Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
obec Kľačno - okres Prievidza

Vitajte na oficiálnej stránke obce Kľačno pri Prievidzi

Upútavky na oznamy

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce v Kľačne a pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Kľačne 15. novembra 2014


 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Erb obce

Starosta obce v zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kľačne, ktoré sa uskutoční v piatok  31. októbra 2014 o 18,00 hod. v zasadačke obecného úradu.
Program:
1. Otvorenie zasadnutia - schválenie programu zasadnutia.
2. Návrh a schválenie zapisovateľa, overovat ...viac...


 

17. - 18. 10. 2014 Gajdlanské hody

Záber na publikum

Divadielko pre deti
Autor: JV

Záber na hercov

Divadielko pre deti
Autor: JV

Záber na publikum

Divadielko pre deti
Autor: JV


 
 
Záber z podujatia

Ukladanie tekvičiek
Autor: JV

Záber z podujatia

Ukladanie tekvičiek
Autor: JV

Záber z podujatia

Ukladanie tekvičiek
Autor: JV


 
 
Záber z podujatia

Ukladanie tekvičiek
Autor: JV

Záber z podujatia

Záber z podujatia
Autor: JV

Záber z podujatia

Záber z podujatia
Autor: JV


 
 
Záber z podujatia

Záber z podujatia
Autor: JV

Záber z podujatia

Záber z podujatia
Autor: JV

Záber z podujatia

Organizátorský tím z MŠ
Autor: JV


 
 
Záber z podujatia

Záber z podujatia
Autor: JV

Záber z podujatia

Záber z podujatia
Autor: JV

Záber z podujatia

Hodové trhy
Autor: JV


 
 
Záber z podujatia

Hodové trhy
Autor: JV

Záber z podujatia

Hodové trhy
Autor: JV

Záber z podujatia

Hodové trhy
Autor: JV


 
 

 
Položky 1-18 z 126

__________________________________________________________________________

V piatok 10. októbra 2014 sa na parkovisku pred nákupným strediskom Korzo v Prievidzi začal dvojdňový Korzofest s Farmárskymi trhmi. V programe vystúpili Poluvská muzika, FS Hájiček, Grünwald, Black Band, Oľga Baričičová a predstavili sa členské obce mikroregiónu Hornonitrie a Handlovskej doliny. Našu obec pekne reprezentovala spevácka skupina Neutrataler. Ďakujeme.

 


 

11. 10. 2014 Korzofest Prievidza

Záber z podujatia

Záber z podujatia
Autor: JV

Záber z podujatia

Záber z podujatia
Autor: JV

Záber z podujatia

Záber z podujatia
Autor: JV


 
 
Záber z podujatia

Neutrataler pred vystúpením
Autor: JV

Záber na vystúpenie našej speváckej skupiny Neutrataler

Neutrataler
Autor: JV

Záber na vystúpenie našej speváckej skupiny Neutrataler

Neutrataler
Autor: JV


 
 
Záber z podujatia

Záber z podujatia
Autor: JV

Záber z podujatia

Záber z podujatia
Autor: JV

Záber z podujatia

Záber z podujatia
Autor: JV


 
 

 

_____________________________________________________________________________

XVI. ročník regionálnej prehliadky voľnočasových aktivít seniorov sa uskutočnil v dňoch 10. a 11. októbra 2014 v Dome kultúry v Zemianskych Kostoľanoch. Podujatie pripravili Trenčiansky samosprávny kraj, Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi. Ďalšími organizátormi boli krajská a okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku a obec Zemianske Kostoľany. Na každý deň prehliadky bolo pripravené vystúpenie šestnástich súborov a skupín. Našu obec po prvýkrát zastupoval a svojím vystúpením veľmi úspešne predstavil ženský spevokol Nezábudka. Patrí im naše poďakovanie. Pripájame zábery z piatkových vystúpení.


 

10. 10. 2014 Jeseň je dar

Záber z podujatia

Záber z podujatia
Autor: JV

Záber z podujatia

Záber z podujatia
Autor: JV

Záber z podujatia

Záber z podujatia
Autor: JV


 
 
Záber z podujatia

Záber z podujatia
Autor: JV

Záber z podujatia

Záber z podujatia
Autor: JV

Záber z podujatia

Záber z podujatia
Autor: JV


 
 
Záber z podujatia

Záber z podujatia
Autor: JV

Záber z podujatia

Záber z podujatia
Autor: JV

Záber na vystúpenie spevokolu Nezábudka z Kľačna

Nezábudka z Kľačna
Autor: JV


 
 

 
Položky 1-9 z 18

_______________________________________________________________________________

V tomto roku bolo v rozpočte obce  vyčlenených desať tisíc eur na vybudovanie detského ihriska, celá suma je hradená z obecných  financií. Proces prípravy začal ešte v lete, samotné práce na budovaní prebiehali počas mesiaca september. Hotové dielo bolo do užívania verejnosti odovzdané začiatkom októbra. Odvtedy počet jeho návštevníkov pribúda. Detské ihrisko je v tomto období otvorené každý deň v čase prevádzky bufetu - v pracovných dňoch od 12,00 hod., cez víkend od 10,00 hod. Zatvára sa po zotmení.


