Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
obec Kľačno - okres Prievidza

Miestny cintorín

Na tomto mieste môžete nájsť zákon o pohrebníctve a z neho vychádzajúce všeobecne záväzné nariadenie našej obce z r. 2006.
V dodatku č. 2 nájdete aktuálne platný cenník poplatkov a služieb týkajúci sa hrobových miest.

Zákon č. 131/2010 Z. z.o pohrebníctve
 2010-131.pdf (133.8 kB) 2010-131.pdf (133.8 kB)

 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2006 o pohrebníctve

 

 
Dodatok č. 2 k VZN č. 3/2006 o pohrebníctve

 

 

_______________________________________________________________________________

Hrobové miesta na prenájom

Obec Kľačno v súlade so zákonom č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve, pri dodržovaní platného VZN č. 3/2006 a Prevádzkového poriadku pohrebiska v obci Kľačno oznamuje, že od apríla 2009 sa uzatvárajú zmluvy o prenájme hrobových miest na miestnom pohrebisku.
Hrobové miesta bude obec prenajímať na dobu neurčitú, najmenej na 10 rokov, čo je podmienené tlecou dobou. Poplatok za prenájom jedného hrobového miesta na dobu 10 rokov je 17,- €, dvoch miest 34,- €, troch miest 51,- €.
Odporúčame pozostalým, ktorí sa starajú o hroby na miestnom cintoríne, aby uzatváraniu nájomných zmlúv venovali dostatočnú pozornosť. Právo užívať hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov vzniká uzatvorením zmluvy s obcou, ktorá je zastupovaná v tejto veci starostom alebo správcom cintorína.
Bez platnej nájomnej zmluvy nemajú pozostalí právny nárok na využívanie hrobového miesta, ktoré môže byť ponúknuté iným nájomcom. Nájomné zmluvy nenahrádzajú poplatok za kopanie hrobov, ktoré si platí každá domácnosť.
Bližšie informácie poskytuje obecný úrad a správca cintorína, dostupné sú tiež vo vývesnej tabuli pri cintoríne.
                                                                       Ing. Jozef Vrábeľ, starosta obce


 

_______________________________________________________________________________

Oznam - výzva

Na Obecnom úrade v Kľačne a v informačnej tabuli na cintoríne je zverejnený zoznam hrobových miest, na ktoré neboli uzavreté nájomné zmluvy.
Upozorňujeme pozostalých, že správa cintorína v súlade so zákonom č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve, môže tieto miesta predať v dražbe alebo odstrániť príslušenstvo hrobového miesta (pomník, obrubník a pod.) a takéto hrobové miesto prenajať inému nájomcovi.
                                                                                                                              Ing. Jozef Vrábeľ
                                                                                                                                 starosta obce


 

 

Autor fotografií: CBS Maľované Mapy s.r.o.


 

webygroup

dnes je: 22.1.2018

meniny má: Zora

Rok 2018: Zber plastov sa koná každý posledný utorok v mesiaci. Zber skla sa koná každú poslednú stredu v mesiaci.

Súbor na stiahnutie Nebudme_lenivi_triedme_odpad.pdf (194.3 kB)
Súbor na stiahnutie Vsetko_o_plastoch_2.pdf (615 kB)

Od 1. 7. 2017 bol zriadený Spoločný obecný úrad so sídlom v Nitrianskom Pravne, ktorý prebral prenesený výkon štátnej správy vo veciach podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a vo veciach podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách pre obce Nitrianske Pravno, Chvojnica, Kľačno, Malinová, Poluvsie, Pravenec, Tužina.
Sídli na námestí v budove pošty v priestoroch bývalej drogérie Matušík. Doručovacia adresa: Námestie SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno. Telefónny kontakt: 046/ 54 46 218. E-mail: viera.budayova@nitrianske-pravno.dcom.sk Zodpovedná pracovníčka: Mgr. Viera Budayová. Stránkové dni pre verejnosť:
pondelok: 7,30 - 15,00
streda: 7,30 - 16,00

Pre Vašu informovanosť o najnovších informáciach v obci

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad Kľačno


4930430

Úvodná stránka