Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
obec Kľačno - okres Prievidza

Vitajte na oficiálnej stránke obce Kľačno pri Prievidzi

Upútavky na oznamy

Radošinské naivné divadlo 7. novembra v Bojniciach

Kultúrne centrum Bojnice pripravuje na pondelok 7. novembra 2016 vystúpenie Radošinského naivného divadla s hrou Stanislava Štepku pod názvom TO NEMÁ CHYBU. Horkú komédiu o naprávaní starých chýb môžete uvidieť o 19,30 hod. vo veľkej sále Kultúrneho centra Bojnice, Hurbanovo námestie 19/41. Vstupné: 15,00 €. Predpredaj vstupeniek je na tel. číslach 046/54 30 980, 0902 630 433 v kancelárii KC Bojnice (vchod od reštaurácie Muzika) v pracovných dňoch od 7,30 do 11,30 a od 12,00 do 15,00 hod.
viac...


 

Oznámenie o uložení zásielky - Ján Brna

OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY
V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie doporučeného listu úradnej zásielky pre adresáta:   Ján Brna.
Zásielku si môžete vyzdvihnúť v čase od 24. 10. 2016 do 10. 11. 2016 na pošte v Kľačne počas úradných hodín. Tel. číslo pošty: 046/ 54 45 129.
Dátum vyvesenia: 25. 10. 2016
 
viac...


 

Čaj o štvrtej na Bojnickom zámku

caj_o_stvrtej.jpg

Múzeum Bojnice pripravilo pre seniorov v rámci Mesiaca úcty k starším posedenia pri šálke čaju v Zlatej sále zámku. Budú sa konať každú stredu v mesiaci október so začiatkom o 16,00 hod. Súčasťou podujatia bude aj prehliadka vybraných častí múzea - tzv. Grófskeho bytu, Päťhrannej veže a voľná diskusia. Múzeum srdečne pozýva jednotlivcov i kolektívy. Podrobnejšie informácie alebo skupinové rezervácie si môžete zabezpečiť na tel. čísle 046/ 54 30 633.
viac...


 

Oznámenie Stredoslovenskej energetiky - Distribúcia, a. s.

SSE_Distribucia.jpg

Stredoslovenská energetika Distribúcia, a.s., Žilina je poverená prevádzkovaním elektrických vedení, ktoré sa nachádzajú v katastri obce Kľačno. Z tohto dôvodu aj zodpovedá za ich bezpečnú a spoľahlivú prevádzku a údržbu. Vykonáva kontrolu týchto vedení a má právo odstraňovať a okliešťovať stromy a iné porasty, ktoré ohrozujú bezpečnosť a prevádzku elektrických vedení.
Najbližšia kontrola a prípadné odstraňovanie stromov a iných porastov bude v obci Kľačno vykonávaná v priebehu mesiacov n ...viac...


 

Výstava v štátnom archíve Bojnice

Pracovisko Štátneho archívu v Bojniciach, Tehelná ulica č.18, Bojnice, vás pozýva na výstavu "Cestovanie za rodinou, prácou, poznaním ...". Výstava dokumentuje cestovanie obyvateľov hornej Nitry v priebehu 17. až 20. storočia. Koná sa pri príležitosti predsedníctva Slovenskej republiky v Rade EÚ.  Otvorená je od pondelka 3.októbra 2016 od 8,00 do 13,30 hod. Verejnosti bude prístupná v mesiacoch október až december 2016, každý týždeň od pondelka do štvrtka, vždy v čase 8,00 - 13,30 hod.
viac...


 

Verejná vyhláška - uloženie písomnosti


 

Kollárovci 12. novembra 2016 v Tužine

Kollarovci.jpg

Hudobná kapela Kollárovci pôsobí už od roku 1997. Tvoria ju mladí, talentovaní hudobníci, z toho traja sú bratia. Nástrojové obsadenie: husle, kontrabas, soprán a alt saxofón, cimbal, akordeón, bicie nástroje.
Repertoár kapely tvoria slovenské ľudové piesne i vlastné skladby z ich autorskej dielne. Kollárovci majú vydaných 8 hudobných CD a 4 DVD, ročne absolvujú množstvo koncertov a vystúpení. Ich živá hudba, temperamentný spev a humorné slovo vytvárajú nezabudnuteľnú atmosféru.
Pr ...viac...


