Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
obec Kľačno - okres Prievidza

Vitajte na oficiálnej stránke obce Kľačno pri Prievidzi

Upútavky na oznamy

Oznámenie o opakovanej dražbe 31.07.2015 - Rodinný dom č. 290


 

Harmonogram vývozu plastov

Zber_plastov

V roku 2015 sa zber plastového odpadu bude konať v týchto dňoch:
2. júla 2015
13. augusta 2015
6. októbra 2015
3. decembra 2015
 
viac...


 

Reštaurátorské práce na Mariánskom stĺpe so sochou Panny Márie Immaculáty

logo.jpg

Reštaurátorské práce na Mariánskom stĺpe so sochou Panny Márie Immaculáty a súsoším sv. Jozefa, sv. Floriána a sv. Jána Nepomuckého .
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva prispelo v roku 2014 sumou 7 900 eur(slovom: sedemtisíc deväťsto eur) na projekt s názvom Mariánsky stĺp so sochou Panny Márie Immaculáty a súsoším sv. Jozefa, sv. Floriána a sv. Jána Nepomuckého, č. ÚZPF 841/0 Kľačno. Obnovu Mariánskeho stĺpu realizuje Akad. Sochár Duš ...viac...


 

Oznam - nevyzdvihnutá zásielka - Ján Brna

OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY
V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie doporučeného listu pre adresáta:   Ján Brna.
Zásielku si môžete vyzdvihnúť v čase od 26. 06. 2015 do 10. 07. 2015 na pošte v Kľačne počas úradných hodín. Tel. číslo pošty: 046/ 54 45 129.
Dátum vyvesenia: 26. 06. 2015
viac...


 

Oznam - nevyzdvihnutá zásielka - Jaroslav Záhon

OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY
V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie doporučeného listu pre adresáta:   Jaroslav Záhon.
Zásielku si môžete vyzdvihnúť v čase od 26. 06. 2015 do 10. 07. 2015 na pošte v Kľačne počas úradných hodín. Tel. číslo pošty: 046/ 54 45 129.
Dátum vyvesenia: 26. 06. 2015
viac...


 

Oznam - nevyzdvihnutá zásielka - Peter Záhon r.1965

OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY
V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie doporučeného listu pre adresáta:   Peter Záhon.
Zásielku si môžete vyzdvihnúť v čase od 26. 06. 2015 do 12. 07. 2015 na pošte v Kľačne počas úradných hodín. Tel. číslo pošty: 046/ 54 45 129.
Dátum vyvesenia: 26. 06. 2015
viac...


 

_______________________________________________________________________________

Stretnutie po roku

Konalo sa v závere júna na pôde Kľačna. 47 občanov z družobnej obce si vyčlenilo víkend na stretnutie s nami i na poznávanie ďalšej časti nášho okolia. Najskôr ich  čakalo popoludnie strávené v športovom areáli. Rozhovory, súťaže, cimbalová muzika, pohostenie vo forme guláša, klobás a ďalších mäsových dobrôt,  ale aj všakovakých výborných koláčov napečených na moravskej i  slovenskej strane spríjemňovali čas až do neskorej noci. Nedeľné ráno ponúklo na výber pobyt v bazéne kúpeľov Rajecké Teplice alebo splav Váhu pod Strečnom. Obloha si nedala rozkázať a ponúkla tiež svoju dávku vody. Veríme, že horúca polievka i ďalšie dobroty v kultúrnom dome zabránili riziku prechladnutia. Na záver stretnutia si dvaja bývalí starostovia  Olšian – Klášterca prevzali z rúk kľačnianskeho starostu medaily za  ich osobný prínos k rozvoju družobných vzťahov. Ponúkame vám naše fotozábery z podujatia.


 

20.-21.06.2015 Hostia z Olšian - Klášterca

20.-21.06.2015 Hostia z Olšian - Klášterca

Záber z podujatia
Autor: AS

20.-21.06.2015 Hostia z Olšian - Klášterca

Záber z podujatia
Autor: AS

20.-21.06.2015 Hostia z Olšian - Klášterca

Záber z podujatia
Autor: AS


 
 

 
Položky 1-3 z 58

13.06.2015 Futbalový turnaj ôsmich obcí vo Chvojnici

13.06.2015 Futbalový turnaj ôsmich obcí vo Chvojnici

Záber z podujatia
Autor: JV

13.06.2015 Futbalový turnaj ôsmich obcí vo Chvojnici

Záber z podujatia
Autor: JV

13.06.2015 Futbalový turnaj ôsmich obcí vo Chvojnici

Záber z podujatia
Autor: JV


 
 

