knihy a malý darček bude jubilantom pripomínať pekné stretnutie, ktoré uzavrel slávnostný prípitok a posedenie s najbližšími.


 

23. 11. 2012 Prijatie jubilantov

Záber na úvod stretnutia s jubilantmi

Úvod stretnutia
Autor: VP

Záber na malých recitátorov

Malí recitátori
Autor: VP

Záber na jubilantov prítomných v obradnej sieni

Prítomní jubilanti
Autor: VP


 
 
Záber na zástupkyňu starostu pri gratulácii jubilantom

Gratulácia
Autor: VP

Záber na zástupkyňu starostu pri gratulácii jubilantom

Gratulácia
Autor: VP

Záber na zástupkyňu starostu pri gratulácii jubilantom

Gratulácia
Autor: VP


 
 
Záber na zástupkyňu starostu pri gratulácii jubilantom

Gratulácia
Autor: VP

Záber na zástupkyňu starostu pri gratulácii jubilantom

Gratulácia
Autor: VP

Záber na malé recitátorky

Recitátorky
Autor: VP


 
 

 
Položky 1-9 z 10

_______________________________________________________________________________

Takmer po roku sa opäť konalo spoločné slávnostné uvítanie do života. Pre šesť detí  narodených v tomto roku - Violku Bielikovú, Emku Pekárovú, Radku Šujanovú, Lucku Zúbekovú, Mareka Greschnera,  Adamka Leitmana - a ich rodičov  pracovníci miestneho zboru pre občianske záležitosti pripravili pekný program. Mladým rodinám prajeme, aby ich dieťatká  na životnej ceste sprevádzal pokoj, zdravie a láska. Tak ako o tom hovoril básnik: Láska je pre deti tým, čím nebo pre vtáky, keď vyletieť chcú vyššie. Nech  láska naša sprevádza ich z rozprávky a životu dá zmysel.


 

06. 10. 2012 Spoločné uvítanie do života

Záber na otvorenie slávnosti

Slávnosť sa začína

Záber na prítomných rodičov a ich dieťatká

Rodičia s dieťatkami

Záber na recitátorku

Slová básnika


 
 
Záber na starostu prihovárajúceho sa rodičom

Príhovor starostu

Záber na malých recitátorov

Básne v podaní detí

Záber na prítomných rodičov a ich dieťatká

Rodičia s dieťatkami


 
 
Záber na starostu blahoželajúceho rodičom

Gratulácie rodičom

Záber na starostu blahoželajúceho rodičom

Gratulácie rodičom

Záber na starostu blahoželajúceho rodičom

Gratulácie rodičom


 
 

 
Položky 1-9 z 18


_______________________________________________________________________________

Zástupkyňa starostu a účinkujúci za miestny zbor pre občianske záležitosti privítali rodičov, starých rodičov, prastarú mamu a ostatných blízkych Barborky Fojtíkovej. Pri príležitosti jej uvítania do života vedúca ZPOZ Mgr. Benešová pripravila slávnostný program. Jemné slová básnikov vystriedal príhovor zástupkyne starostu p. Chovancovej – bol plný prívetivých, múdrych a citlivých slov. Na záver popriala rodičom v zodpovednej výchovnej práci dcérky veľa trpezlivosti a úspechov. Pripájame sa aj my a prikladáme niekoľko záberov zo slávnosti.


