Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
obec Kľačno - okres Prievidza

Kontakty

KONTAKTY NA OBECNÝ ÚRAD V KĽAČNE

Adresa: Obec Kľačno

                Obecný úrad Kľačno č. 326

                972 15  Kľačno


Telefón: 046/ 54 45 120 , 0908 886 481 (kancelária úradu)

              046/ 54 45 133 (pracovňa starostu)Email: klacno@prievidzanet.sk, obec@klacno.eu

Všeobecné informácie: info@klacno.eu
Podateľňa: podatelna@klacno.eu
Starosta: starosta@klacno.eu
Správca stránky (webmaster): webmaster@klacno.eu


IČO: 00318183

DIČ: 2021162682

Číslo základného bežného účtu: IBAN: SK85 0200 0000 0000 1472 7382


Starosta obce: Ing. Jozef Vrábeľ
Zástupca starostu obce: Mgr. Katarína Dírerová
Zamestnanci obecného úradu : Elena  Polačiková, Viera Pálešová, PhDr. Annelie Stotková, Juraj Dírer
Hlavný kontrolór obce: Ing. Monika Elischerová (Krajnerová)

E-mail:

Starosta: starosta@klacno.eu, jozef.vrabel@klacno.eu
Elena  Polačiková: elena.polacikova@klacno.eu
Viera Pálešová: viera.palesova@klacno.eu
PhDr. Annelie Stotková: annelie.stotkova@klacno.eu

Hlavný kontrolór obce: Ing. Monika Elischerová: kontrolor@klacno.euPre obec Kľačno zabezpečuje od roku 2003 výkon prenesených úloh štátnej správy Spoločný obecný úrad Bojnice:


1. vykonávanie  úloh vo veciach stavebného konania podľa zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov zabezpečovalo pracovisko Spoločného obecného úradu Bojnice v Prievidzi, Dlhá ul. 3, 971 01  Prievidza, pričom od apríla 2016 do 30.6.2017 sídlilo na vysunutom pracovisku v obci Nitrianske Pravno.

Od 1. 7. 2017 bol zriadený Spoločný obecný úrad so sídlom v Nitrianskom Pravne, ktorý prebral prenesený výkon štátnej správy vo veciach podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a vo veciach podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách pre obce Nitrianske Pravno, Chvojnica, Kľačno, Malinová, Poluvsie, Pravenec, Tužina.

Sídli na námestí v budove pošty v priestoroch bývalej drogérie Matušík. Doručovacia adresa: Námestie SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno. Zodpovedná pracovníčka: Mgr. Viera Budayová.                                 Telefónny kontakt: 046/ 54 46 218. E-mail: viera.budayova@nitrianske-pravno.dcom.sk                Stránkové dni pre verejnosť:
pondelok: 7,30 - 15,00
streda: 7,30 - 16,00 

2. vykonávanie  úloh v oblasti sociálnych služieb - naďalej zabezpečuje Spoločný obecný úrad Bojnice na svojom pracovisku v Prievidzi, Dlhá ul. 3, zodpovedná pracovníčka: Oľga Kováčová
Tel: +421 46 542 72 66, e-mail: olga.kovacova@bojnice.sk . Stránkové dni pre verejnosť:                          pondelok: 7,30 - 15,30                                                                                                                            streda: 7,30 - 15,30, prestávka na obed: 12,00 - 12,30 .

3. vykonávanie  úloh v oblasti školstva - naďalej zabezpečuje Spoločný obecný úrad Bojnice na svojom pracovisku v Bojniciach, Pribinova 11, zodpovedná pracovníčka: Mgr. Eva Benkovičová               Tel: +421  915 734 233, e-mail: skolskyurad@bojnice.sk, eva.majdlenova@bojnice.sk   .


 


 

webygroup

dnes je: 17.2.2018

meniny má: Miloslava

Rok 2018: ZMENA ZBERU PLASTOV od februára 2018: Zber plastov sa koná podľa nového harmonogramu každý druhý utorok v danom mesiaci, po kliknutí na nadpis tohto oznamu sa zobrazí celý harmonogram. Zber skla sa koná tak ako doteraz každú poslednú stredu v mesiaci.

Vývoz septikov a žúmp si môžete objednať u týchto poskytovateľov:

Ján BORKO
0903 545 114, 0903 681 361

Tomáš MASARIK
0949 622 353

František ŠTEFAN
046/54 46 715, 0944 352 557

VEOLIA
0850 111 234

Od 1. 7. 2017 bol zriadený Spoločný obecný úrad so sídlom v Nitrianskom Pravne, ktorý prebral prenesený výkon štátnej správy vo veciach podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a vo veciach podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách pre obce Nitrianske Pravno, Chvojnica, Kľačno, Malinová, Poluvsie, Pravenec, Tužina.
Sídli na námestí v budove pošty v priestoroch bývalej drogérie Matušík. Doručovacia adresa: Námestie SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno. Telefónny kontakt: 046/ 54 46 218. E-mail: viera.budayova@nitrianske-pravno.dcom.sk Zodpovedná pracovníčka: Mgr. Viera Budayová. Stránkové dni pre verejnosť:
pondelok: 7,30 - 15,00
streda: 7,30 - 16,00

Pre občana ako užívateľa tejto mapy je možné štandardne nastaviť funkciu meranie, tlač a zobrazenie základných vrstiev katastra: Mapa, Popis, v registri C aj vrstva Zappar.

Pre Vašu informovanosť o najnovších informáciach v obci

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad Kľačno


5068777

Úvodná stránka