Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
obec Kľačno - okres Prievidza

Vitajte na oficiálnej stránke obce Kľačno pri Prievidzi

Upútavky na oznamy

Návrh rozpočtu na rok 2015


 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Erb obce

Starosta obce v zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kľačne, ktoré sa uskutoční v piatok  5. decembra 2014 o 18,00 hod. v zasadačke obecného úradu.
Program:
1. Otvorenie zasadnutia - schválenie programu zasadnutia.
2. Návrh a schválenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, návrhovej komisie.
3. Kontrola Uznesenia č. 8/2014.
4. Schválenie rozp ...viac...


 

Návrh VZN o podmienkach predaja a Trhový poriadok


 

Návrh VZN o miestnych daniach


 

Návrh VZN o poplatku za komunálne odpady


 

Výsledky volieb do obecného zastupiteľstva a starostu obce konaných 15. novembra 2014

Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov: 932
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 541
Počet odovzdaných obálok: 541
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva: 533
Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť: 9
Počet zvolených poslancov: 9
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce: 535
Percento účasti voličov: 58,04 %
 
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotl ...viac...


 

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa


 

V knižnici prebieha výtvarná súťaž

Vedúca knižnice vyhlásila výtvarnú súťaž pre deti v dvoch kategóriach (5-8 rokov) a (9-12 rokov). Témou kresieb a malieb deti môžu byť hrdinovia z prečítaných kníh, jesenná príroda, vianočné sviatky alebo iné zážitky zo života detí. Všetky práce budú vystavené na nástenke v knižnici. Každý mesiac z nich budú vybrané štyri, ktoré postúpia do finále. Slávnostné vyhodnotenie sa uskutoční po vianočnom období. 
viac...


 

17. - 18. 10. 2014 Gajdlanské hody

Záber na publikum

Divadielko pre deti
Autor: JV

Záber na hercov

Divadielko pre deti
Autor: JV

Záber na publikum

Divadielko pre deti
Autor: JV


 
 
Záber z podujatia

Ukladanie tekvičiek
Autor: JV

Záber z podujatia

Ukladanie tekvičiek
Autor: JV

Záber z podujatia

Ukladanie tekvičiek
Autor: JV


 
 
Záber z podujatia

Ukladanie tekvičiek
Autor: JV

Záber z podujatia

Záber z podujatia
Autor: JV

Záber z podujatia

Záber z podujatia
Autor: JV


 
 
Záber z podujatia

Záber z podujatia
Autor: JV

Záber z podujatia

Záber z podujatia
Autor: JV

Záber z podujatia

Organizátorský tím z MŠ
Autor: JV


 
 
Záber z podujatia

Záber z podujatia
Autor: JV

Záber z podujatia

Záber z podujatia
Autor: JV

Záber z podujatia

Hodové trhy
Autor: JV


 
 
Záber z podujatia

Hodové trhy
Autor: JV

Záber z podujatia

Hodové trhy
Autor: JV

Záber z podujatia

Hodové trhy
Autor: JV


 
 

 
Položky 1-18 z 125
Harmonogram vývozu plastov na rok 2014
2. december 2014

Videosnímka z našej obce
Autor: M. Vríčan


 

___________________________________________________

HROBOVÉ MIESTA - prenájom

     Obec Kľačno v súlade so zákonom č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve, pri dodržovaní platného VZN č. 3/2006 a Prevádzkového poriadku pohrebiska v obci Kľačno oznamuje, že od apríla 2009 sa uzatvárajú zmluvy o prenájme hrobových miest na miestnom pohrebisku.

     Hrobové miesta bude obec prenajímať na dobu neurčitú, najmenej na 10 rokov, čo je podmienené tlecou dobou. Poplatok za prenájom jedného hrobového miesta na dobu 10 rokov je 17,- €, dvoch miest 34,- €, troch miest 51,- €.

     Odporúčame pozostalým, ktorí sa starajú o hroby na miestnom cintoríne, aby uzatváraniu nájomných zmlúv venovali dostatočnú pozornosť. Právo užívať hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov vzniká uzatvorením zmluvy s obcou, ktorá je zastupovaná v tejto veci starostom alebo správcom cintorína.

       Bez platnej nájomnej zmluvy nemajú pozostalí právny nárok na využívanie hrobového miesta, ktoré môže byť ponúknuté iným nájomcom. Nájomné zmluvy nenahrádzajú poplatok za kopanie hrobov, ktoré si platí každá domácnosť.

     Bližšie informácie poskytuje obecný úrad a správca cintorína, dostupné sú tiež vo vývesnej tabuli pri cintoríne.

                                                            Ing. Jozef Vrábeľ, starosta obce 

 


 


 

webygroup

dnes je: 28.11.2014

meniny má: Henrieta

Pre Vašu informovanosť o najnovších informáciach v obci

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad Kľačno


712711

Úvodná stránka