 

29. 09. 2012 Uvítanie do života

Záber na malú recitátorku

Slová básnika

Záber na prítomných členov rodiny a hostí

Slávnostné stretnutie

Záber na zástupkyňu starostu prihovárajúcu sa rodičom

Počas príhovoru


 
 
Záber na rodinu pri slávnostnom sľube rodičov

Sľub rodičov

Záber na zástupkyňu starostu pri gratulácii mamičke

Gratulácia rodičom

Záber na mamičku pri podpise do pamätnej knihy

Podpis do pamätnej knihy


 
 
Záber na otecka pri podpise do pamätnej knihy

Podpis do pamätnej knihy

Záber na dieťa ležiace v kolíske

Nová občianka


 

_______________________________________________________

Obradná sieň sa zaplnila jubilujúcimi občanmi, ktorí boli  pozvaní na slávnostné prijatie: za 60 – ročných to bola p. Irena Schubertová, p. Jozef Závadský a Štefan Bielik, za  sedemdesiatnikov  p.Ján Kleskeň, Ivan Kyselica, Jozef Magát a p. Františka Bieliková, Magdaléna Elischerová, ktoré oslavujú osemdesiatiny.
Príhovor starostu a jeho blahoželania sa vystriedali s recitáciami detí, odovzdaním darčeka a podpisom do pamätnej knihy. Slávnostný prípitok a nasledujúce občerstvenie a posedenie s rozhovormi ukončili piatkové popoludnie.
Všetkým oslávencom prajeme pevné zdravie, veľa síl, lásky a porozumenia od svojich blízkych.


 

15. 06. 2012 Prijatie jubilantov

Záber na jubilantov prítomných v obradnej sieni

Prítomní jubilanti

Záber na starostu obce a vedúcu ZPOZ

Slávnostný obrad sa začína

Záber na malé recitátorky

Recitujúce deti


 
 
Záber na starostu blahoželajúceho jubilantke

Blahoželanie starostu

Záber na jubilantku pri podpise do pamätnej knihy

Podpis do pamätnej knihy

Záber na starostu blahoželajúceho jubilantovi

Blahoželanie starostu


 
 

 
Položky 1-6 z 14

________________________________________________________

Privítanie nových občanov

V sobotu 19. novembra 2011 sa uskutočnilo spoločné slávnostné privítanie troch našich detí narodených v tomto roku  - Lindy Kmeťovej, Sofie Gallikovej a Jakuba Trnku.

Rodičia, starí a krstní rodičia ako aj ostatní príbuzní sa stretli, aby si na pôde obecného úradu pripomenuli vzácny okamih príchodu nového člena rodiny. Po slovách básnikov a piesňach v podaní veľkých i malých recitátorov  a malých speváčok sa prítomným prihovoril starosta obce. Rodičom zablahoželal k narodeniu detí, poprial veľa lásky a trpezlivosti pri výchove maličkých nasledovníkov, nech im rastú zdraví a nech sú obklopení dobrou starostlivosťou a pohodou.

Po sľube rodičov bol čas na slávnostný prípitok, zápis rodičov a krstných rodičov do pamätnej knihy a fotografie na pamiatku. Atmosféru podujatia sme zachytili aj my na fotografiách vo fotogalérii.


 

19. 11. 2011 Uvítanie do života

Záber na starostu pri príhovore

Príhovor starostu obce

Záber na recitátorku

Znejú slová básnika

Záber na recitátora

Mladý recitátor


 
 
Záber na recitujúce dievčatá

Piesňou privítame maličkých

Záber na rodičov s dieťatkami a ich príbuzných

Rodičia s dieťatkami

Záber na rodičov s dieťatkami a ich príbuzných

Rodičia s dieťatkami


 
 
Záber na rodičov s dieťatkami pri podpise do pamätnej knihy

Pri podpise do pamätnej knihy

Záber na rodičov s dieťatkami pri podpise do pamätnej knihy

Pri podpise do pamätnej knihy

Záber na rodičov s dieťatkami po podpise do pamätnej knihy

Po podpise do pamätnej knihy


 
 