 

Návrh VZN o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole


 

Predaj obecného majetku


 

Verejná vyhláška SW: 9516Rekonštrukcia 293/TS/drevená dolina


 

Právna pomoc pre ľudí v materiálnej núdzi

Centrum_pravnej_pomoci.png

Centrum právnej pomoci (CPP) je štátna rozpočtová organizácia. Vznikla v roku 2006 na základe zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi. Má za cieľ zlepšovať prístup ku spravodlivosti tým ľudom v materiálnej núdzi,  ktorí pre nedostatok prostriedkov nemôžu využívať existujúce komerčné právne služby. Právna pomoc je bezplatná, resp. čiastočne bezplatná. Pracovníci CPP chcú zvýšiť povedomie obyvateľov nášho regiónu o existencii takejto právnej pomoci. A predo ...viac...


 

Oznam DCOM


 

14.-15.10.2016 Gajdlanské hody

Pripravené tekvičky na výstave v MŠ

Záber z podujatia
Autor: DH

Pripravené tekvičky na výstave v MŠ

Záber z podujatia
Autor: DH

Pripravené tekvičky na výstave v MŠ

Záber z podujatia
Autor: DH


 
 
Pripravené tekvičky na výstave v MŠ

Záber z podujatia
Autor: DH

Pripravené tekvičky na výstave v MŠ

Záber z podujatia
Autor: DH

Príprava vozíka pre odvezenie tekvičiek

Záber z podujatia
Autor: DH


 
 
Príprava vozíka pre odvezenie tekvičiek

Záber z podujatia
Autor: DH

Divadielko o dvoch hrochoch

Záber z podujatia
Autor: JV

Divadielko o dvoch hrochoch

Záber z podujatia
Autor: JV


 
 
Divadielko o dvoch hrochoch

Záber z podujatia
Autor: JV

Divadielko o dvoch hrochoch

Záber z podujatia
Autor: DH

Divadielko o dvoch hrochoch

Záber z podujatia
Autor: JV


 
 

 
Položky 1-12 z 53

30.9.2016 Jeseň je dar

30.9.2016 Zemianske Kostoľany Jeseň je dar

Záber z podujatia
Autor: JV

30.9.2016 Zemianske Kostoľany Jeseň je dar

Záber z podujatia
Autor: JV

30.9.2016 Zemianske Kostoľany Jeseň je dar

Záber z podujatia
Autor: JV


 
 
30.9.2016 Zemianske Kostoľany Jeseň je dar

Záber z podujatia
Autor: JV

30.9.2016 Zemianske Kostoľany Jeseň je dar

Záber z podujatia
Autor: JV

30.9.2016 Zemianske Kostoľany Jeseň je dar

Záber z podujatia
Autor: JV


 
 

 
Položky 1-6 z 18

21.9.2016 Plody jesene

21.9.2016 Plody jesene v spoločenskom klube

Záber z podujatia
Autor: JV

21.9.2016 Plody jesene v spoločenskom klube

Záber z podujatia
Autor: JV

21.9.2016 Plody jesene v spoločenskom klube

Záber z podujatia
Autor: JV


 
 
21.9.2016 Plody jesene v spoločenskom klube

Záber z podujatia
Autor: JV

21.9.2016 Plody jesene v spoločenskom klube

Záber z podujatia
Autor: JV

21.9.2016 Plody jesene v spoločenskom klube

Záber z podujatia
Autor: JV


 
 
21.9.2016 Plody jesene v spoločenskom klube

Záber z podujatia
Autor: JV

21.9.2016 Plody jesene v spoločenskom klube

Záber z podujatia
Autor: JV

21.9.2016 Plody jesene v spoločenskom klube

Záber z podujatia
Autor: JV


 
 

