Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
obec Kľačno - okres Prievidza

Vitajte na oficiálnej stránke obce Kľačno pri Prievidzi

Upútavky na oznamy

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - streda 3. júna 2015

Dodavka_elektrickeho_prudu

Dispečing Stredoslovenskej energetiky - Distribúcia, a.s. oznamuje občanom Kľačna obývajúcim tieto čísla domov: 144,145,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178, 179,180,182,183,184,185,186,187,188,189,190,310,311,312,313,431 a pre odberné miesta číslo 6207245, 6314330, 6035328,  že dňa 3. júna 2015 (streda) v čase od 8,30 do 14,30  hod.  bude prerušená dodávka elektriny kvôli plánovaným prácam na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúc ...viac...


 

VZN č. 2-2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou


 

Harmonogram vývozu plastov

Zber_plastov

V roku 2015 sa zber plastového odpadu bude konať v týchto dňoch:
2. júla 2015
13. augusta 2015
6. októbra 2015
3. decembra 2015
 
viac...


 

VZN č. 1-2015, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok športového areálu v Kľačne


 

Región Horná Nitra Vás pozýva na Bojnický Letný Slnovrat 19.-20.6.2015


 

Oznámenie o dražbe dňa 8. 6. 2015 - Rodinný dom č. 290


 

Oznam - nevyzdvihnutá zásielka - Jozef Weindling

OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY
V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie doporučenej úradnej zásielky  do vlastných rúk pre adresáta:   Jozef Weindling (ročník 1967).
Zásielku si môžete vyzdvihnúť v čase od 22. 05. 2015 do 09. 06. 2015 na pošte v Kľačne počas úradných hodín. Tel. číslo pošty: 046/ 54 45 129.
Dátum vyvesenia: 22. 05. 2015 ...viac...


 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

            Ohlasovňa pobytu v Kľačne na návrh občana – vlastníka rodinného domu č. 155 podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z. zrušila dňom 20. mája 2015 trvalý pobyt občanovi:
 
Milan Vrábel, nar. 15. 6. 1957, Kľačno č. 155,
 
 
 
Miestnom nového trvalého pobytu je obec    „ K ľ a č n o „ .
 
V Kľačne dňa 20. ...viac...


 

Oznam - nevyzdvihnutá zásielka - Jaroslav Bahníček

OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY
V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie doporučeného listu pre adresáta:   Jaroslav Bahníček.
Zásielku si môžete vyzdvihnúť v čase od 18. 05. 2015 do 05. 06. 2015 na pošte v Kľačne počas úradných hodín. Tel. číslo pošty: 046/ 54 45 129.
Dátum vyvesenia: 18. 05. 2015
viac...


 

11.05.2015 Deň matiek

Záber z podujatia

Záber z podujatia
Autor: JV

Záber z podujatia

Záber z podujatia
Autor: JV

Záber z podujatia

Záber z podujatia
Autor: JV


 
 
Záber z podujatia

Záber z podujatia
Autor: JV

Záber z podujatia

Záber z podujatia
Autor: JV

Záber z podujatia

Záber z podujatia
Autor: JV


 
 
Záber z podujatia

Záber z podujatia
Autor: JV

Záber z podujatia

Záber z podujatia
Autor: JV

Záber z podujatia

Záber z podujatia
Autor: JV


 
 

 
Položky 1-9 z 22

07.05.2015 Kladenie vencov k 70. výročiu ukončenia 2. svetovej vojny

Záber z pietneho aktu - kladenie vencov k pamätník

Záber z pietneho aktu - kladenie vencov k pamätníku obetiam 2.sv. vojny
Autor: JV

Záber z pietneho aktu - kladenie vencov k pamätník

Záber z pietneho aktu - kladenie vencov k pamätníku obetiam 2.sv. vojny
Autor: JV

Záber z pietneho aktu - kladenie vencov k pamätník

Záber z pietneho aktu - kladenie vencov k pamätníku obetiam 2.sv. vojny
Autor: JV


 
 
Záber z pietneho aktu - kladenie vencov k pamätník

Záber z pietneho aktu - kladenie vencov k pamätníku obetiam 2.sv. vojny
Autor: JV

Záber z pietneho aktu - kladenie vencov k pamätník

Záber z pietneho aktu - kladenie vencov k pamätníku obetiam 2.sv. vojny
Autor: JV

Záber z pietneho aktu - kladenie vencov k pamätník

Záber z pietneho aktu - kladenie vencov k pamätníku obetiam 2.sv. vojny
Autor: JV


 
 
Záber z pietneho aktu - kladenie vencov k pamätník

Záber z pietneho aktu - kladenie vencov k pamätníku obetiam 2.sv. vojny
Autor: JV


 

Videosnímka z našej obce
Autor: M. Vríčan


 

___________________________________________________

HROBOVÉ MIESTA - prenájom

     Obec Kľačno v súlade so zákonom č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve, pri dodržovaní platného VZN č. 3/2006 a Prevádzkového poriadku pohrebiska v obci Kľačno oznamuje, že od apríla 2009 sa uzatvárajú zmluvy o prenájme hrobových miest na miestnom pohrebisku.

     Hrobové miesta bude obec prenajímať na dobu neurčitú, najmenej na 10 rokov, čo je podmienené tlecou dobou. Poplatok za prenájom jedného hrobového miesta na dobu 10 rokov je 17,- €, dvoch miest 34,- €, troch miest 51,- €.

     Odporúčame pozostalým, ktorí sa starajú o hroby na miestnom cintoríne, aby uzatváraniu nájomných zmlúv venovali dostatočnú pozornosť. Právo užívať hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov vzniká uzatvorením zmluvy s obcou, ktorá je zastupovaná v tejto veci starostom alebo správcom cintorína.

       Bez platnej nájomnej zmluvy nemajú pozostalí právny nárok na využívanie hrobového miesta, ktoré môže byť ponúknuté iným nájomcom. Nájomné zmluvy nenahrádzajú poplatok za kopanie hrobov, ktoré si platí každá domácnosť.

     Bližšie informácie poskytuje obecný úrad a správca cintorína, dostupné sú tiež vo vývesnej tabuli pri cintoríne.

                                                            Ing. Jozef Vrábeľ, starosta obce 

 


 


 

webygroup

dnes je: 26.5.2015

meniny má: Dušan

Pre Vašu informovanosť o najnovších informáciach v obci

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad Kľačno


855377

Úvodná stránka