 
Položky 1-9 z 15

________________________________________________________

Prijatie jubilantov

V piatok s trochu nezvyčajným dátumom 11.  11.  2011 sa uskutočnilo podujatie ZPOZ venované všetkým pozvaným občanom, ktorí tento rok oslávili okrúhle životné jubileá.
Z dvadsiatich prijalo pozvanie 12 občanov: za šesťdesiatnikov pani Blanka Gajdošová , Ľudmila Henzelová, Helena Kepičová, Pavlína Mendelová, pán Koloman Grescho, Jozef Hausner, za sedemdesiatnikov pani Marta Šovčíková, pán Viliam Greschner, Alfréd Leitman, Jozef Oprendek, za osemdesiatnikov pani Mária Petruchová a pán Pavol Derda.
Členovia ZPOZ spolu so ženským spevokolom a deťmi pripravili pre nich kyticu piesní a básní. Jubilantom sa prihovoril starosta, odovzdal im malý darček  a slávnostne si s nimi pripil na ich zdravie. Spoločné posedenie s najbližšími uzavrelo pekné jesenné popoludnie.
Všetkým jubilantom blahoželáme a prajeme ešte veľa dobrých rokov a dní.


 

11. 11. 2011 Prijatie jubilantov

Záber na prítomných jubilantov a ich rodiny

Pohľad do obradnej siene

Záber na ženský spevokol

Piesne v podaní ženského spevokolu

Záber na prítomných jubilantov a ich rodiny

Jubilanti


 
 
Záber na prítomných jubilantov a ich rodiny

Jubilanti

Záber na prítomných jubilantov a ich rodiny

Jubilanti

Záber na jubilantov a ich blízkych

Jubilanti pri posedení


 
 
Záber na jubilantov a ich blízkych

Jubilanti pri posedení

Záber na jubilantov a ich blízkych

Jubilanti pri posedení

Záber na jubilantov a ich blízkych

Jubilant pri posedení


 
 

 
Položky 1-9 z 11

________________________________________________________

Životné jubileum

27. júla 2011 sa dožila osemdesiatich rokov pani Mária Petruchová.

Dlhoročná vedúca speváckeho zboru žien, ktorý sa prezentoval na bezpočetných kultúrnych podujatiach a spolupracoval pri smútočných rozlúčkach so zosnulými občanmi.

Zakladateľka speváckej skupiny Neutrataler. Starostlivo budovala jej repertoár, hľadala vhodné piesne, ba sama napísala aj scénky z dedinského života, ktoré s členmi spevokolu aj nacvičila. Stali sa žiadaným vkladom do kultúrnych programov.

Vedenie súborov už pred pár rokmi odovzdala mladším. Môže ju však tešiť, že skupina Neutrataler zdarne vystupuje už pätnásty rok a ženský spevokol pracuje naďalej tiež.

Starosta obce jej poďakoval za dlhoročnú aktívnu prácu v prospech našej obce, za výchovu svojich detí, za statočne prežitý život. Zaželal jej pevné zdravie, veľa spokojnosti, úcty a lásky od detí, vnúčat a pravnúčat a ešte mnohé chvíle naplnené pokojom a radosťou.


 

30. 07. 2011 Jubilantka M. Petruchová

Záber na spevácku skupinu Neutrataler z Kľačna

Úvod patrí Neutrataleru

Záber na jubilantku

Jubilantka

Záber na prítomných členov rodiny

Rodina sa zišla


 
 
Záber na starostu pri príhovore

Príhovor starostu

Záber na spevácku skupinu Neutrataler z Kľačna

Piesne potešia dušu

Záber na spevkol žien z Kľačna

Prekvapenie od žien zo spevokolu


 
 
Záber na jubilantku pri podpise do pamätnej knihy

Podpis do pamätnej knihy

Záber na záznam v pamätnej knihe

Záznam v pamätnej knihe

Záber na slávnostný príhovor v materinskej reči

Slávnostný príhovor v materinskej reči


 
 
Záber na starostu pri gratulácii jubilantke

Gratulácia od starostu

Záber na jubilantku

Poďakovanie

Záber na slávnostný prípitok

Slávnostný prípitok


 
 

 
Položky 1-12 z 29

________________________________________________________

Uvítanie do života

Pribudol nám nový občan - Tobias Ivanič. O radosť z jeho príchodu sa do obradnej siene prišla podeliť najbližšia rodina. Uvítanie viedla vedúca ZPOZ Mgr. Benešová, pomáhala jej Mgr. Pavličková a recitujúce a spievajúce deti. Starosta obce poprial novému občanovi veľa zdravia a rodičom veľa radosti i síl pri jeho výchove. Po slávnostnom prípitku a zápise rodičov a krstných rodičov do pamätnej knihy sa stretnutie ukončilo pri dobrom občerstvení a rozhovoroch.