 
Položky 1-9 z 13

15.-17.9.2016 Zájazd Babinca - Šenkvice, Pezinok, Modra, Piešťany, Oponice

Zájazd Babinca do D.Krupej, Šenkvíc, Pezinka, Modry, Piešťan, Oponíc


Autor: JV

Zájazd Babinca do D.Krupej, Šenkvíc, Pezinka, Modry, Piešťan, Oponíc


Autor: JV

Zájazd Babinca do D.Krupej, Šenkvíc, Pezinka, Modry, Piešťan, Oponíc


Autor: JV


 
 
Zájazd Babinca do D.Krupej, Šenkvíc, Pezinka, Modry, Piešťan, Oponíc


Autor: JV

Zájazd Babinca do D.Krupej, Šenkvíc, Pezinka, Modry, Piešťan, Oponíc


Autor: JV

Zájazd Babinca do D.Krupej, Šenkvíc, Pezinka, Modry, Piešťan, Oponíc


Autor: JV


 
 
Zájazd Babinca do D.Krupej, Šenkvíc, Pezinka, Modry, Piešťan, Oponíc


Autor: JV

Zájazd Babinca do D.Krupej, Šenkvíc, Pezinka, Modry, Piešťan, Oponíc


Autor: JV

Zájazd Babinca do D.Krupej, Šenkvíc, Pezinka, Modry, Piešťan, Oponíc


Autor: JV


 
 

 
Položky 1-9 z 46

Videosnímka z našej obce
Autor: M. Vríčan


 

___________________________________________________

HROBOVÉ MIESTA - prenájom

     Obec Kľačno v súlade so zákonom č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve, pri dodržovaní platného VZN č. 3/2006 a Prevádzkového poriadku pohrebiska v obci Kľačno oznamuje, že od apríla 2009 sa uzatvárajú zmluvy o prenájme hrobových miest na miestnom pohrebisku.

     Hrobové miesta bude obec prenajímať na dobu neurčitú, najmenej na 10 rokov, čo je podmienené tlecou dobou. Poplatok za prenájom jedného hrobového miesta na dobu 10 rokov je 17,- €, dvoch miest 34,- €, troch miest 51,- €.

     Odporúčame pozostalým, ktorí sa starajú o hroby na miestnom cintoríne, aby uzatváraniu nájomných zmlúv venovali dostatočnú pozornosť. Právo užívať hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov vzniká uzatvorením zmluvy s obcou, ktorá je zastupovaná v tejto veci starostom alebo správcom cintorína.

       Bez platnej nájomnej zmluvy nemajú pozostalí právny nárok na využívanie hrobového miesta, ktoré môže byť ponúknuté iným nájomcom. Nájomné zmluvy nenahrádzajú poplatok za kopanie hrobov, ktoré si platí každá domácnosť.

     Bližšie informácie poskytuje obecný úrad a správca cintorína, dostupné sú tiež vo vývesnej tabuli pri cintoríne.

                                                            Ing. Jozef Vrábeľ, starosta obce 

 


 


 

webygroup

dnes je: 26.10.2016

meniny má: Demeter

Rok 2016: Zber plastov sa koná každý posledný utorok v mesiaci. Zber skla sa koná každú poslednú stredu v mesiaci.

Od apríla 2016 je v činnosti vysunuté pracovisko Spoločného obecného úradu Bojnice - vykonávanie úloh vo veciach stavebného konania - v obci Nitrianske Pravno. Sídli na námestí v budove pošty, kde má pôsobisko aj Občianske združenie Hornonitrie. Kancelária stavebného úradu je umiestnená v priestoroch bývalej drogérie Matušík. Telefónny kontakt: 046/ 54 46 218. Zodpovedná pracovníčka: Mgr. Viera Budayová. Stránkové dni pre verejnosť:
pondelok: od 7,30 do 15,00 hod.
streda: od 7,30 do 16,00 hod.


Pre Vašu informovanosť o najnovších informáciach v obci

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad Kľačno


2661092

Úvodná stránka