Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
obec Kľačno - okres Prievidza

Vitajte na oficiálnej stránke obce Kľačno pri Prievidzi

Upútavky na oznamy

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti


 

Zmena odchodu prvého ranného autobusu

Autobus

SAD Prievidza oznamuje občanom, že prvý ranný autobus do Prievidze, autobusovej stanice bude odchádzať z križovatky o 10 minút skôr: pôvodný čas odchodu sa mení zo  4.15 hod. na nový čas odchodu  4.05 hod.  Zmena platí od 2.5.2014, len v pracovných dňoch. Táto linka bude premávať ako prípoj k rannému rýchliku do Bratislavy, ktorý odchádza o 4.43 hod.  V prílohe uverejňujeme platný rozpis cestovného poriadku.


 

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa


 

Domáca zabíjačka

Hovädzí dobytok a ošípané možno zabíjať na súkromnú domácu spotrebu u chovateľa, ak bolo zabíjanie zvierat aspoň jeden pracovný deň vopred nahlásené príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe – u nás je to pracovisko na Mariánskej ul. 6 v Prievidzi, tel. 046/ 5422247, e – mail: Sekretariat.PD@svps.sk.
Zároveň musia byť dodržané podmienky na ochranu zvierat v čase zabíjanie a hygienické požiadavky na zdravotnú bezpečnosť získavaných produktov vzhľadom na trichinely – ak ide ...


 

Predaj monografie

Zavŕšením osláv 600 rokov  od prvej písomnej zmienky o obci bolo vydanie monografie Kľačna pod názvom KĽAČNO - GAJDEL 1413 - 2013. Slávnostne  sme ju uviedli do života 7. decembra 2013 poliatím gajdlanskou slivovicou a posypaním gajdlanskými sušenými slivkami.
Kniha prispeje ku poznaniu našej histórie a to najmä u mladej generácie. Mnohí teraz odchádzajú do sveta za prácou, je dobré nezabúdať na svoje rodisko a vedieť o ňom viac.
Knihu je možné zakúpiť si na Obecnom úrade v Kľačne ...


 

_______________________________________________________________________________

Práce na oprave a obnove organu pokračujú. Ponúkame vám čerstvé zábery od správcu farnosti.


 

Oprava organu

Záber na organ

Organ
Autor: ŠM

Záber na organ

Organ
Autor: ŠM


 
Harmonogram vývozu plastov na rok 2014
 
9. máj 2014
4. júl 2014
15. august 2014
3. október 2014
2. december 2014

_______________________________________________________________________________

Druhý aprílový deň pani Agneša Wiesnerová oslávila svoje jubileum - 93 rokov. Je tak našou najstaršou občiankou. Pri tejto príležitosti ju navštívil starosta obce, zagratuloval jej a podaroval kyticu kvetov. Jubilantke prajeme veľa zdravia, stále sviežu myseľ a veľa pekných dní. Pripájame zábery z posedenia v jej domácnosti.


 

02.04.2014 U pani Wiesnerovej

Záber z návštevy starostu obce u najstaršej občianky pani Wiesnerovej

U jubilantky pani Wiesnerovej
Autor: JV

Záber z návštevy starostu obce u najstaršej občianky pani Wiesnerovej

U jubilantky pani Wiesnerovej
Autor: JV

Záber z návštevy starostu obce u najstaršej občianky pani Wiesnerovej

Pani Agneša Wiesnerová so synom
Autor: JV


 
 

 

Videosnímka z našej obce
Autor: M. Vríčan


 

___________________________________________________

HROBOVÉ MIESTA - prenájom

     Obec Kľačno v súlade so zákonom č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve, pri dodržovaní platného VZN č. 3/2006 a Prevádzkového poriadku pohrebiska v obci Kľačno oznamuje, že od apríla 2009 sa uzatvárajú zmluvy o prenájme hrobových miest na miestnom pohrebisku.

     Hrobové miesta bude obec prenajímať na dobu neurčitú, najmenej na 10 rokov, čo je podmienené tlecou dobou. Poplatok za prenájom jedného hrobového miesta na dobu 10 rokov je 17,- €, dvoch miest 34,- €, troch miest 51,- €.

     Odporúčame pozostalým, ktorí sa starajú o hroby na miestnom cintoríne, aby uzatváraniu nájomných zmlúv venovali dostatočnú pozornosť. Právo užívať hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov vzniká uzatvorením zmluvy s obcou, ktorá je zastupovaná v tejto veci starostom alebo správcom cintorína.

       Bez platnej nájomnej zmluvy nemajú pozostalí právny nárok na využívanie hrobového miesta, ktoré môže byť ponúknuté iným nájomcom. Nájomné zmluvy nenahrádzajú poplatok za kopanie hrobov, ktoré si platí každá domácnosť.

     Bližšie informácie poskytuje obecný úrad a správca cintorína, dostupné sú tiež vo vývesnej tabuli pri cintoríne.

                                                            Ing. Jozef Vrábeľ, starosta obce 

 


 


 

webygroup

dnes je: 23.4.2014

meniny má: Vojtech

Pre Vašu informovanosť o najnovších informáciach v obci

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad Kľačno


518831

Úvodná stránka