 

18. jún 2011 Uvítanie do života

Záber na starostu a členky ZPOZ

Slávnostný obrad sa začína

Záber na recitujúce deti

Vítame Ťa medzi nami

záber na účinkujúcich a fotiaceho starého otca

Fotky z aparátu starého otca


 
 
Záber na slávnostný prípitok rodiny

Slávnostný prípitok

Záber na list v pamätnej knihe venovaný malému Tobiaskovi

Pamätná kniha je pripravená

Záber na recitátorky s malým Tobiaskom

Recitátorky s malým Tobiaskom


 
 

 

________________________________________________________

Naša jubilantka

V sobotu 2. apríla 2011 popoludní sa obradná miestnosť obecného úradu celá zaplnila. Deti, vnúčatá a pravnúčatá pani Agneše Wiesnerovej sa stretli, aby presne v deň jej 90 - tych narodenín prišli s kvetmi, gratuláciami, objatiami. Slávnostné prijatie zorganizovali členovia miestneho ZPOZ pod vedením Mgr. Benešovej. Prekvapením pre oslávenkyňu boli piesne v podaní speváckej skupiny Neutrataler a ich blahoželanie v rodnom nemeckom jazyku. A tak milá slávnosť konaná v dobrej atmosfére priniesla nejednu dojímavú chvíľu, kedy nezostalo suché azda ani jedno oko. Naše poďakovanie patrí všetkým, ktorí podujatie pripravili.

Pani Wiesnerovej želáme dobré zdravie, veľa žičlivých ľudí okolo nej a veľa pokoja v duši.
 


 

02. 04. 2011 Jubilantka A. Wiesnerová

Záber na jubilantku a starostu obce

Jubilantke blahoželá starosta obce

Záber na jubilantku a jej blízkych

S blízkymi príbuznými

Záber na jubilantku a členov speváckej skupiny

S členkami Neutrataleru


 
 

 

___________________________________________________

Uvítanie do života

V predvianočnom čase sa uskutočnilo uvítanie ďalšieho dieťaťa. Tentoraz už v novej obradnej sieni obecného úradu. Zaplnila sa rodinnými príslušníkmi malého Cedrika Hausnera, ktorého vítala do života zástupkyňa starostu p. Chovancová. Zohratý tím členov ZPOZ pod vedením Mgr. Benešovej pripravil pestrú kyticu slova, hudby a piesní. Slávnostným prípitkom zaželali mladej rodinke všetko dobré pri výchove ich druhého dieťatka, nech rastie zdravé a spokojné.


 

12. 12. 2010 Uvítanie do života

Záber na otvorenie slávnosti

Slávnosť sa začína

Záber na rodinných príslušníkov

Zišla sa rodina

Záber na dieťa ležiace v kolíske

Nový občan


 
 
Záber na sestričku pri kolíske, recitátorku a zástupkyňu starostu

Vítame Ťa

Záber na mladú recitátorku

Nadaná recitátorka

Záber na ďalšie dve recitátorky

Ďalšie šikovné recitátorky


 
 

