Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
obec Kľačno - okres Prievidza

Vitajte na oficiálnej stránke obce Kľačno pri Prievidzi

Upútavky na oznamy

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti


 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Erb obce

Starosta obce v zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kľačne, ktoré sa uskutoční v piatok  1. augusta 2014 o 18,00 hod. v zasadačke obecného úradu.
Program:
1. Otvorenie zasadnutia - schválenie programu zasadnutia.
2. Návrh a schválenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, návrhovej komisie.
3. Schválenie investičných akcií (merač rýchlosti, detské i ...viac...


 

Zber skla túto stredu

Zber_skla

Zber skla sa uskutoční túto stredu 30. júla 2014. Sklo vo vhodných nádobách vyložte pred domy už ráno pred 7,00. Nezbiera sa tabuľové sklo a porcelán.
viac...


 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

            Ohlasovňa pobytu v Kľačne na návrh občana – vlastníka rodinného domu č. 463 podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z. zrušila dňom 14. júla 2014 trvalý pobyt občanovi:
 
Ing. Jana   M a r a k o v á , nar. 2. 2. 1987, Kľačno č. 463.
 
Miestnom nového trvalého pobytu je obec    „ K ľ a č n o „ .
 
V Kľačne dňa 14. jú ...viac...


 

Odporúčanie Odboru civilnej ochrany Prievidza pre obyvateľov pri vzniku mimoriadnych meteorologických javov


 

Predaj pozemku

         Obec Kľačno na základe Uznesenia OZ v Kľačne č. 5/2014 bod B č. 4 odpredá prebytočný majetok obce pozemok, ktorý tvoria novovytvorené parcely C-KN č. 203/3 – záhrada o výmere 616 m2 a parc. CKN č. 204/4 – zastavaná plocha o výmere 359 m2 v k.ú. obce Kľačno. Pozemok sa nachádza v intraviláne obce v strede obce medzi rodinnými domami č. 107 a 109 (viď. geometrický plán).
         Pozemok bude odpredaný priamym predajom (cenovou ponukou) podľa § 9a ods. 1 písm. c) v zmysle zákona č. ...viac...


 

Country festival v Tužine

V piatok 1. augusta 2014 o 18,00 hod. začína na Hatalisku v Tužine Country festival Tužina. Vystúpia domáci Čochciari, Maryland, pripravený je Country bál a zábava – učenie country tancov.
V sobotu sa začína už o 10,00 hod. detským programom a súťažami. Počas dňa vystúpia Tomáš Liss, Lucia Briestenská, Zabudnutí, B2, Bukasový masív, Country Limit Club, Sany Land, Zelenáči, Ján Kryl, Roman Mečiar, Stano Granec, Daniel Király a kapela, Čochciari, Maryland.
viac...


 

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa


 

Hauerlandfest 2014

Neutrataler_Hauerlandfest_2013

Je tradičný festival speváckych a tanečných skupín regiónu Hauerland - oblasti s nemeckým obyvateľstvom vinúcej sa od Kremnice až ku Nitrianskemu Pravnu. Uskutočňuje sa každoročne, striedavo v každej z obcí tejto oblasti. Tentoraz bude hostiteľom obec Tužina. V poradí už 23. ročník festivalu sa uskutoční dňa 16.8.2014 o 14:00 hod.  v Kultúrnom dome v Tužine. Organizátorom je Karpatskonemecký spolok na Slovensku, Miestna skupina Tužina.  Našu obec bude reprezentovať spevácka skupina Neutrataler. ...viac...


 

Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa


 

Predaj monografie

Zavŕšením osláv 600 rokov  od prvej písomnej zmienky o obci bolo vydanie monografie Kľačna pod názvom KĽAČNO - GAJDEL 1413 - 2013. Slávnostne  sme ju uviedli do života 7. decembra 2013 poliatím gajdlanskou slivovicou a posypaním gajdlanskými sušenými slivkami.
Kniha prispeje ku poznaniu našej histórie a to najmä u mladej generácie. Mnohí teraz odchádzajú do sveta za prácou, je dobré nezabúdať na svoje rodisko a vedieť o ňom viac.
Knihu je možné zakúpiť si na Obecnom úrade v Kľačne ...viac...