 
Položky 1-3 z 11

______________________________________________________________________________

V horúce júnové popoludnie sa uskutočnilo spoločné uvítanie do života  týchto maličkých detí:  Adamka Stražovana, Nicol Elischerovej, Lucaska Rusnáka, Soničky Paverovej, Martinka Zúbeka a Kristínky Fojtíkovej. Zohratý tím členov ZPOZ pripravil pre ich najbližších slávnostný program. Starosta obce rodičom zablahoželal k narodeniu detí a poprial im veľa zdravia, lásky a trpezlivosti pri výchove. Po slávnostnom prípitku nasledoval zápis rodičov do pamätnej knihy a fotografovanie na pamiatku.


 

13.06.2015 Uvítanie detí

13.6.2015 Uvítanie detí

Záber z podujatia
Autor: JV

13.6.2015 Uvítanie detí

Záber z podujatia
Autor: JV

13.6.2015 Uvítanie detí

Záber z podujatia
Autor: JV


 
 

 
Položky 1-3 z 15

06.06.2015 Guláš Fest Fačkovské sedlo

6.6.2015 Gulášfest Fačkovské sedlo

Záber z podujatia
Autor: JV

6.6.2015 Gulášfest Fačkovské sedlo

Záber z podujatia
Autor: JV

6.6.2015 Gulášfest Fačkovské sedlo

Záber z podujatia
Autor: JV


 
 

 
Položky 1-3 z 45

_______________________________________________________________________________

V prvý júnový piatok, kedy sa ručička teplomeru vyšplhala ku tridsiatke, sa uskutočnilo podujatie ZPOZ venované všetkým občanom, ktorí v prvom polroku oslávili okrúhle životné jubileá.

Z pätnástich prijalo pozvanie 6 občanov: za šesťdesiatnikov pani Soňa Vrábľová a  Jarmila Vrábová, za sedemdesiatnikov pani Pavla Ďurišová, Elza Greschnerová, Anna Rötlichová a pán Michal Sečiansky. 

Členovia ZPOZ spolu s deťmi pripravili pre nich kyticu piesní a básní. Jubilantom sa prihovorila zástupkyňa starostu Mgr. Katarína Dírerová, odovzdala im malý darček  a slávnostne si s nimi pripila na ich zdravie. Spoločné posedenie s najbližšími uzavrelo pekné letné popoludnie. 

Všetkým jubilantom srdečne blahoželáme a prajeme ešte veľa rokov prežitých v dobrom zdraví a spokojnosti.


 

05.06.2015 Prijatie jubilantov

5.6.2015 Prijatie jubilantov

Záber z podujatia
Autor: JV

5.6.2015 Prijatie jubilantov

Záber z podujatia
Autor: JV

5.6.2015 Prijatie jubilantov

Záber z podujatia
Autor: JV


 
 

 
Položky 1-3 z 16

Videosnímka z našej obce
Autor: M. Vríčan


 

___________________________________________________

HROBOVÉ MIESTA - prenájom

     Obec Kľačno v súlade so zákonom č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve, pri dodržovaní platného VZN č. 3/2006 a Prevádzkového poriadku pohrebiska v obci Kľačno oznamuje, že od apríla 2009 sa uzatvárajú zmluvy o prenájme hrobových miest na miestnom pohrebisku.

     Hrobové miesta bude obec prenajímať na dobu neurčitú, najmenej na 10 rokov, čo je podmienené tlecou dobou. Poplatok za prenájom jedného hrobového miesta na dobu 10 rokov je 17,- €, dvoch miest 34,- €, troch miest 51,- €.

     Odporúčame pozostalým, ktorí sa starajú o hroby na miestnom cintoríne, aby uzatváraniu nájomných zmlúv venovali dostatočnú pozornosť. Právo užívať hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov vzniká uzatvorením zmluvy s obcou, ktorá je zastupovaná v tejto veci starostom alebo správcom cintorína.

       Bez platnej nájomnej zmluvy nemajú pozostalí právny nárok na využívanie hrobového miesta, ktoré môže byť ponúknuté iným nájomcom. Nájomné zmluvy nenahrádzajú poplatok za kopanie hrobov, ktoré si platí každá domácnosť.

     Bližšie informácie poskytuje obecný úrad a správca cintorína, dostupné sú tiež vo vývesnej tabuli pri cintoríne.

                                                            Ing. Jozef Vrábeľ, starosta obce 

 


 


 

webygroup

dnes je: 3.7.2015

meniny má: Miloslav

Pre Vašu informovanosť o najnovších informáciach v obci

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad Kľačno


904668

Úvodná stránka