 
Položky 1-6 z 12

___________________________________________________

Prijatie jubilantov v novej obradnej sieni

Piatkové popoludnie 19. 11. 2010 ožili priestory nového obecného úradu ruchom prichádzajúcich účinkujúcich a neskôr aj pozvaných samotných jubilantov. Pripravený bol slávnostný obrad s pekným kultúrnym programom. Nacvičili ho členky nášho ženského spevokolu teraz pod vedením p. Tužinčinovej a deti pod vedením p. učiteľky Benešovej. Slová vďaky a uznania zneli z príhovoru starostu obce, citlivo ich vyjadrila veršami básnika aj Mgr. Pavličková. Kvety a malý darček na pamiatku uzavreli prvú časť podujatia. V tej druhej nasledoval slávnostný prípitok a posedenie spolu so svojimi najbližšími. Bohaté občerstvenie pripravené v domácnostiach jubilantov a dostatok tém i času na rozhovory boli dôvodom, že príjemné stretnutie sa prehuplo až do večerných hodín.
 


 

19. 11. 2010 Prijatie jubilantov

Záber na členky spevokolu v obradnej sieni

Aktívne členky spevokolu so starostom pred podujatím

Záber na deti vystupujúce v kultúrnom programe pre jubilantov

Pekný kultúrny program predviedli tieto deti

Záber na jubilantov usadených v obradnej miestnosti

Pozvanie prijali siedmi jubilanti


 
 
Záber na starostu gratulujúceho p. Benešovi

Gratulácia p. Benešovi

Záber na starostu gratulujúceho p. Kobzovej

Gratulácia p. Kobzovej

Záber na starostu gratulujúceho p. Laštíkovi

Gratulácia p. Laštíkovi


 
 
Záber na jubilantov s ich prítomnými najbližšími

Jubilanti (zľava doprava): p. Slugeň, p. Kobzová, Oprendeková, Bieliková, Štrbová, p. Laštík, za ním p.Beneš

Záber na jubilujúcich s ich najbližšími v publiku

A ešte jeden záber na jubilujúcich s ich najbližšími


 

___________________________________________________

Slávnostné prijatie jubilujúcich občanov

Uskutočnilo sa 04. júna 2010 popoludní v našej obradnej sieni.

Pozvanie prijali občania, ktorí sa dožívajú významného životného jubilea. Bola medzi nimi najstaršia občianka obce 90-ročná p. Júlia Jakobová, rovnako aj p. Vilma Vráblová, ktorá oslávila osemdesiatiny. Zo sedemdesiatnikov boli prítomní p. Mária Mendelová, p. Alojzia Mičková, p. Cecília Tužinčinová. Šesťdesiatich rokov sa dožili p. Marta Kašiaková, p. Milan Schubert a p. Jozef Ťažiar.

Všetkým prajeme dobré zdravie, veľa životnej sily, hojnosť lásky a porozumenia od svojich najbližších.
 


 

04. 06. 2010 Prijatie jubilantov

Záber na jubilujúcich občanov v obradnej sieni

Jubilanti v obradnej sieni

Druhý záber na prítomných jubilantov

Všetci prítomní jubilanti

Záber na recitujúcu poslankyňu

Slová básnika určené pre sviatočné chvíle


 
 
Záber na publikum v sieni

Publikum v obradnej sieni

Záber na záverečné posedenie

Posedenie v kruhu členov rodiny a známych

Záber na záverečné posedenie

Posedenie v kruhu členov rodiny a známych


 
 

 

___________________________________________________

Životné jubileum našej občianky

V obradnej sieni sme privítali najstaršiu občianku pani Júliu Jakobovú, ktorá 24. mája 2010 oslávila okrúhle jubileum - 90 rokov.

Pod taktovkou vedúcej miestneho zboru pre občianske záležitosti p. Benešovej bol pripravený dôstojný a milý program s citlivými recitáciami, so slávnostným príhovorom starostu obce, zápisom do pamätnej knihy, ktorý bol bohato popretkávaný piesňami v podaní nášho súboru Neutrataler. Jeho členkou bola dlhé roky aj jubilantka, ktorá si z detstva a mladosti pamätala piesne spievané v tradičnom nárečí gaaleresch.

