Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
obec Kľačno - okres Prievidza

Vitajte na oficiálnej stránke obce Kľačno pri Prievidzi

Upútavky na oznamy

Referendum o rodine

Rodina

Prezident Slovenskej republiky na základe petície občanov vyhlásil referendum, ktoré sa bude konať v sobotu 7. februára 2015 od 7,00 hod. do 22,00 hod. Na to, aby výsledky referenda boli platné, je potrebná viac ako 50% účasť oprávnených občanov.
Ak v deň konania referenda nebude občan môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu, môže požiadať obec o vydanie hlasovacieho preukazu a to najneskôr do 5. februára 2015 (vrátane) v úradných hodinách obecného úradu. Ak chce občan požiadať o vy ...viac...


 

Zber plastov v pondelok

Zber

Prvý tohtoročný zber plastov sa bude konať v pondelok  26. januára 2015. Vrecia s plastovým odpadom je potrebné vyložiť ku ceste už ráno pred 7,00 hod.
 
 
 
viac...


 

VZN č. 1/2014 o podmienkach predaja a Trhový poriadok obce Kľačno


 

Zápis do 1. ročníka

Spojená škola Nitrianske Pravno oznamuje, že zápis do 1. ročníka sa uskutoční v dňoch 28. a 29. januára 2015 v čase od 13,00 do 17,00 hod. v pavilóne D v triedach 2.A a 2. B.
Na zápis je potrebné priviesť dieťa, doniesť jeho rodný list a platný občiansky preukaz rodiča alebo zákonného zástupcu dieťaťa.
viac...


 

Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa


 

Predaj vstupeniek na ples

Ples_2015

Oznamujeme občanom, že tradičný obecný ples sa tento rok uskutoční v sobotu 7. februára 2015 o 19,00 hod. v Kultúrnom dome v Kľačne. Cena jedného lístka určeného pre dve osoby zostáva nezmenená - 35,00 eur. Predaj vstupeniek prebieha na obecnom úrade od piatka 9. januára 2015 počas úradných hodín.
viac...


 

VZN č. 2/2014 o miestnych daniach


 

Čo vieme o bezpečnosti potravín

V prípade, že ste ochotní pomôcť získať údaje z nášho regiónu, kliknite na adresu http://vedomosti-o-bezpecnosti-potr.vyplnto.cz/  a zapojte sa.
viac...


 

VZN č. 3/2014 o poplatku za komunálne odpady


 

Schválený rozpočet na rok 2015


 

______________________________________________________________________________

Pribudli nám noví malí občania – Vanesa Wiesnerová, Zaira Oputa, Michal Gregor a Natália Paverová.

Pre nich, ale hlavne pre ich rodičov i starých rodičov bol pripravený milý program. Príhovor zástupkyne starostu p. Chovancovej  priniesol mnoho prívetivých a  múdrych slov. Prajeme všetkým rodičom veľa trpezlivosti a úspechov v zodpovednej výchovnej práci, veľa zdravia im aj ich ratolestiam.


 

06. 12 2014 Uvítanie do života

Záber z obradnej siene

Záber z podujatia
Autor: EP

Záber z obradnej siene

Záber z podujatia
Autor: EP

Záber z obradnej siene

Záber z podujatia
Autor: EP


 
 
Záber z obradnej siene

Záber z podujatia
Autor: EP

Záber z obradnej siene

Záber z podujatia
Autor: EP

Záber z obradnej siene

Záber z podujatia
Autor: EP


 
 
Záber z obradnej siene

Záber z podujatia
Autor: EP

Záber z obradnej siene

Záber z podujatia
Autor: EP

Záber z obradnej siene

Záber z podujatia
Autor: EP


 
 
Záber z obradnej siene

Záber z podujatia
Autor: EP

Záber z obradnej siene

Záber z podujatia
Autor: EP

Záber z obradnej siene

Záber z podujatia
Autor: EP


 
 

 
Položky 1-12 z 14

Videosnímka z našej obce
Autor: M. Vríčan


 

___________________________________________________

HROBOVÉ MIESTA - prenájom

     Obec Kľačno v súlade so zákonom č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve, pri dodržovaní platného VZN č. 3/2006 a Prevádzkového poriadku pohrebiska v obci Kľačno oznamuje, že od apríla 2009 sa uzatvárajú zmluvy o prenájme hrobových miest na miestnom pohrebisku.

     Hrobové miesta bude obec prenajímať na dobu neurčitú, najmenej na 10 rokov, čo je podmienené tlecou dobou. Poplatok za prenájom jedného hrobového miesta na dobu 10 rokov je 17,- €, dvoch miest 34,- €, troch miest 51,- €.

     Odporúčame pozostalým, ktorí sa starajú o hroby na miestnom cintoríne, aby uzatváraniu nájomných zmlúv venovali dostatočnú pozornosť. Právo užívať hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov vzniká uzatvorením zmluvy s obcou, ktorá je zastupovaná v tejto veci starostom alebo správcom cintorína.

       Bez platnej nájomnej zmluvy nemajú pozostalí právny nárok na využívanie hrobového miesta, ktoré môže byť ponúknuté iným nájomcom. Nájomné zmluvy nenahrádzajú poplatok za kopanie hrobov, ktoré si platí každá domácnosť.

     Bližšie informácie poskytuje obecný úrad a správca cintorína, dostupné sú tiež vo vývesnej tabuli pri cintoríne.

                                                            Ing. Jozef Vrábeľ, starosta obce 

 


 


 

webygroup

dnes je: 25.1.2015

meniny má: Gejza

Pre Vašu informovanosť o najnovších informáciach v obci

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad Kľačno


754149

Úvodná stránka