Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
obec Kľačno - okres Prievidza

Vitajte na oficiálnej stránke obce Kľačno pri Prievidzi

Upútavky na oznamy

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti


 

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa


 

Vývoz popolníc po Veľkonočnom pondelku

Vyvoz_popolnic

Skládka TKO Vyšehradné oznamuje občanom, že vývoz popolníc sa uskutoční v utorok 22. apríla 2014 namiesto veľkonočného pondelka.
 


 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu v Kľačne na návrh občana - vlastníka bytu v bytovom dome č. súp. č. 34 podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. zrušila dňom 4. apríla 2014 trvalý pobyt občanovi:
Ján Brna, nar. 20. 12. 1985, Kľačno č. 34.
 
Miestom nového trvalého pobytu je obec "Kľačno".
 
V Kľačne dňa 4. apríla 2014
Vyvesené na úradnej ta ...


 

Veľkonočná cykloturistika

Cyklisti

Dátum: pondelok 21. apríla 2014
Odchod: o 10,00 hod. z križovatky
Trasa: Kľačno - Budiš - Štyri chotáre - Brezany - Kľačno
Prevýšenie:  320 m
Dĺžka cesty: 43 km, kombinácia asfalt a spevnený povrch
Trvanie túry: 3,5 hod.
Príchod: približne o 16,00 hod.
Prípadné otázky zodpovie D. Kristelová na tel. čísle: 0905 139 483.


 

_______________________________________________________________________________

Práce na oprave a obnove organu pokračujú. Ponúkame vám čerstvé zábery od správcu farnosti.


 

Oprava organu

Záber na organ

Organ
Autor: ŠM

Záber na organ

Organ
Autor: ŠM


 
Harmonogram vývozu plastov na rok 2014
 
9. máj 2014
4. júl 2014
15. august 2014
3. október 2014
2. december 2014

_______________________________________________________________________________

Druhý aprílový deň pani Agneša Wiesnerová oslávila svoje jubileum - 93 rokov. Je tak našou najstaršou občiankou. Pri tejto príležitosti ju navštívil starosta obce, zagratuloval jej a podaroval kyticu kvetov. Jubilantke prajeme veľa zdravia, stále sviežu myseľ a veľa pekných dní. Pripájame zábery z posedenia v jej domácnosti.


 

02.04.2014 U pani Wiesnerovej

Záber z návštevy starostu obce u najstaršej občianky pani Wiesnerovej

U jubilantky pani Wiesnerovej
Autor: JV

Záber z návštevy starostu obce u najstaršej občianky pani Wiesnerovej

U jubilantky pani Wiesnerovej
Autor: JV

Záber z návštevy starostu obce u najstaršej občianky pani Wiesnerovej

Pani Agneša Wiesnerová so synom
Autor: JV


 
 

 

_______________________________________________________________________________

Počet oprávnených voličov  zapísaných do zoznamu oprávnených voličov: 935.
Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky: 458.
Počet odovzdaných obálok: 458.
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov: 457.
48,98% -ná účasť voličov.

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov:

FICO Robert, doc. JUDr., CSc. - 183 hlasov

KISKA Andrej, Ing. - 274 hlasov.


 

Voľba prezidenta SR, 2. kolo - 29.03.2014

Záber z voľby prezidenta SR

Záber z voľby prezidenta SR
Autor: JV

Záber z voľby prezidenta SR

Záber z voľby prezidenta SR
Autor: AB

Záber z voľby prezidenta SR

Záber z voľby prezidenta SR
Autor: AB


 
 
Záber z voľby prezidenta SR

Záber z voľby prezidenta SR
Autor: JV

Záber z voľby prezidenta SR

Záber z voľby prezidenta SR
Autor: AB

Záber z voľby prezidenta SR

Záber z voľby prezidenta SR
Autor: AB


 
 
Záber z voľby prezidenta SR

Záber z voľby prezidenta SR
Autor: AB

Záber z voľby prezidenta SR

Záber z voľby prezidenta SR
Autor: AB

Záber z voľby prezidenta SR

Záber z voľby prezidenta SR
Autor: AB


 
 

 
Položky 1-9 z 17

_______________________________________________________________________________

Do zoznamu bolo zapísaných 912 oprávnených voličov. Obálky boli vydané 373 voličom.
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov bol takisto 373. Percento účasti voličov bolo 40,89%. Podrobné výsledky prvého kola volieb v našej obci nájdete v ľavom stĺpci v časti O obci - Voľby.
 


 

Voľba prezidenta SR, 1. kolo - 15.03.2014

Záber z voľby prezidenta SR

Záber z voľby prezidenta SR
Autor: EP

Záber z voľby prezidenta SR

Záber z voľby prezidenta SR
Autor: EP

Záber z voľby prezidenta SR

Záber z voľby prezidenta SR
Autor: EP


 
 
Záber z voľby prezidenta SR

Záber z voľby prezidenta SR
Autor: EP

Záber z voľby prezidenta SR

Záber z voľby prezidenta SR
Autor: EP

Záber z voľby prezidenta SR

Záber z voľby prezidenta SR
Autor: EP


 
 
Záber z voľby prezidenta SR

Záber z voľby prezidenta SR
Autor: EP

Záber z voľby prezidenta SR

Záber z voľby prezidenta SR
Autor: EP

Záber z voľby prezidenta SR

Záber z voľby prezidenta SR
Autor: EP


 
 
Záber z voľby prezidenta SR

Záber z voľby prezidenta SR
Autor: EP

Záber z voľby prezidenta SR

Záber z voľby prezidenta SR
Autor: EP

Záber z voľby prezidenta SR

Záber z voľby prezidenta SR
Autor: EP


 
 

 
Položky 1-12 z 36

Videosnímka z našej obce
Autor: M. Vríčan


 

___________________________________________________

HROBOVÉ MIESTA - prenájom

     Obec Kľačno v súlade so zákonom č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve, pri dodržovaní platného VZN č. 3/2006 a Prevádzkového poriadku pohrebiska v obci Kľačno oznamuje, že od apríla 2009 sa uzatvárajú zmluvy o prenájme hrobových miest na miestnom pohrebisku.

     Hrobové miesta bude obec prenajímať na dobu neurčitú, najmenej na 10 rokov, čo je podmienené tlecou dobou. Poplatok za prenájom jedného hrobového miesta na dobu 10 rokov je 17,- €, dvoch miest 34,- €, troch miest 51,- €.

     Odporúčame pozostalým, ktorí sa starajú o hroby na miestnom cintoríne, aby uzatváraniu nájomných zmlúv venovali dostatočnú pozornosť. Právo užívať hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov vzniká uzatvorením zmluvy s obcou, ktorá je zastupovaná v tejto veci starostom alebo správcom cintorína.

       Bez platnej nájomnej zmluvy nemajú pozostalí právny nárok na využívanie hrobového miesta, ktoré môže byť ponúknuté iným nájomcom. Nájomné zmluvy nenahrádzajú poplatok za kopanie hrobov, ktoré si platí každá domácnosť.

     Bližšie informácie poskytuje obecný úrad a správca cintorína, dostupné sú tiež vo vývesnej tabuli pri cintoríne.

                                                            Ing. Jozef Vrábeľ, starosta obce 

 


 


 

webygroup

dnes je: 18.4.2014

meniny má: Valér

Pre Vašu informovanosť o najnovších informáciach v obci

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad Kľačno


517169

Úvodná stránka