Prajeme pani Jakobovej naďalej dostatok zdravia a udržanie si sviežej mysle a humoru.
 


 

Slávnostné prijatie na obecnom úrade

Jubilantka sa zapisuje do pamätnej knihy obce

Zápis do pamätnej knihy - najstaršia občianka obce

Slávnostný prípitok so starostom obce

Slávnostný prípitok

Jubilantka v záplave kvetov so svojimi gratulantmi

Pani Jakobová v kruhu gratulantov


 
 
Snímka so zakladajúcou vedúcou súboru Neutrataler

So zakladajúcou vedúcou súboru p. Petruchovou

Jubilantke gratuluje súčasný vedúci Neutrataleru

Gratulácia od súčasného vedúceho p. Solčányho

Medzi kolegami zo spevokolu

V kruhu spevokolu, v ktorom roky pôsobila


 
 

 

___________________________________________________

Uvítanie do života

Po dlhom čase sa členovia ZPOZ stretli pri príjemnej príležitosti - slávnostnom uvítaní nového občana do života. Pripravený bol milý program, v ktorom sa striedalo slovo príhovoru starostu so slovami básnika, spev a hudba. O radosť z narodenia malej Hanky Bílikovej sa do zasadačky obecného úradu prišli podeliť jej rodičia a najbližší príbuzní. Prajeme im všetkým, aby dieťatko na jeho životnej ceste sprevádzal pokoj, zdravie a láska.


 

28. 05. 2010 Uvítanie do života

Záber na rodičov a krstných rodičov

Rodičia a krstní rodičia

Mamička sa podpisuje do pamätnej knihy

Podpis do pamätnej knihy

Otecko sa podpisuje do pamätnej knihy

Podpis do pamätnej knihy


 
 
Krstná mama sa podpisuje do pamätnej knihy

Podpis do pamätnej knihy

Krstný otec sa podpisuje do pamätnej knihy

Podpis do pamätnej knihy

Záber na rodičov s dcérkou

Rodičia s dcérkou


 
 
Záber na všetkých prítomných rodinných príslušníkov

Rodinní príslušníci

Záber na pestovanie dieťatka

Radostné chvíle

Záber na pestovanie dieťatka

Potešenie pre všetkých prítomných


 
 

 

______________________________________________________________________________

Pribudli nám noví malí občania – Vanesa Wiesnerová, Zaira Oputa, Michal Gregor a Natália Paverová.

Pre nich, ale hlavne pre ich rodičov i starých rodičov bol pripravený milý program. Príhovor zástupkyne starostu p. Chovancovej  priniesol mnoho prívetivých a  múdrych slov. Prajeme všetkým rodičom veľa trpezlivosti a úspechov v zodpovednej výchovnej práci, veľa zdravia im aj ich ratolestiam.


 

06. 12 2014 Uvítanie do života

Záber z obradnej siene

Záber z podujatia
Autor: EP

Záber z obradnej siene

Záber z podujatia
Autor: EP

Záber z obradnej siene

Záber z podujatia
Autor: EP


 
 
Záber z obradnej siene

Záber z podujatia
Autor: EP

Záber z obradnej siene

Záber z podujatia
Autor: EP

Záber z obradnej siene

Záber z podujatia
Autor: EP


 
 
Záber z obradnej siene

Záber z podujatia
Autor: EP

Záber z obradnej siene

Záber z podujatia
Autor: EP

Záber z obradnej siene

Záber z podujatia
Autor: EP


 
 
Záber z obradnej siene

Záber z podujatia
Autor: EP

Záber z obradnej siene

Záber z podujatia
Autor: EP

Záber z obradnej siene

Záber z podujatia
Autor: EP


 
 

 
Položky 1-12 z 14

webygroup

dnes je: 28.3.2015

meniny má: Soňa

Pre Vašu informovanosť o najnovších informáciach v obci

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad Kľačno


799669

Úvodná stránka