 

05. 10. 2014 Otvorenie detského ihriska

Záber na prípravné a montážne práce na ihrisku

Príprava detského ihriska
Autor: JV

Záber na prípravné a montážne práce na ihrisku

Príprava detského ihriska
Autor: JV

Záber na prípravné a montážne práce na ihrisku

Príprava detského ihriska
Autor: JV


 
 
Záber na prípravné a montážne práce na ihrisku

Príprava detského ihriska
Autor: JV

Záber na prípravné a montážne práce na ihrisku

Príprava detského ihriska
Autor: JV

Záber na dokončené ihrisko

Po dokončení
Autor: JV


 
 
Záber na dokončené ihrisko

Po dokončení
Autor: JV

Záber na dokončené ihrisko

Po dokončení
Autor: JV

Záber na dokončené ihrisko

Po dokončení
Autor: JV


 
 
Záber zo slávnostného otvorenia detského ihriska

Slávnostné otvorenie
Autor: JV

Záber zo slávnostného otvorenia detského ihriska

Slávnostné otvorenie
Autor: JV

Záber zo slávnostného otvorenia detského ihriska

Slávnostné otvorenie
Autor: JV


 
 

 
Položky 1-12 z 37

_____________________________________________________________________________

Už niekoľko dní je pri vstupe do našej obce v smere od Žiliny merač rýchlosti. Obec dostala grant v hodnote 1000 EUR od Nadácie Allianz -  v rámci projektu Bezpečne na cestách. Zvyšných vyše tisíc eur zaplatí samotná obec. Merač rýchlosti má napomôcť znížiť vysokú rýchlosť áut, ktorou vchádzali do obce a ohrozovali chodcov i cyklistov nachádzajúcich sa na tomto úseku hlavnej cesty. Pri jeho montáži sa na susednej lúke naskytol pohľad na pasúcu sa lesnú zver. Môžete si ho pozrieť na našom zábere.


 

Merač rýchlosti v Kľačne

Záber na práce pri zapájaní merača

Práce na zapájaní merača
Autor: JV

Záber na práce pri zapájaní merača

Práce na zapájaní merača
Autor: JV

Záber na pasúcu sa lesnú zver na susednej lúke pri montáži merača rýchlosti

Pasúca sa lesná zver
Autor: JV


 
 
Záber na namontovaný merač rýchlosti pri vstupe do obce

Nový pohľad na vstup do obce
Autor: JV

Záber na prevádzku merača

Merač v prevádzke
Autor: JV

Záber na prevádzku merača

Merač v prevádzke
Autor: JV


 
 

 
Harmonogram vývozu plastov na rok 2014
2. december 2014

Videosnímka z našej obce
Autor: M. Vríčan


 

___________________________________________________

HROBOVÉ MIESTA - prenájom

     Obec Kľačno v súlade so zákonom č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve, pri dodržovaní platného VZN č. 3/2006 a Prevádzkového poriadku pohrebiska v obci Kľačno oznamuje, že od apríla 2009 sa uzatvárajú zmluvy o prenájme hrobových miest na miestnom pohrebisku.

     Hrobové miesta bude obec prenajímať na dobu neurčitú, najmenej na 10 rokov, čo je podmienené tlecou dobou. Poplatok za prenájom jedného hrobového miesta na dobu 10 rokov je 17,- €, dvoch miest 34,- €, troch miest 51,- €.

     Odporúčame pozostalým, ktorí sa starajú o hroby na miestnom cintoríne, aby uzatváraniu nájomných zmlúv venovali dostatočnú pozornosť. Právo užívať hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov vzniká uzatvorením zmluvy s obcou, ktorá je zastupovaná v tejto veci starostom alebo správcom cintorína.

       Bez platnej nájomnej zmluvy nemajú pozostalí právny nárok na využívanie hrobového miesta, ktoré môže byť ponúknuté iným nájomcom. Nájomné zmluvy nenahrádzajú poplatok za kopanie hrobov, ktoré si platí každá domácnosť.

     Bližšie informácie poskytuje obecný úrad a správca cintorína, dostupné sú tiež vo vývesnej tabuli pri cintoríne.

                                                            Ing. Jozef Vrábeľ, starosta obce 

 


 


 

webygroup

dnes je: 31.10.2014

meniny má: Aurélia

Pre Vašu informovanosť o najnovších informáciach v obci

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad Kľačno


675540

Úvodná stránka