 

____________________________________________________________________________________________

37 občanov Kľačna sa tento rok zúčastnilo návštevy v Olšanoch - Klášterci. Pobyt na severnej Morave sa začal už v piatok prehliadkou mesta Opava. Na druhý deň boli účastníci zájazdu privítaní predstaviteľmi družobnej obce a mnohí aj osobnými priateľmi. Po slávnostnom obede bol pripravený pestrý kultúrno - športový program na miestnom ihrisku, do ktorého slovenská strana prispela vystúpením Poluskej muziky a zapojením sa do súťaží. Nedeľné dopoludnie bolo venované prehliadke zaujímavostí okresného mesta Šumperk. Hostiteľom srdečne ďakujeme za milé prjatie a starostlivosť. Na pripomenutie  zážitkov nech poslúžia zábery v našej fotogalérii.


 

V Olšanoch - Klášterci 27.- 29. 06. 2014

Záber z prehliadky Opavy

V uliciach Opavy
Autor: JV

Záber z prehliadky Opavy

V uliciach Opavy
Autor: JV

Záber z prehliadky Opavy

V uliciach Opavy
Autor: JV


 
 
Záber z prehliadky Opavy

V uliciach Opavy
Autor: JV

Záber z prehliadky Opavy

V uliciach Opavy
Autor: JV

Záber z prehliadky Opavy

V uliciach Opavy
Autor: JV


 
 
Záber z prehliadky Opavy

V uliciach Opavy
Autor: JV

Záber na miesto ubytovania - hotel Belaria

Hotel Belaria
Autor: JV

Záber na účastníkov zájazdu v autobuse

V autobuse
Autor: JV


 
 
Záber na účastníkov zájazdu počas prestávky

Prestávka
Autor: JV

Záber na účastníkov zájazdu počas prestávky

Účastníci zájazdu
Autor: JV

Záber na účastníkov zájazdu po dorazení do Olšian - Klášterca

V cieli cesty
Autor: JV


 
 

 
Položky 1-12 z 68
Harmonogram vývozu plastov na rok 2014
15. august 2014
3. október 2014
2. december 2014

Videosnímka z našej obce
Autor: M. Vríčan


 

___________________________________________________

HROBOVÉ MIESTA - prenájom

     Obec Kľačno v súlade so zákonom č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve, pri dodržovaní platného VZN č. 3/2006 a Prevádzkového poriadku pohrebiska v obci Kľačno oznamuje, že od apríla 2009 sa uzatvárajú zmluvy o prenájme hrobových miest na miestnom pohrebisku.

     Hrobové miesta bude obec prenajímať na dobu neurčitú, najmenej na 10 rokov, čo je podmienené tlecou dobou. Poplatok za prenájom jedného hrobového miesta na dobu 10 rokov je 17,- €, dvoch miest 34,- €, troch miest 51,- €.

     Odporúčame pozostalým, ktorí sa starajú o hroby na miestnom cintoríne, aby uzatváraniu nájomných zmlúv venovali dostatočnú pozornosť. Právo užívať hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov vzniká uzatvorením zmluvy s obcou, ktorá je zastupovaná v tejto veci starostom alebo správcom cintorína.

       Bez platnej nájomnej zmluvy nemajú pozostalí právny nárok na využívanie hrobového miesta, ktoré môže byť ponúknuté iným nájomcom. Nájomné zmluvy nenahrádzajú poplatok za kopanie hrobov, ktoré si platí každá domácnosť.

     Bližšie informácie poskytuje obecný úrad a správca cintorína, dostupné sú tiež vo vývesnej tabuli pri cintoríne.

                                                            Ing. Jozef Vrábeľ, starosta obce 

 


 


 

webygroup

dnes je: 30.7.2014

meniny má: Libuša

Pre Vašu informovanosť o najnovších informáciach v obci

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad Kľačno


601950

Úvodná stránka